Lex Ukrajina: Dávky pro uprchlíky a přístup na trh práce v ČR | e15.cz

Lex Ukrajina: Humanitární dávky pro uprchlíky a zrychlený přístup na trh práce

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zvláštní humanitární dávka i volný přístup na trh práce umožní ukrajinským uprchlíkům tzv. „Lex Ukrajina“. Návrh souvisejících právních předpisů schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze. Předlohy nyní posoudí Senát.

Systém dočasné ochrany

Ukrajinští státní občané prchající před ruskými útoky budou mít ve všech členských zemích EU stejnou formu ochrany prostřednictvím tzv. systému dočasné ochrany uprchlíků. Na počátku března se tak dohodli ministři vnitra členských států v Bruselu.

„Dočasná ochrana je výjimečným institutem, jehož primárním smyslem je umožnit vypořádat se s důsledky hromadného přílivu vysídlených osob ze třetích zemí,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (jeden ze série zákonů nazývaných Lex Ukrajina).

Aktuální právní úprava v České republice nepočítá s tak obrovskou migrační vlnou. „Proto je žádoucí stanovit zvláštní proces legalizace pobytu těchto osob na našem území, čímž bude sekundárně zajištěno, že dotčeným osobám bude možné zajistit jejich základní životní potřeby,“ uvádí předkladatelé v důvodové zprávě.

Volný přístup na trh práce

Lex Ukrajina umožní uprchlíkům rychlý přístup k práci – ti, jimž bylo uděleno speciální vízum v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, budou mít podle zákona o zaměstnanosti stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. Na území ČR budou moci získat zaměstnání, aniž by disponovali příslušným pracovním povolením.

Speciální vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem tzv. strpění mohou cizinci udělit Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR. Ochrana je poskytována státním občanům Ukrajiny, kteří nemají oprávnění k pobytu ani v ČR, ani v jiném členském státě, anebo sice oprávnění k pobytu v jiném státě mají, ale nemohou se tam vrátit. Zvláštní vízum bude uděleno i osobě, které byla Ukrajinou poskytnuta mezinárodní ochrana.

„Držitelé speciálního víza za účelem strpění by tak získali práci bez toho, aby museli žádat o příslušné povolení,“ píše Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Chceme být maximálně̌ nápomocni, aby u nás příchozí, kteří jsou schopni pracovat, brzy našli zaměstnání. Klíčová je také spolupráce se zaměstnavateli,“ připomněl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vše o přístupu na trh práce najdete na webu ProUkrajinu.cz

 

Humanitární dávka a další typy podpory

Ukrajinským občanům, kteří přišli na naše území po ruském vpádu 24. února 2022 a následně jim bylo uděleno speciální vízum, vyplatí úřad práce v hotovosti nebo na bankovní účet humanitární dávku ve výši 5 000 korun.  

První humanitární dávka má být ukrajinským uprchlíkům vyplácena automaticky, bez ohledu na vydání povolení k pobytu. „Pokud bude situace osoby zejména z hlediska příjmů a majetku i nadále neuspokojivá, umožňuje se osobě na její žádost dávkovou pomoc poskytnout i opakovaně s tím, že maximálně zjednodušuje prokazování – na základě čestného prohlášení,“ stojí v důvodové zprávě k Lex Ukrajina. Přijde-li na území ČR 200 tisíc ukrajinských občanů, kteří budou dávku pobírat v průměru tři měsíce, odhaduje stát náklady na přibližně 3 miliardy korun.

Uprchlíkům budou dostupné také sociální služby, dojít by mělo k právní úpravě dětských skupin, tak aby bylo možné poskytnout péči i dětem z Ukrajiny. Ti, kdo u sebe zdarma ubytují uprchlíky, mohou získat tzv. příspěvek pro solidární domácnost. Detaily upraví nařízení vlády.

Informace o sociální podpoře naleznete na webu ProUkrajinu.cz

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka

Newslettery