Příspěvek na bydlení 2022: Formulář vyplníte i online. Ověřte si podmínky žádosti

Vetšina Čechů chce bydlet ve vlastním

Vetšina Čechů chce bydlet ve vlastním Zdroj: Profimedia.cz

Na příspěvek na bydlení nyní dosáhne více lidé a mohou jej využít i na úhradu vyšších faktur za energie. Žádost o příspěvek čeká i zjednodušení, a to hned v několika ohledech. O dávku bude nově možné i skrze online aplikaci, zjednodušení se dočká i klasický formulář. Nebude nutné žádat každoročně, nyní bude příspěvek poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně.

Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na to, aby pokryly stávající náklady, pomáhá příspěvek na bydlení.

„V době růstu cen energií roste jeho význam, zjednodušení této dávky je proto klíčové. Zbytečná administrativa by neměla lidi odrazovat. Pokud pomoc prokazatelně potřebují, tak by ji měli snadno získat. Slíbil jsem důkladnou revizi systému a nyní přicházíme s konkrétním řešením. Jeho součástí je vytvoření prostoru pro další zjednodušení digitálního procesu, tedy podávání žádostí bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce,“ uvedl ministr Jurečka.

Žádost online a papírový formulář

Zjednodušení umožní vládní novela o státní sociální podpoře, která by měla podle plánu začít platit od 1. července. Odkaz na žádost o příspěvek na bydlení je dostupný přímo na webu ministerstva.

Žadatel se přihlásí přes elektronickou identitu, například tu bankovní, lze využít ale i datovou schránku. Díky tomu bude předepsaná i část vstupních údajů jako například ten týkající se jeho bydliště. Je potřeba také vyplnit, zda žadatel bydlení vlastní, nebo platí nájem. Následuje vyplěnní výdajů a druh příjmu. U důchodu, rodičovské, podpor v nezaměstnanosti a dalších dávek postačí zaškrtnutí daného údaje, úřad si poté informace ověří sám.

Výdělek či výživné je stále potřeba doložit. Přidat bude potřeba také nájemní smlouvu, potvrzení o studiu či souhlas dospělých, kteří v domácnosti žijí. Budou ale nově stačit neověřené kopie, tedy třeba snímky z mobilu. S vyplněním pomůže případně chatbot.

Jednodušší a kratší má být také papírový formulář (opět dostupný na webu MPSV). V dohledné době by žadatelé mohli s pomocí pracovníků vyplňovat údaje do aplikace i na úřadech.

Žádost o příspěvek se zjednoduší i v dalších ohledech.

 • Nebude nutné žádat každoročně, nyní bude příspěvek poskytovaný na dobu neurčitou.
 • Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky a nebude ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb.
 • Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, např. vyfocené na mobilní telefon. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat.

Co jsou to normativní náklady

Na příspěvek na bydlení v tomto roce navíc dosáhne více lidí, kteří mají potíže s vysokými cenami energií. Zákon o státní sociální podpoře již od ledna zvýšil tzv. normativní náklady, které jsou vedle příjmů domácnosti rozhodujícím faktorem pro nárok na příspěvek na bydlení. Normativní náklady jsou průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce.

 • Pro byty s nájemní smlouvou platí následující údaje:
Počet osob v rodiněPrahaobce s více než 100 000 ob.obce s 50 000 - 99 999 ob.obce  s 10 000 - 49 999 ob.obce do 9 999 ob.
Jedna10 1218 2717 9356 9296 746
Dvě13 62911 09710 6379 2619 010
Tři18 31215 000  14 399  12 599  12 271
Čtyři a více22 49518 50217 77715 60615 211

 

 • Pro družstevní byty a byty vlastníků platí následující údaje: 
Počet osob v rodiněPrahaobce s více než 100 000 ob.obce s 50 000 - 99 999 ob.obce s 10 000 - 49 999 ob.obce do 9 999 ob.
Jedna6 2326 2326 2326 2326 232
Dvě8 432  8 432  8 432  8 432  8 432  
Tři11 561  11 561  11 561  11 561  11 561  
Čtyři a více14 36814 36814 36814 36814 368

„Normativy jsme navýšili tak, aby odpovídaly aktuálnímu nárůstu cen energií. Jsme připraveni v průběhu roku 2022 operativně reagovat na to, pokud by tyto nárůsty pokračovaly,“ upřesňuje Marian Jurečka. Pravidelná úprava normativních nákladů na základě vývoje indexu spotřebitelských cen byla již vládou schválena s platností od k 1. 1. 2022.

„Domácnostem v nájemních, vlastnických, a nově i podnájemních bytech a bytech užívaných na základě služebnosti by po odečtení nákladů na bydlení mělo zůstat 70 procent příjmů, v Praze pak 65 procent,“ upřesnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).:

Podmínky pro žádost o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení se tradičně žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; nově se budou náklady dokládat za poloeletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

 • bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
 • 30 procent vašich příjmů (v Praze 35 procent) - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
 • 30 procent vašich příjmů (v Praze 35 procent) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady, příspěvek na bydlení se počítá ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na bydlení a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2022 >>>

Výpočet: Modelové případy nároku na příspěvek na bydlení

Starobní důchodce s penzí ve výši 10 000 korun

 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení.
 • Skutečné náklady na bydlení má 6 000 korun.
 • 35 procent příjmů = 3 500 korun
 • Normativní náklady na bydlení 6 232 korun  

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 35 procent příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 3 500)

Podmínka 2 = 35 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (3 500 je nižší než 6 232)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)

Příspěvek na bydlení: základní vzorec6000 - (0,35 x 10 000)
Náklady - příjmy6000 - 3500
Výsledek2500
Výše příspěvku na bydlení bude 2 500 korun.

Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)

 • Příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavek na děti: 29 940 + (1 130 + 1 270 = 2 400), celkový příjem rodiny je 32 340 korun.
 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel.
 • Skutečné náklady na bydlení dosahují 15 000 korun.
 • 30 procent příjmů = 9 702 korun
 • Normativní náklady na bydlení jsou 15 606 korun.

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent příjmů – zde splněno (15 000 je větší než 9 702)

Podmínka 2 = 30 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (9 702 je menší než 15 606)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)

Příspěvek na bydlení: základní vzorec15 000- (0,30 x 32 340)
Náklady - příjmy15 000 - 9 702
Výsledek5 298
Výše příspěvku na bydlení bude 5 298 korun.

Jak příspěvek na bydlení pomůže při vyšších platbách za energie

Senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny

Poživatel starobního důchodu ve výši 17 tisíc korun bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9 tisíc korun v roce 2021 na 11 500 korun v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více.

Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 tisíc korun. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4 171 korun - dávka je o 1 120 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. Tomuto důchodci ani s přiznaným příspěvkem na bydlení nezůstane 65 procent příjmu, protože jeho příspěvek na bydlení je zastropován tzv. normativem.

Rodina žijící v domě s elektrickým vytápěním

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc korun, otec má příjem 28 tisíc korun a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2 x 1 130 korun. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 korun, nově dosáhnou 17 833 korun.

Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5 111 korun – dávka je o 2 147 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.  

Samoživitelka s jedním dítětem žijící v domě, kde se vytápí plynem

Osamělý rodič s příjmem ve výši minimální mzdy (14 795 korun) pobírá příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním bytě v menším městě a na vytápění (a případně i vaření či ohřev vody) využívá plyn. Typický nárůst roční faktury bude z 28 tisíc korun v roce 2021 na 46 tisíc korun v roce 2022, tedy o dvě třetiny. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly doposud 15 tisíc korun měsíčně, v roce 2022 budou 16 500 korun měsíčně s ohledem na nárůst ceny plynu.

Výše příspěvku na bydlení bude nově 4 441 korun – dávka je o 1 130 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. I této samoživitelky se dotkne normativ, který dávku na bydlení zastropuje, takže ani jí nezůstane 70 procent z příjmu poté, co obdrží příspěvek na bydlení.

Zdroj: MPSV

Mimořádná okamžitá pomoc pro více lidí

Kromě legislativních změn u příspěvků na bydlení byly nastaveny příznivější podmínky u další dávky, která umožňuje mimořádnou pomoc s úhradou vyúčtování.

„Pravidla pro vyplácení MOP se zmírnila tak, aby se rozšířil počet lidí, kteří tuto pomoc od státu mohou čerpat. Nově bude možné při posuzování příjmů a nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypoték, leasingů apod. Úřady práce budou každou žádost o MOP posuzovat individuálně,“ říká Marian Jurečka s tím, že právě tyto změny byly navrženy proto, aby bylo možné vždy se zohledněním nejrůznějších typů příjmů a nákladů objektivně posoudit celkovou platební (ne)schopnost dané rodiny a správně vyhodnotit adekvátní výši podpory.