Mapy exekucí zatím bez aktualizovaných dat. Provozovatel se pře s Exekutorskou komorou | E15.cz

Mapy exekucí zatím bez aktualizovaných dat. Provozovatel se pře s Exekutorskou komorou

Kamila Ondráčková

Projekt Mapy exekucí se prozatím nedočká aktualizace dat. Exekutorská komora ČR, která měla data za loňský rok poskytnout, a provozovatel projektu se nedohodli na podmínkách. 

Otevřená společnost a Exekutorská komora ČR spolupracují na projektu již od jeho samého začátku v roce 2016. Fungující kooperaci však nyní narušil spor o sumu požadovanou za nová data. Exekutorská komora požaduje za aktualizovaná data 90 000 korun. Organizace Otevřená společnost, která projekt provozuje, odmítá částku uhradit, považuje ji za neopodstatněnou.

„V roce 2016 jsme se na Komoru obrátili poprvé s tím, že data, která doposud nikdo nezpracoval, rádi zpracujeme a zanalyzujeme. Exekutorská komora tehdy vyčíslila náklady spojené s exportem dat na 4 935 korun. Vloni po nás nechtěli uhradit nic. Letos, po změnách ve vedení Exekutorské komory, si ovšem řekli o 90 tisíc korun, přestože jsme požadovali stejné informace jako v loňském roce,” uvádí Radek Hábl, autor projektu a vedoucí analytického týmu, který se kolem mapy utvořil.

Exekutorská komora je jiného názoru. "Lze potvrdit, že data pro Mapu exekucí za rok 2016 Exekutorská komora ČR skutečně Otevřené společnosti poskytla, přičemž za poskytnutí těchto informací požadovala úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve výši cca 4 900 korun. Již tehdy ovšem byla Otevřená společnost informována, že skutečné náklady Komory na vyhledání a sběr požadovaných informací jsou několikanásobně vyšší. Komora tedy většinu nákladů na vyhledání požadovaných informací nesla sama a fakticky se tak podílela na vzniku Mapy exekucí. Současnou žádostí přitom Otevřená společnost požaduje mnohem větší objem dat v daleko komplexnější podobě. Z tohoto důvodu přistoupila Exekutorská komora ČR k oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, která je z pochopitelných důvodu vyšší než v případě dat z roku 2016. Opět přitom Exekutorská komora informovala žadatele o informaci, že její skutečné náklady na vyhledání požadovaných informací jsou více než dvakrát vyšší. V rámci vstřícného přístupu přitom Komora výši úhrady oproti skutečným nákladům poměrně razantně snížila.

Celá záležitost se tak může protáhnout až na několik měsíců. Data přitom využívají obce, kraje či dluhové poradny. V loňském roce autoři do mapy přidali dva nové ukazatele – věkovou strukturu a vícečetnosti exekucí. Právě předluženost je dle autorů projektu v Česku zcela zásadním problémem – vícečetnými exekucemi je u nás zatíženo až 600 tisíc obyvatel. Alespoň jednu exekuci má pak dokonce až šest tisíc dětí.

Autor: Kamila Ondráčková
 

Mzdová kalkulačka