Mateřská 2018 | e15.cz

Mateřská 2018: Vše, co potřebujete vědět

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: iStock

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Mateřská, tedy peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je vyplácena matkám po dobu 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu dítěte. Pokud se jí narodila dvojčata či ještě více dětí, bude její mateřská trvat 37 týdnů.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena Správou sociálního zabezpečení. PPM ale nedostane každá žena automaticky. Musí být splněny jisté podmínky.

Podmínky pro získání mateřské

Na PPM mají nárok pouze ženy, které byly před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěné, tedy zaměstnané, po dobu minimálně 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na PPM. Žena nemusí být v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou. Stačí, když bude v ochranné lhůtě – ta trvá po dobu 180 dnů od ukončení posledního pracovního poměru.

Žádost o mateřskou vyplní gynekolog a poté musí být předána zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte dokument přímo na příslušné OSSZ. Pokud žena nesplní potřebné podmínky, dostane rovnou rodičovský příspěvek.


Kolik dostanete na mateřské, zjistíte z kalkulačky


Jak je to u podnikatelek?

OSVČ dostanou peněžitou pomoc v mateřství pouze v případě, že si platily (dobrovolně a po určitou dobu) nemocenské pojištění. Tou dobou je 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM. Dále musí účast na nemocenském pojištění stejně jako u běžně zaměstnaných žen trvat alespoň 270 kalendářních dnů v uplynulých dvou letech.

Otec na mateřské

Muž musí samozřejmě splňovat stejné podmínky jako žena (doba 270 odpracovaných kalendářních dnů před nástupem na PPM, účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, ochranná lhůta,…). Otec však může žádat až na základě písemné dohody, kterou uzavře s matkou dítěte. Potřebné tiskopisy je možno vyzvednout na příslušné OSSZ nebo nalézt na stránkách ČSSZ. Otec může nastoupit na PPM od počátku 7. týdne po porodu dítěte, a to minimálně na 7 kalendářních dnů.

Denní vyměřovací základ a redukční hranice

Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou důležité redukční hranice. Výše redukčních hranic se odvozuje od průměrné mzdy. Mateřská dosahuje 70 procent z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ si zjistíte tak, že si příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období.

U PPM se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý (tedy 100 procent), z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítává 30 procent. K příjmu nad 3. redukční hranici se nepřihlíží. Je logické, že čím více peněz maminka vydělala před nástupem na mateřkou, tím větší bude výše PPM.

Redukční hranice pro rok 2018

  1. redukční hranice ze 100 % vyměřovacího základu – 1000 korun
  2. redukční hranice ze 60 % vyměřovacího základu – 1499 korun
  3. redukční hranice ze 30 % vyměřovacího základu – 2998 korun

Pro rok 2018 je nepřímo stanovena maximální výše mateřské na 36 750 korun.

Tip: Pro snadný výpočet pro vás máme kalkulačku Mateřská 2018.

Praktický příklad

Paní Martinková splnila všechny podmínky pro získání peněžitého příspěvku v mateřství. Jaká bude její mateřská, když její průměrná hrubá měsíční mzda je 23 456 korun?

 Výpočty částky 
 Hrubá měsíční mzda   23 456 Kč
 Neredukovaný denní vyměřovací základ (23 456 Kč x 12 měsíců): 365 dní  771 Kč (zaokrouhleno)
 1. redukční hranice (do 1 000 Kč, ze 100 %)  771 Kč
 2. redukční hranice (od 1000 Kč do 1499 Kč, z 60 %)  0 Kč
 3. redukční hranice (od 1 499 Kč do 2 998 Kč, z 30 %)  0 Kč
 Redukovaný denní vyměřovací základ    771 Kč
 Denní mateřská (771 Kč krát 70 %)  540 Kč (zaokrouhleno)
 Měsíční mateřská (540 Kč krát 30 dní)  16 200 Kč

Paní Martinková tedy bude po dobu své mateřské (28 týdnů) dostávat PPM ve výši 16 200 korun měsíčně. Tato částka není neměnná, samozřejmě záleží na tom, kolik je v měsíci kalendářních dní.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka