Náhradní výživné: Není o něj tak velký zájem, jak se čekalo

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

V naší republice vzrost počet exekucí za účelem vymožení výživného. Je to způsobeno tím, že stát už téměř rok vyplácí náhradní výživné za neplatiče. Přesto všechno ale dávku nečerpá každý, kdo by mohl.

V roce 2021 bylo vedeno 4200 exekucí na výživné. Z toho se 3800 týkalo nezaopatřených dětí. V porovnání s rokem 2020 jde o nárůst o 1338 případů. Zájem o čerpání tzv. náhradního výživného však není tak velký, jak se očekávalo.

Do konce května 2022 přijal Úřad práce ČR celkem 10 080 žádostí. Z toho 8 637 už vyplatil. Od 1. 7. 2021 do 31. 5. 2022 vyplatil úřad 52 319 dávek náhradního výživného v celkovém objemu 94 483 933 korun. Nejčastější výše dávky byla 2 501 – 3000 korun. Z 86 procent o dávku žádaly ženy.

Podmínka získání náhradního výživného

Pokud chcete o náhradní výživné žádat, musíte prokázat snahu o aktivní řešení vaší situace. Tedy zahájit exekuční vymáhání. ÚP žadatelům doporučuje vymáhání skrze výkon soudního rozhodnutí. Je ale možné se obrátit i na soudního exekutora.

„Soudní vymáhání je v některých případech bohužel neproveditelné a oprávněný díky tomu nabyde dojmu, že se mu cesta k náhradnímu výživnému uzavřela. Není tomu tak, může právě ještě využít cestu skrze soudního exekutora. Například když chce soud postihnout mzdu neplatiče a ten je nezaměstnaný či je zaměstnán bez pracovněprávního vztahu. Žadatel se pak dostane do situace, kdy čelí nepověření exekuce a má pocit, že už vyzkoušel vše, co bylo možné a nemá na dávku nárok. Nenapadne ho, že by mohla být i jiná cesta, schůdnější a pravděpodobně s větší šancí na úspěch jakou je vymáhání skrze soudního exekutora a jeho exekutorský úřad. Tato skutečnost by mohla vysvětlovat, proč náhradní výživné nečerpají zdaleka všichni, kdo na něj mají nárok,“ vysvětluje společnost SOS výživné.

Na výběr tedy máte vymáhání skrze soud nebo skrze exekutorský úřad. Je ale ještě třetí možnost. A to poradenská společnost. Ta pomáhá bezplatně se všemi papírovými náležitostmi a procesem vymožení. Výhodou těchto společností je jejich častá spolupráce se spolehlivým a ověřeným soudním exekutorem. Společnosti tak mohou klientům vyjednat mnohem výhodnější podmínky vymáhání.

„Mezi ně například patří bezplatné advokátní zastoupení, neplacení nákladů exekuce nebo neplacení za práci exekutora. Další výhodou je i to, že oprávněný dostane již z první vymožené částky 50 procent, přičemž ze zákona má exekutor právo na to nejprve z dlužné částky zaplatit svou odměnu a náklady a teprve poté vyplácet peníze oprávněnému. Takhle funguje například společnost SOS výživné s.r.o., ostatní společnosti zabývající se stejnou tématikou mají většinou obdobné výhody v rámci vymáhání,“ uzavírá Erik Žákovec ze společnosti SOS výživné.