Odchod do penze koncem roku? Vyplatí se jej neuspíšit | E15.cz

Odchod do penze koncem roku? Vyplatí se jej neuspíšit

Projekt Plníme přání seniorům
Projekt Plníme přání seniorům
• 
ZDROJ: Anna Vackova

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Většinou je výhodnější odchod do penze až začátkem roku. S čím tedy počítat při odchodu do penze koncem letošního roku?

Důchod: Kdy odejít?

Odchod do důchodu je individuální záležitostí, dosažení důchodového věku není důvodem, proč se musí ihned odejít do penze. Výši státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, který má každý žadatel o důchod odlišný, proto si musí každý žadatel o starobní důchod odchod do penze plánovat sám.

Příklad: Důchodovým věkem smlouva nekončí

Paní Kateřina dosáhne 10. prosince 2019 důchodového věku a mylně se domnívá, že k tomuto datu automaticky skončí její pracovní poměr. Není tomu tak. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, tj. vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem nebo výpovědí zaměstnavatele či výpovědí zaměstnance. V případě ukončení pracovního poměru výpovědí běží standardní dvouměsíční výpovědní lhůta začínající od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Tip: Nespoléhejte se na stát. Začněte si na stáří spořit sami

Rok 2019 versus rok 2020

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2018, v roce 2020 to budou příjmy v letech 1986 až 2019. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů, které se liší v závislosti na roku, kdy se do penze odchází. Přepočet příjmů je tedy obecně v novém roce výhodnější. Z finančního hlediska není nikdy výhodnější odejít do předčasného důchodu oproti ochodu do řádného důchodu. 

Tip: Nespoléhejte se pouze na stát. Spoření na penzi vám zajistí yvšší standard. Kde spořit nejvýhodněji?

I penze z prosince se valorizuje

Od lednové splátky důchodu se valorizují všechny penze přiznané do 31. 12. 2019. Nárok na valorizaci důchod od ledna 2020 budou mít tedy i penzisté, kterým bude penze přiznána v prosinci letošního roku. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 220 korun a procentní výměra o 151 korun a 5,2 procenta.

Příklad: Odejít, nebo vyčkat?

Paní Pavla má osobní vyměřovací základ, tedy průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky, ve výši 41 000 korun. Paní Pavla získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Pavla odejde do penze začátkem prosince letošního 2019, kdy dosáhne řádného důchodového věku a pracovat již nechce, vždyť v roce 2019 pracovala pouze na zkrácený úvazek na její poměry za nízkou mzdu. Kdyby odešla paní Pavla do důchodu v roce 2020, tak by měla osobní vyměřovací základ vyšší, neboť přepočítací koeficienty by byly vyšší. Paní Pavle bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 17 014 korun. Od ledna by měla však mít důchod 18 100 korun.

  • Základní výměra se tedy zvýši z 3 270 korun na 3 490 korun.
  • Procentní výměra se zvýší na 14 610 korun (13 744 korun x 1,052 + 151 korun).
  • V roce 2020 bude paní Pavla mít starobní důchod ve výši 18 100 korun (základní výměra důchodu ve výši 3 490 korun + procentní výměra ve výši 14 610 korun).

Kdy jít do důchodu později?

Při výběru optimální důchodové varianty nelze tedy paušalizovat ideální řešení, neboť v řadě případů nerozhoduje jenom finanční hledisko, ale například i osobní, rodinné, zdravotní a pracovní důvody. Pouze z finančního hlediska však platí, že nejlepší je odejít až do řádného starobního důchodu a neodcházet do předčasného důchodu.

Při výpočtu důchodu se hodnotí pouze celé ukončené roky pojištění, proto v případě, že do ukončení celého dalšího roku pojištění chybí například pouze několik dnů či týdnů, tak je vhodné pracovat o něco déle a prací ukončit celý další rok pojištění.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka