Penzijní spoření a daně: Kdy a kolik můžete ušetřit?

Důchodce

Důchodce Zdroj: profimedia.cz

Důchodci
důchodkyně, ilustrační foto
důchod
Ilustrační foto
Ilustrační foto
7
Fotogalerie

Při spoření na penzi v doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištění je možné dosáhnout i zajímavé daňové úspory. Za jakých podmínek a v jaké výši? Podívejme se na praktické příklady.

Aktuálně je možné uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, daňové výhody ve stejném rozsahu však platí i pro starší smlouvy penzijního připojištění. Jaké je možné čerpat daňové úlevy?

Daňový odpočet a penzijní spoření

Od ročního základu daně za rok 2019 bude možné odečíst částku až 24 000 korun, přičemž se pro účely daňového odpočtu hodnotí vlastní měsíční vklady nad 1 000 korun. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 korun. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet v ročním zúčtování daně, OSVČ v daňovém přiznání.

Zaměstnancům vznikne po uplatnění daňového odpočtu nárok na daňovou vratku, neboť během roku zaplatili více na daňových zálohách, než činí roční daňová povinnost. Nárok na daňový odpočet je nutné vždy doložit příslušným potvrzením od penzijní společnosti, které jednotlivé penzijní společnosti zasílají začátkem roku.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění patří mezi finanční produkty, na které může zaměstnanci přispívat zaměstnavatel a příspěvky do roční souhrnné částky 50 000 korun jsou osvobozeny od daňových plateb (daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění).

Z příspěvku zaměstnavatele do limitu neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnavatel ani zaměstnanec. V řadě firem se tedy jedná o důležitý benefit.

Příklad: Nízký příspěvek

Pan Jaroslav si spoří v doplňkovém měsíčním spoření 1 000 korun měsíčně. Pan Jaroslav má nárok na maximální státní příspěvek ve výši 230 korun měsíčně. Daňovou povinnost si však nesníží.

Příklad: Maximální daňový odpočet

Paní Romana si spoří v penzijním připojištění 3 000 korun měsíčně. Za rok 2019 si tedy vloží na smlouvu 36 000 korun. Dosáhne tedy nejenom na maximální státní příspěvek, ale i na maximální daňový odpočet ve výši 24 000 korun. Paní Romana je podnikatelkou a v daňovém přiznání za rok 2019 uplatní daňový odpočet v částce 24 000 korun, což sníží paní Romaně daňovou povinnost za rok 2019 o 3 600 korun.

Příklad: Výpočet daňové úspory

Paní Natálii přispívá její zaměstnavatel na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 800 korun měsíčně. Z příspěvku zaměstnavatele neplatí žádné daně, dochází tedy k daňové úspoře na straně paní Natálie v částce 878 korun.

Při zvýšení hrubé mzdy o 2 800 korun by se totiž zvýšila čistá mzda jen o 1 922 korun, protože 126 korun (2 800 korun x 4,5 procenta) by bylo sraženo na zdravotním pojištění, 182 korun (2 800 korun x 6,5 procenta) na sociálním pojištění a 570 korun (2 800 korun x 1,338 zaokrouhleno na sta nahoru x 15 procent) na dani z příjmu.

Při výpočtu odvodu na dani z příjmu počítáme, že daňová sleva na poplatníka je již v plném rozsahu využita u stávající hrubé mzdy. Zaměstnavateli by v případě zvýšení hrubé mzdy o 2 800 korun stouply mzdové náklady o 3 747 korun, neboť by musel odvést na sociálním a zdravotním pojištění v souhrnu 33,8 procenta z hrubé mzdy zaměstnance.

Příklad: Práce na dohodu

Zaměstnanec Pavel pracuje pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnavatel přispívá panu Pavlovi na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 000 korun měsíčně. Přispívat zaměstnanci na smlouvu je možné i při práci na dohodu o pracovní činnosti.