OSVČ: Na podání přehledu o příjmech a výdajích zbývá pár dní

Časté dotazy čtenářů Blesku byly na pojištění v době, kdy se starají o postiženého či nemohoucího člena rodiny

Časté dotazy čtenářů Blesku byly na pojištění v době, kdy se starají o postiženého či nemohoucího člena rodiny Zdroj: profimedia.cz

Pokud se živíte jako osoba samostatně výdělečně činná, máte už jen pár dní na podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. Podat přehled byste zpravidla měli nejpozději do 2. května 2017.

Povinnost podat Přehled OSVČ platí pro všechny OSVČ bez rozdílu, zda podnikáte na hlavní či vedlejší činnost, a i pro ty, kteří nemuseli podávat daňové přiznání. 

Jaký termín pro vás platí?

Nejzazší termín platný pro většinu OSVČ připadá na úterý 2. května 2017. Jestliže jste ale zpracování daňového přiznání svěřili daňovému poradci, máte čas do 1. srpna. Podmínkou delšího termínu však je, že tuto skutečnost doložíte OSSZ rovněž do 2. května.

Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termínem pro podání datum 31. 7. 2017. Pokud vám vznikne doplatek na pojistném, musíte jej zaplatit nejpozději do osmi dnů od podání přehledu.

„Pozor by si měly dát OSVČ, které nemají zaplacené pojistné nebo penále z předchozích let. Pokud jim v přehledu OSVČ za rok 2016 vyjde doplatek, tyto peníze musí OSSZ v souladu se zákonem použít na úhradu dluhu z minulých let, jestliže ho eviduje. Doplatek za rok 2016 tak může zůstat neuhrazený a do data jeho úplného zaplacení nabíhá za každý den prodlení penále,“ upozorňuje ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

„Podnikatelům či živnostníkům, kteří mají vůči OSSZ dluh na pojistném na sociální zabezpečení nebo nepodali během své samostatné výdělečné činnosti všechny přehledy OSVČ, nemůže být toto období samostatné výdělečné činnosti započítáno do doby důchodového pojištění, lidově odpracovaných let,“ doplňuje Biskup.

Tiskopis ČSSZ je současně kalkulačkou

Elektronický interaktivní tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 vám usnadní práci, funguje totiž jako kalkulačka pro výpočet pojistného a nových záloh.

Tiskopis pak můžete buď odeslat přes datovou schránku, pokud ji nemáte nebo uznávaný elektronický podpis, vyplněný Přehled vytisknete a podáte na OSSZ v papírové podobě.

Od měsíce podání přehledu pak budete platit zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu, který byl dosažen v loňském roce.

„Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí se zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok 2017. Minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U hlavní OSVČ činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 Kč měsíčně, u vedlejší OSVČ je to 825 Kč, pokud její daňový základ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017,“ uvádí ČSSZ.

Minimální zálohy na důchodové pojištění v roce 2017hlavní činnostvedlejší činnost
Do měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2016 1972 Kč 789 Kč
Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2016 2061 Kč 825 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ v roce 2017hlavní činnostvedlejší činnost
Do měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2016 6752 Kč 2701 Kč
Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2016 7058 Kč 2824 Kč