Odchod do důchodu v roce 2019 | E15.cz

Pět případů, kdy je výhodnější odejít do penze až příští rok

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Správné načasování odchodu do starobního důchodu znamená vyšší měsíční penzi. Kdy je výhodné odchod do penze o nějaký týden či měsíc odložit a jít do penze až v roce 2019? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí a ovlivňuje ho celý průběh pojištění, u současných žadatelů o starobní důchod již i doba studia v zákonném rozsahu. Určení správného data termínu odchodu do penze lze přesně stanovit pouze při znalosti celého průběhu pojištění. V praxi není nutné odejít do důchodu přesně při dosažení důchodového věku, lze i později. Ve kterých případech je z finančního hlediska výhodné odchod do penze odložit a jít do důchodu až v roce 2019. 

1) Vyhnutí se předčasnému důchodu

Někteří žadatelé o starobní důchod chtějí odejít do penze koncem roku 2018, přestože dosáhnou řádného důchodového věku až za několik měsíců v roce 2019, například z důvodu ukončení jejich pracovního poměru. V takových případech je však výhodnější odejít až do řádného důchodu v roce 2019. Zbylou dobu je možné být v evidenci na úřadu práce, neboť občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti se počítá do důchodové doby pojištění.

2) Snížení krácení u předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Několik dní, o které se pracuje déle, tedy zvýší měsíční starobní důchod.

Praktický příklad

Paní Bláhová chce odejít do předčasného důchodu před Vánoci – dne 20. 12. 2018, ať už má vše vyřešené, což je o 737 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ paní Bláhové je 31 642 korun a získala dobu pojištění v rozsahu 41 let.

  • Při odchodu do penze 20. 12. 2018 by byl měsíční starobní důchod paní Bláhové 11 984 korun. Po valorizaci by od lednové splátky činil 12 870 korun.
  • Při odchodu do penze začátkem roku 2019, například 719 dní před dosažením řádného důchodového věku, by státní důchod činil (pro zjednodušení počítáme se stejným osobním vyměřovacím základem) 13 294 korun. Měsíčně by si paní Bláhová polepšila o 424 korun (13 294 - 12 870).

3) Ukončení dalšího roku pojištění

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu, tj. průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě a získané době pojištění. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Pokud je možné pracovat o několik týdnů déle, aby se ukončil celý další rok pojištění, tak je vhodné této možnosti využít.

Praktický příklad

Paní Novosadová dosáhne 20. 12. 2018 důchodového věku. Osobní vyměřovací základ má 31 642 korun a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let a 347 dní.

  • Při odchodu do penze 20. 12. 2018 by činil měsíční starobní důchod 14 034 korun. Po valorizaci od lednové splátky důchodu by pobírala paní Novosadová důchod 14 990 korun.
  • Pokud by se paní Novosadová se zaměstnavatelem domluvila a pracovalo o něco déle, aby ukončila další rok pojištění a odešla do penze až ukončením 43 roku pojištění v roce 2019, potom by měla státní měsíční důchod 15 445 korun.

4) Vysoké příjmy v roce 2018

Do rozhodného příjmu ovlivňujícího výši starobního důchodu v roce 2018 se počítají pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2017. I když se odejde do penze koncem roku 2018, tak žádný příjem z letošního roku do výpočtu důchodu nevstupuje. Pro lidi, kteří měli v roce 2018 výrazně vyšší příjmy než obvykle, je výhodnější odejít do penze až v roce 2019. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se budou počítat příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018.

5) Přesluhování u nadstandardních příjmů

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu počítá pouze do hranice pro druhou redukční hranici (v roce 2018 do částky 119 916 korun, v roce 2019 do částky 130 796 korun). Osobní vyměřovací základ však může činit i například 150 000 korun. Pozdější odchod do penze z důvodu přesluhování je tedy výhodný zejména pro lidi s nadstandardními příjmy, neboť vyšší doba pojištění jim zvyšuje důchod více než lidem s podprůměrnými příjmy.

Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje zápočet výpočtového základu o 1,5 procenta. Odchod do penze v roce 2019 při práci na procenta v rozsahu 1x90 kalendářních dní místo koncem roku 2018 při získané době pojištění v rozsahu 42 let by znamenal vyšší důchod o 2 133 korun.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka