Důchodová kalkulačka 2021: Výše penze i důchodový věk | e15.cz

Důchodová kalkulačka 2021: Jaká bude výše vaší penze?

Důchody 2021 - foto ilustrační
Důchody 2021 - foto ilustrační
• 
ZDROJ: Anna Vackova

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Každým rokem dochází nejen k valorizaci důchodů, ale mnohdy také k úpravě, která je důsledkem politického rozhodnutí. Zjistit výši svého důchodu proto není úplně jednoduché, naše kalkulačka vám s výpočtem ale pomůže. 

Výpočet důchodu se meziročně opět změnil. Naše důchodová kalkulačka vám vypočítá, na jakou penzi máte nárok. Víte, kdy můžete odejít do důchodu?

Pro přiznání řádného starobního důchodu v roce 2021 musí žadatel dosáhnout důchodového věku a získat dobu důchodového pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Do doby důchodového pojištění se hodnotí nejenom roky výkonu závislé a samostatné výdělečné činnosti, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010).

Příklad – nedostatečný důchodový věk

Paní Milena získá v březnu 2021 již 38 let důchodového pojištění, přesto si nemůže o starobní důchod ještě požádat, neboť do dosažení řádného důchodového věku ji chybí ještě 6 let. Pro přiznání starobního důchodu musí být splněny současně obě podmínky – tj. dosažení důchodového věku i získání potřebné minimální doby důchodového pojištění.

Kalkulačka: Věk odchodu do důchodu >>>

Další valorizace důchodu až od ledna

Občané, kterým bude v roce 2021 přiznán starobní důchod, musí počítat s valorizací důchodu až od roku 2022. Valorizace důchodu v roce 2021 se týkala všech státních důchodů, které byly přiznány do konce roku 2020. Valorizace se týká všech státních penzí, tj. starobní, invalidní i pozůstalostní penze.

Kalkulačka důchodu 2021

Pro přesný výpočet starobního důchodu v roce 2021 je nutné znát přesnou dobu důchodového pojištění v celých ukončených letech a průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Při výpočtu důchodu v roce 2021 se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986. Pro velmi orientační představu o výši důchodu je možné použít aktuální hrubou mzdu, ale pouze v případě, že hrubá mzda během let reálně téměř nekolísala. Jednoznačně nejlepší je tedy si v naší kalkulačce přesně spočítat osobní vyměřovací základ.

Kalkulačka: Vypočtěte si výši důchodu >>>

Příklad – výpočet důchodu 2021

Pan Dušan má průměrnou mzdu za odpracované roky 36 860 korun a získal dobu důchodového pojištění v rozsahu 44 let. Jak vysoký bude mít důchod přiznaný v březnu 2021?

  • Nejdříve se musí spočítat výpočtový základ, což je zredukovaná průměrná mzda za odpracované roky, použije se výpočtová formule letošního roku. Do částky 15 595 korun se započítává ze 100 procent a z částky nad 15 595 korun (do částky 141 764 korun) potom z 26 procent.
  • Výpočtový základ pana Dušana je tedy 21 124 korun (15 595 korun + (36 860 korun - 15 595 korun) x 26 procent).
  • Základní výměra důchodu v roce 2021 činí 3 550 korun a mají ji všichni penzisté stejně vysokou.
  • Při výpočtu procentní výměry důchodu se každý rok pojištění započítává jako 1,5 procenta z výpočtového základu. Procentní výměra důchodu pana Dušana je tedy 13 942 korun (21 124 korun x 1,5 procenta x 44 let).

Pan Dušan bude mít měsíční starobní důchod vypočítaný v roce 2021 ve výši 17 492 korun (3 550 korun + 13 942 korun).

Důchod a OSVČ

Výpočtová formule důchodu je stejná pro zaměstnance i OSVČ. Rozhodná průměrná mzda u OSVČ se však vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Průměrný měsíční vyměřovací základ v praxi většiny OSVČ nedosahuje ani minimální mzdy. OSVČ tedy mají nižší důchody než zaměstnanci, platí však méně na sociálním pojištění.

Vlastní soukromé důchodové připojištění a vlastní důchodové spoření je pro OSVČ nutností, v opačném případě jim citelně klesá životní úroveň při odchodu do penze.

Důchodové připojištění: Se spořením pomáhá stát

Na stáří si lze dobrovolně spořit i ve třetím pilíři, a to prostřednictvím takzvaného doplňkového penzijního spoření, dříve známého jako penzijní připojištění. Aby stát lidi ke spoření motivoval, podporuje pilíř státními příspěvky a daňovými úlevami.

Výše státního příspěvku závisí na měsíčních vkladech. U minimálního vkladu, který činí tři sta korun, je měsíční státní podpora 90 korun. Nejvyšší státní podporu, celkem 230 korun, lze získat v případě, kdy je měsíční vklad alespoň tisíc korun. 

Kromě státu může do třetího pilíře přispívat i zaměstnavatel, přičemž výše není nikterak regulovaná. Podle serveru Příspěvky.cz zaměstnavatel průměrně přispívá zhruba 500 korun měsíčně.

Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video