Pracovali jste i na Slovensku? ČSSZ bude radit s odchodem do důchodu

Projekt Plníme přání seniorům

Projekt Plníme přání seniorům Zdroj: Anna Vackova

Projekt Plníme přání seniorům
senioři, léky, Alzheimer
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Blíží se vám důchodový věk a pracovali jste nebo pracujete ve Slovenské a České republice? Pokud by se vám hodily informace o důchodových nárocích v obou státech, pak vězte, že 22. listopadu 2018 pořádá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a slovenská Sociální pojišťovna (SP) další společný poradenský den. Ten se uskuteční na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v Uherském Hradišti.

„Skutečnost, že se po rozdělení ČSFR staly Česko i Slovensko od ledna 1993 samostatnými státy, měla dopad i do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě má svá specifická pravidla, která jsou zakotvená ve smlouvě mezi Českem a Slovenskem,“ uvádí ČSSZ.

Návštěvníci se dozvědí, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují, jakým způsobem se důchod z České republiky na Slovensko a naopak vyplácí apod.

Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 572 539 196 či na e-mailu iva.dvouleta@cssz.cz. Odborníci budou k dispozici od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin

Nezapomeňte si občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty. Poradenství je bezplatné.