Předdůchod: Kolik musíte mít naspořeno, kdy jej můžete využít? | E15.cz

Předdůchod: Kolik musíte mít naspořeno? Kdy jej můžete nejdříve začít využívat?

Dušan Šídlo

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
2

Podle aktuálního průzkumu agentury IPSOS chtějí mladí Češi odejít do penze dříve, a to už při dosažení věku 60 let. Pomoci splnit tento sen může i státem podporované doplňkové penzijní spoření. Jak toho s jeho pomocí docílit?

Existuje řada způsobů, jak si přilepšit ke státní penzi, která u nás nyní v průměru přesahuje jen lehce částku 15 tisíc korun za měsíc. Někteří investují do nemovitostí, jiní do svého vzdělání a pracovní či podnikatelské kariéry, odvážnější upřednostňují investování na burze či do různých typů podílových fondů.

Základem penzijní rezervy by však mělo být státem podporované doplňkové penzijní spoření, které poskytuje hned několik zajímavých výhod. Kromě státního příspěvku (až 2 760 korun za rok) či daňové úspory (až 3 600 korun za rok) je žádaným benefitem také takzvaný předdůchod.

Tip: Výši starobního důchodu vám spočítá naše důchodová kalkulačka

Předdůchod aneb Penze o pět let dřív

Předdůchod je jedna z možných dávek penzijního spoření, která je vyplácena z vlastních úspor u penzijní společnosti. Kdo si spoří v doplňkovém penzijním spoření, má možnost pět let před odchodem do starobního důchodu (v 60 letech věku) požádat penzijní společnost o tuto dřívější dávku ve formě předdůchodu, což je starobní penze vyplácená po stanovenou dobu.

Podmínky pro získání předdůchodu jsou dvě: spořit minimálně 60 měsíců (počítají se i měsíce z případně převedené smlouvy o penzijním připojištění u transformovaného fondu) a mít dostatek finančních prostředků na účtu u penzijní společnosti, aby mohla vyplácet rentu po dohodnutou dobu.

Předdůchod přehledně

Aby vám vznikl nárok na předdůchod, musíte spořit minimálně pět let. Případný nedostatek finančních prostředků, které by nepokryly celé období předdůchodu, lze vyřešit mimořádným jednorázovým vkladem v takové výši, aby mohl být předdůchod vyplácen každý měsíc po stanovenou dobu, a to v rozmezí 2 až 5 let. Výše předdůchodu musí činit minimálně 30 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Za aktuálního stavu musí tato částka činit alespoň 10 384 korun měsíčně.

Jaké jsou konkrétní podmínky a výhody? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

  • Z jakých zdrojů je předdůchod vyplácen? Z vlastních naspořených prostředků z doplňkového penzijního spoření (započítávají se i případné příspěvky zaměstnavatele)
  • Kdy nejdřív můžete začít využívat? Standardně min. 2 a max. 5 let před důchodovým věkem. O předdůchod lze žádat i později než 2 roky před důchodem, ovšem předdůchod musí být vyplácen minimálně 2 roky a státní zvýhodnění spojená s předdůchodem končí dosažením důchodového věku.
  • Kolik je třeba mít naspořeno? Min. 249 216 korun na 2 roky čerpání, min. 373 824 korun na 3 roky, min. 498 432 na 4 roky, min. 623 040 korun na 5 let čerpání
  • Ovlivní předdůchod výši starobní penze? Ne nutně, doba pobírání předdůchodu je pro sociální zabezpečení vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu, a tudíž ani nezhoršuje průměr z předchozích příjmů. Před žádostí o starobní důchod se účastník rozhodne, zda chce či nechce započítat příjmy z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu. Pokud ale po dobu předdůchodu nebudete pracovat (platit sociální pojištění), projeví se toto období v mírném snížení starobního důchodu. K ještě mírnějšímu krácení dochází v situaci, kdy je člověk evidován na Úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti.
  • Může člověk při pobírání předdůchodu pracovat? Ano, neomezeně, v případě nezaměstnanosti lze pobírat dávku v nezaměstnanosti.
  • Musí člověk v předdůchodu stále platit sociální pojištění? Ne, pokud nepracujete. Ano, pokud pracujete.
  • Musí člověk v předdůchodu stále platit zdravotní pojištění? Ne, pokud nepracujete. Ano, pokud pracujete.
  • Lze čerpání předdůchodu přerušit nebo zrušit? Ne
  • Co se děje v případě úmrtí? Sjedná-li si klient ve smlouvě osobu pro případ svého úmrtí, má tato osoba nárok na jednorázové vyrovnání ve výši dosud nevyplacených prostředků. Není-li ve smlouvě osoba pro případ úmrtí sjednána, stávají se nevyplacené prostředky předmětem dědického řízení.
  • Je předdůchod valorizován? Předdůchod se nevalorizuje, nicméně i v průběhu výplaty se veškeré dosud nevyplacené prostředky účastníka evidované na majetkových účtech jednotlivých účastnických fondů dále zhodnocují.

Předdůchod je výhodnější než předčasný důchod

Z uvedeného je zřejmé, že předdůchod je výhodnější než čerpání předčasného důchodu od státu, který již poměrně výrazně sníží výši starobní penze. Ovšem zároveň nic nebrání tomu pobírat v případě zájmu obě penze (předdůchod a předčasný starobní důchod) současně.

Doplňkové penzijní spoření představuje státem nejvíce zvýhodněnou formu spoření na penzi, ať již v podobě daňové podpory příspěvků zaměstnavatelů nebo v podobě zmíněného státního zvýhodnění předdůchodu. Pokud ještě neinvestujete a je vaším cílem odejít do penze dříve, doplňkové penzijní připojištění je dobrou možností, kde začít.

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust.

Autor: Dušan Šídlo

Mzdová kalkulačka