Odchod do důchodu je zásadním životním mezníkem. Kdy můžete odejít do penze?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Důchodový věk se postupně prodlužuje a sjednocuje pro muže i ženy. Kdy můžete odejít do předčasného důchodu? Kdy mohou odejít do důchodu OSVČ? Jak se aktuálně liší důchodový věk mužů a žen?

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Odchod do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost.

Věk odchodu do důchodu

V níže přiložené tabulce máme uveden důchodový věk mužů a žen v závislosti na ročníku narození a počtu vychovaných dětí u vybraných ročníků narození od roku 1950. Z přiložené tabulky je názorně vidět, jak se důchodový věk postupně prodlužuje. OSVČ mají stejný důchodový věk jako zaměstnanci.

Kalkulačka: Věk odchodu do důchodu >>>

Ve většině vyspělých zemí světa dochází k prodlužování důchodového věku i nad 65 let, i v Česku může v budoucnosti dojít k posunutí řádného důchodového věku. Meziročně k žádné změně nedošlo, věk pro odchod do důchodu v roce 2021 je stejný jako věk pro odchod do důchodu v roce 2020.

Odchod do důchodu tabulka

Ročník narozenímužiženy (0 dětí)ženy (jedno díte)Ženy (2 děti)Ženy (3 a 4 děti)Ženy (5 a více dětí)
195062r + 6m61r59r + 8m58r + 4m57r55r + 8m
195363r62r60r + 8m59r + 4m58r56r + 8m
195663r + 6m63r + 2m61r + 8m60r + 4m59r57r + 8m
195964r64r63r + 2m61r + 8m60r + 2m58r + 8m
196264r + 6m64r + 6m64r + 2m63r + 2m61r + 8m60r + 2m
196565r65r65r64r + 8m63r + 2m61r + 8m
196865r65r65r65r64r + 8m63r + 2m
197165r65r65r65r65r64r + 8m

 

Odchod do důchodu v minulosti

Z tabulky je vidět, že v minulosti se odcházelo do důchodu dříve. Například žena narozená v roce 1962, která vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 63 let a 2 měsíce, žena narozená v roce 1950 měla přitom důchodový věk 58 let a 4 měsíce. Během 12 let se v tomto případě prodloužil řádný důchodový věk téměř o 5 let. Ženy narozené před rokem 1936, které vychovaly dvě děti, měly důchodový věk 55 let.

Kalkulačka: Kolik bude činit váš důchod? >>>

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Ti, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Odchod do důchodu a pracovní poměr

K dosažení řádného důchodového věku nemusí být pracovní poměr ukončen. Zaměstnanec může dále u stávajícího zaměstnavatele pracovat a přitom si požádat o starobní důchod. V takovém případě zaměstnanec pobírá současně mzdu a starobní důchod. Jestliže zaměstnanec chce k dosažení řádného důchodového věku ukončit pracovní poměr, potom musí dát standardní výpověď nebo ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem.

Odchod do důchodu a nemocenská

Penzisté, kteří nemají příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, nemají nárok na nemocenskou. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že odchodem do důchodu v takových případech zaniká nárok na nemocenskou. Jiná situace je však u starobních důchodců, kteří stále pracují. Pracující starobní důchodci, kteří platí ze své hrubé mzdy nebo hrubé odměny sociální pojištění, mají po dobu trvání zaměstnání nárok na nemocenskou, avšak maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní.

Na důchody nebude. Politici, kteří tvrdí, že řešení mají, bohužel lžou