Preventivní restrukturalizace: Zákon pomůže podnikatelům

(ilustrační foto)

(ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

Pravidla hry mezi dlužníkem a věřitelem by mohl změnit zákon o preventivní restrukturalizaci. Ten má za cíl pomoci podnikatelům předcházet jejich úpadku a vyvarovat se nutnosti zahájení insolvenčního řízení. Zákon má sice podnikatelům pomoct, nutné ale je, aby živnostník začal situaci řešit včas.

Co je preventivní restrukturalizace?

Preventivní restrukturalizace je proces vycházející z dohody podnikatele s jeho klíčovými věřiteli a směřující k záchraně společnosti před jejím úpadkem, zahájením insolvenčního řízení a ukončením její činnosti. Restrukturalizaci mohou využít téměř všechny obchodní korporace, které se ocitly ve vážných finančních potížích a hrozí jim úpadek, nejsou však v platební neschopnosti. Výjimkou jsou speciálně regulované subjekty (např. banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry).

V preventivní restrukturalizaci jde o to, aby se dosáhlo shody s klíčovými věřiteli, na krocích vedoucích k záchraně společnosti. Důležitý je způsob uspokojení jejich dluhů. Začátkem restrukturalizace je výzva a návrh tzv. sanačního projektu, který musí živnostník zaslat dotčeným věřitelům. Tento projekt se přetvoří v restrukturalizační plán s konkrétními závazky a opatřeními. Plán nabude účinnosti již jeho samotným přijetím ze strany věřitelů.

„Cílem preventivní restrukturalizace je poskytnout podnikatelům ve vážných finančních potížích a jejich věřitelům prostor, aby se domluvili na krocích, které umožní pokračovat v obchodní činnosti a uspokojit všechny nebo alespoň převážnou část pohledávek,“ vysvětluje Pavel Boguský, partner v oddělení restrukturalizací a insolvencí pražské pobočky Dentons.

„Konkrétními opatřeními mohou podle zákona být restrukturalizace majetku společnosti, restrukturalizace jejích závazků či restrukturalizace vlastního kapitálu, případně provozní změny,“ dodává Pavel Boguský.

Čtěte více o preventivní restrukturalizaci >>>