Proč je vhodné si výpověď dobře promyslet aneb Pozor na tyto mýty | E15.cz

Proč je vhodné si výpověď dobře promyslet aneb Pozor na tyto mýty

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zaměstnanci mohou pracovní poměr ukončit jednostranným právním úkonem – podat písemnou výpověď. S čím při podání výpovědi počítat a na co si dát pozor?

Pracovní poměr může zaměstnanec kdykoliv ukončit písemnou výpovědí. Oproti ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou však existují určité rozdíly. Rozhodně platí, že pracovní poměr se nemá ukončovat ve stresu nebo spěchu a před podáním výpovědi je dobré si zkusit vše se zaměstnavatelem vyříkat. Podívejme se na některé nepravdy panující ohledně výpovědi podané zaměstnancem.

Pracovní poměr skončí ihned

Zaměstnanec může dát kdykoliv výpověď, a to i bez udání důvodu, ale výpovědí nekončí pracovní poměr ihned. Pro standardní výpověď podanou zaměstnancem platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Během výpovědní lhůty dostanu nižší mzdu

Z důvodu práce ve výpovědní době nedochází k automatickému krácení mzdy za vykonanou práci. Zaměstnanci řádně vykonávající svoji práci dostávají „standardní“ mzdu i během práce ve výpovědní lhůtě. V praxi mohou např. někteří zaměstnavatelé slíbit zaměstnanci i odměnu, pokud bude ve výpovědní době pracovat efektivně a kvalitně zaučí svého nástupce.

Výpověď lze snadno vzít zpět

Jestliže zaměstnanec doručí svému zaměstnavateli výpověď, potom již není zpětvzetí této výpovědí pouze záležitostí zaměstnance. Výpověď může být totiž odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemně.

Tip: Jak vysoká by měla být vaše čistá mzda? Spočítejte si ji s naší kalkulačkou

S výpovědí musí souhlasit nadřízený

Každý zaměstnanec má právo pracovní poměr ukončit písemnou výpovědí a zabránit v této skutečnosti mu nemůže žádný vedoucí pracovník zaměstnavatele. Písemná výpověď je jednostranný právní úkon a nevyžaduje se souhlas ani stanovisko zaměstnavatele.

Při odchodu do penze je nutné dát výpověď

Zaměstnanci, kteří dosáhli řádného důchodového věku, v žádném případě nemusí podávat výpověď. Mohou si o důchod požádat a současně dále pro zaměstnavatele pracovat a pobírat tedy starobní důchod a mzdu současně nebo si nemusí o starobní důchod požádat a pracovat na tzv. procenta a v důsledku pozdějšího odchodu do důchodu budou mít následně starobní důchod vyšší.

Při podání výpovědi nenáleží podpora v nezaměstnanosti

Většina zaměstnanců podává výpověď a současně má již domluvené nové pracovní místo, kde plynule nastoupí po skončení výpovědní lhůty. V některých případech však z různých důvodů podávají zaměstnanci výpověď, přičemž nemají domluveno nové zaměstnání nebo z předjednaného nástupu na novou pracovní pozici sejde, v takových případech je vhodné se urychleně registrovat na úřadu práce. I zaměstnanci, kteří podali výpověď, mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. V prvních měsících nezaměstnanosti je však podpora v nezaměstnanosti nižší, neboť po celou podpůrčí dobu náleží ve výši 45 procent rozhodného příjmu. Standardně přitom činí v prvních dvou měsících 65 procent rozhodného příjmu a v následujících dvou měsících 50 procent rozhodného příjmu.

Dám výpověď a dostanu odstupné

Zákonné odstupné zaměstnanci náleží pouze v případech, kdy dostane od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu (např. nadbytečnost, přemístění sídla zaměstnavatele) nebo je ze stejných důvodů pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou. Zaměstnanci, kteří podají sami výpověď, však na zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce nárok nemají.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka