Propouštěným zaměstnancům pomůže program Outplacement | e15.cz

Propouštěným zaměstnancům pomůže program Outplacement

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ačkoliv podle statistik Úřadu práce ČR nezaměstnanost roste spíše pomalu, lze očekávat další navýšení, jakmile doběhnou propuštěným zaměstnancům výpovědní doby. Hospodářská komora ČR očekává největší dopad opatření proti koronaviru na vývoj nezaměstnanosti až na podzim. K udržení míry nezaměstnanosti na uzdě přispěl i program Antivirus. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na systémové úpravě kurzarbeitu, který má obdobné mimořádné situace do budoucna řešit.

Zaměstnancům ve výpovědní době má pomoci národní program s názvem Outplacement financovaný ze státního rozpočtu v operačním programu Zaměstnanost. O pomoc mohou žádat zaměstnanci na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

„Jde o typ projektu, na který máme z praxe velmi pozitivní ohlasy. Jeho spuštění v celé ČR předcházely praktické zkušenosti ze tří regionů, kde pomohly stovkám lidí,“ uvedl ředitel projektové kanceláře z generálního ředitelství Úřadu práce ČR Zdeněk Osmanczyk. Celorepublikový projekt tak navazuje na regionální programy Outplacement v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a kraji Vysočina.

Kdo se může programu účastnit

Projekt cílí na zaměstnance, kteří již obdrželi výpověď pro nadbytečnost, anebo jim ztráta zaměstnání z důvodu hromadného propouštění hrozí. Úřad práce má v období od 1. června letošního roku až do 30. června 2022 na tyto účely vyčleněny finanční prostředky v objemu 484 milionů korun.

Zaměstnanci se mohou již ve výpovědní době zaevidovat na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Podmínkou je, že se jedná o zaměstnance propuštěné v rámci hromadného propouštění, o němž zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce. Po ukončení takového pracovního poměru může být v programu Outplacement podpořen i uchazeč o zaměstnání.

„Úřad práce ČR pomůže prostřednictvím projektu zaměstnancům ještě v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy dříve než se dostanou do jeho evidence jako uchazeči o zaměstnání,“ upřesnil Viktor Najmon, pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR. „Je ale nutné, aby se v případě zájmu o zařazení do projektu obraceli na Úřad práce ČR už tehdy, když jsou ve výpovědní době či jim výpověď hrozí,“ upozornil.

Formy podpory pro propouštěné zaměstnance

Součástí podpory je provádění monitoringu pracovního trhu pro zaměstnavatele, kteří se tak dozvědí o zaměstnavatelích chystajících se propouštět, anebo naopak nabírat nové zaměstnance.

Pro zaměstnance je k dispozici poradenský program, a to v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo třeba školení soft skills. Právě poradenský program bude určen i pro uchazeče o zaměstnání.

Pro účast na školení a v poradenských programech mohou zájemci o zaměstnání požádat úřad práce také o úhradu prokázaných cestovních výdajů, případně i využít služeb hlídání dětí nebo zajištění péče o jiného závislého člena rodiny.

Dalšími doprovodnými opatřeními mohou být úhrady poplatků za vstupní lékařské prohlídky. Ty v současnosti hradí ze zákona zaměstnavatel, ale pouze v případě, že k němu zaměstnanec následně nastoupí do pracovního poměru.

Podle údajů Úřadu práce ČR bylo ke konci července evidováno celkem 279 089 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob opět vzrostl na 3,81 procenta oproti červnovému

3,7procentnímu nebo květnovému 3,6procentnímu podílu nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka