Rodičovský příspěvek vs. rodičovská dovolená aneb Co když potřebujete být doma déle? | e15.cz

Rodičovský příspěvek vs. rodičovská dovolená aneb Co když potřebujete být doma déle?

Rodičovský příspěvek. (ilustrační foto)
Rodičovský příspěvek. (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Rodičovský příspěvek si můžete rozvrhnout do čtyř let věku dítěte. Rodičovská dovolená je ale pouze do tří let věku. Co dělat, když chcete nebo musíte být s dítětem doma déle? Musí vám zaměstnavatel držet vaše místo? Jak je to s dávkami?

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená

Jako první je třeba rozlišovat mezi rodičovským příspěvek a rodičovskou dovolenou. Rodičovský příspěvek je dávka poskytována ze systému státní sociální podpory až do věku čtyř let dítěte. Rodičovská dovolená je pracovní volno poskytované zaměstnavatelem do věku tří let dítěte.

Chci doma zůstat déle

Pokud jste před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou neměla pracovní smlouvu na dobu neurčitou a zaměstnavatel vám tak nemusí držet pracovní pozici, nemusíte v podstatě nic řešit. Klidně si můžete rodičovský příspěvek rozložit až do čtyř let věku dítěte.

Tip: Spočítejte si výši rodičovského příspěvku pomocí naší kalkulačky

Jestliže vám ale váš zaměstnavatel drží místo, měla byste se vrátit do práce po dosažení třetího roku vašeho potomka. Zaměstnavatel je totiž ze zákona povinen pracovní místo držet opravdu jen tři roky. Potom už je to jen na domluvě mezi vámi.

Neplacené volno

Pokud zaměstnavatel souhlasí s prodloužením vašeho pobytu doma, už se ale nebude jednat o rodičovskou dovolenou, ale o dobu omluvené nepřítomnosti zaměstnankyně v práci, tedy o neplacené volno. Neplacené volno může být prodlouženo na delší dobu než jen do čtyř let věku dítěte. V případě neplaceného volna se jedná o oboustrannou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je víc než vhodné její písemné vyhotovení se specifikací podmínek čerpání pracovního volna, abyste byli stoprocentně krytí a zaměstnavatel se třeba nerozhodl, že se vás nějakým způsobem „zbaví“.

Ještě zmíníme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. října 2008, kdy soud rozhodl, že zaměstnankyně tím, že nenastoupí po třech letech do práce, porušuje svou povinnost. O porušení povinnosti, které může vést k rozvázání pracovního poměru, se ale jedná jen tehdy, když tuto povinnost porušila úmyslně nebo z nedbalosti. Pokud ale žena do práce nemůže nastoupit z důvodu, že nemá možnost umístit dítě do školky či ho jinak zaopatřit, a svého zaměstnavatele o tom řádně vyrozuměla, má nárok na poskytnutí pracovního volna. Které jí zaměstnavatel v podstatě poskytnout musí.

Pokud to shrneme, zaměstnavatel vám může poskytnout neplacené volno, pokud chcete zůstat déle doma. Ale musí, jestliže do práce nastoupit nemůžete (nebylo by postaráno o dítě).

Neplacené volno a zdravotní a sociální 

Pokud jste doma na neplaceném volnu a nemáte žádné příjmy, nemůže vám být vypočítána daň z příjmů ani sociální pojištění. Z nulového výdělku ho jednoduše řečeno neplatíte. Jiné je to ale u zdravotného pojištění. To platit musíte. Dejte si na to pozor, aby vám nevznikl dluh. Stát za vás bude platit zdravotní, pokud nemáte opravdu žádný příjem ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a celodenně a řádně pečujete o jedno dítě ve věku do sedmi let nebo nejméně dvě děti ve věku do patnácti let.

Déle než čtyři roky

Ve čtyřech letech dítěte ztrácíte nárok i na rodičovský příspěvek. Pokud jste nezaměstnaní, nezbyde vám tedy nic jiného než se obrátit na Úřad práce ČR. Ten rozhodne, zda vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

„Pokud se rodině nedostává finančních prostředků, může požádat o některou z nepojistných sociálních dávek, ať už ze systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě), nebo hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). V případě úhrady nezbytných jednorázových výdajů pak o příspěvek v rámci mimořádné okamžité pomoci, při které se hodnotí individuální situace žadatele a odůvodněnost konkrétního výdaje,“ vysvětluje tisková mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Chci se naopak vrátit dřív…

„V případě, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpali rodičovskou dovolenou v kratším rozsahu, mohou požádat o čerpání další části rodičovské dovolené. Ale opět nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnavatel je v takovém případě vždy povinen žádosti vyhovět. Pozor ovšem na situaci, kdy se rodič rozhodne nastoupit do zaměstnání dříve, než měl původně domluveno. Zaměstnanec se nemůže jednostranně rozhodnout o zkrácení rodičovské dovolené, musí se na této změně domluvit se zaměstnavatelem,” říká Barbara Hanousek Eckhardová, tisková mluvčí MPSV.

„Co se týká pracovního zařazení po skončení rodičovské dovolené (nebo i po navazující omluvené nepřítomnosti v práci, tj. po neplaceném volnu), je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni na pracoviště a práci, které budou v souladu s její pracovní smlouvou – nemusí se tedy jednat přesně o původní práci, zaměstnavatel ale nemůže bez dohody se zaměstnankyní změnit druh práce a místo výkonu práce, sjednané v pracovní smlouvě,“ říká Richard Kolibač, tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce. I po skončení pracovního volna je tedy zaměstnavatel opět povinen zařadit vás na pozici, která odpovídá vaší pracovní smlouvě.

Péče o dítě s postižením

Platí v podstatě stejné podmínky jako výše. S výjimkou toho, že zaměstnavatel musí zohlednit zařazení zaměstnanců do směn podle jejich potřeb. Rodič, který pečuje o takovéto dítě, může také žádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Tomuto právu pak odpovídá povinnost zaměstnavatele této žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody.

Pokud má dítě zdravotní postižení, může rodič, od věku 1 roku dítěte, požádat o příspěvek na péči.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka

Newslettery