Snížení zálohy na zdravotním pojištění v 8 bodech | E15.cz

Snížení zálohy na zdravotním pojištění v 8 bodech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Kdy je možné je v průběhu roku snížit? Komu mohou být zálohy sníženy do nuly? A jak postupovat? Podívejme se na problematiku snížení měsíčních záloh optikou 8 nejdůležitějších bodů.

 

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, přičemž v závislosti na dosaženém hrubém zisku se vypočítá nová měsíční záloha. Někteří živnostníci však mají v letošním roce značně horší ekonomické výsledky než v roce 2017 a platba vysoké měsíční zálohy je pro ně velkým zásahem do cash-flow. V takovém případě je možné si požádat na zdravotní pojišťovně o snížení měsíčních záloh. Co je dobré vědět o možnosti snížení měsíční zálohy u zdravotního pojištění?

1) Průměrný měsíční hrubý zisk musel poklesnout o třetinu

Aby mohla zdravotní pojišťovna na základě vyplněného tiskopisu snížit OSVČ měsíční zálohu na zdravotním pojištění, tak musel průměrný měsíční hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) od 1. ledna 2018 do předcházejícího měsíce od měsíce podání žádosti o snížení záloh v roce 2018 poklesnout alespoň o jednu třetinu oproti průměrnému měsíčnímu hrubému zisku za rok 2017.

2) Stačí vyplnit tiskopis „Žádost o snížení zálohy na pojistném“

OSVČ splňují podmínku pro snížení zálohy, vyplní potřebný tiskopis, který mají zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách nebo na pobočkách. V tiskopise se vyplní především údaje o průměrném hrubém zisku za předchozí rok a za letošní rok a vypočte se nová snížená záloha. Jedná se o jednoduchý formulář, jehož vyplnění nezabere příliš času.

3) Při zahájení samostatné činnosti v roce 2018 nelze žádat o snížení zálohy

V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnost nelze žádat o snížení záloh na zdravotním pojištění.

4) Podnikající zaměstnanci zálohy neplatí

Živnostníci, kteří v průběhu roku 2018 nastoupí do zaměstnání a začnou vykonávat místo hlavní samostatné výdělečné činnosti vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, již měsíční zálohy neplatí (mohou pouze dobrovolně). Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost doplatí zdravotní pojištění jednorázově po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

5) Při hlavní činnosti se musí platit alespoň minimální zálohy

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je potřeba počítat s tím, že vždy musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2018 činí minimální měsíční záloha 2 024 korun. I když je samostatná výdělečná činnost v roce 2018 ztrátová, tak nelze snížit měsíční zálohu pod minimální částku. V roce 2018 platí minimální zálohu OSVČ, které měly hrubý zisk do částky 359 748 korun.

6) Samostatně výdělečně činní penzisté či studenti mohou mít nulovou zálohu

Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi nebo během studia je považován za vedlejší činnost a v těchto případech se platí měsíční záloha dle skutečně dosaženého hrubého zisku a měsíční záloha může být nižší než minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Penzisté či studenti vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, kteří jsou v roce 2018 ve ztrátě, mohou mít tedy po podání žádosti o snížení záloh měsíční zálohu nulovou.

7) Nová záloha se platí vždy do 8. dne následujícího měsíce

OSVČ platící měsíční zálohy na zdravotním pojištění musí každou měsíční zálohu zaslat na účet své zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Případné snížení měsíční zálohy nemá vliv na změnu termínu pro placení měsíčních záloh.

8) Případný přeplatek se obdrží na účet

Roční zdravotní pojištění se vypočítá z dosaženého hrubého zisku, přičemž od ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy. Když jsou zaplacené zálohy vyšší než vypočtené roční zdravotní pojištění, tak vzniká přeplatek na zdravotním pojištění. Přeplatek na zdravotním pojištění po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích zašlou zdravotní pojišťovny na účet nebo lze přeplatek použít k úhradě dalších měsíčních záloh. Některé OSVČ tedy i při vyšším poklesu hrubého zisku nežádají o snížení záloh, ale nechají si po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích zaslat vypočtený roční přeplatek na účet.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka