Máte nárok na daňové slevy a zvýhodnění? Vypočtěte si čistou mzdu pomocí kalkulačky

Bohatství, ilustrační foto

Bohatství, ilustrační foto Zdroj: Sazka

Peníze, koruny
ilustrační foto
..
4
Fotogalerie

Zaměstnancům je z hrubé mzdy sražena záloha na dani z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné platí za zaměstnance i zaměstnavatel. Vypočtěte si čistou mzdu a kolik odvádíte na daních a pojistném.

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Zaměstnanci následně dostávají na svůj bankovní účet čistou mzdu, tedy hrubou mzdu poníženou o daňové odvody.

Mzdové náklady zaměstnavatele jsou vyšší než hrubá mzda, neboť zaměstnavatelé ještě platí za zaměstnance povinné pojistné. Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance tvoří daně ze mzdy, přičemž zdanění práce může být různě vysoké.

Odvody na povinném pojistném

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 4,5 procenta na zdravotním pojištění a 6,5 procenta na sociálním pojištění. Zaměstnavatelé dále platí za zaměstnance 9 procent na zdravotním pojištění a 25 procent na sociálním pojištění. Při výpočtu povinného pojistného se neuplatňují žádné slevy a odpočty.

Záloha na dani z příjmu

Sazba daně z příjmu činí 15 procent ze superhrubé mzdy zaměstnance, což je hrubá mzda zaměstnance plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Superhrubá mzda se zaokrouhluje při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu na stokoruny nahoru.

Z hrubé měsíční mzdy nad 119 916 korun se odvádí ještě sedmiprocentní solidární daň. Všichni zaměstnanci mající u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani uplatní při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun.

Kalkulačka: Vypočtěte si vaši čistou mzdu

Měsíčně je možné dále uplatnit tyto daňové slevy: na studenta ve výši 335 korun, držitele průkazu ZTP/P ve výši 1 345 korun, invaliditu I. a II. stupně ve výši 210 korun a invaliditu III. stupně ve výši 420 korun.

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, na první dítě v roce 2018 činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Za celý rok (v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání) je pak při splnění podmínek možné uplatnit další daňové odpočty a některé daňové slevy, například na manželku nebo manžela.

Jak se liší zdanění?

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zdanění práce u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti a zaměstnance neuplatňujícího daňové zvýhodnění podle legislativy roku 2018. Daňové zvýhodnění na děti v praxi může využít pouze jeden z partnerů v domácnosti. čistá mzdačistá mzda|Kamila Ondráčková

Zdanění práce v Česku v závislosti na výši mzdy a počtu dětí

S rostoucí hrubou mzdou je zdanění v Česku z důvodu existence daňové slevy na poplatníka mírně progresivní. Jak je z tabulky vidět, u zaměstnanců neuplatňující daňové zvýhodnění na děti s podprůměrnou hrubou mzdou 20 tisíc korun je zdanění práce vyšší než 40 procent, u vyšších mezd se blíží 50 procentům.

Čistá mzda u DPČ

Dohoda o provedení pracovní činnosti se uzavírá na kratší týdenní pracovní dobu, zaměstnance za celou dobu platnosti dohody nesmí v průměru odpracovat více než 20 hodin týdně. Výhodou je, že když měsíční odměna nedosáhne 2500 korun, neplatí zaměstnanec zdravotní ani sociální pojištění. Výpočet čisté mzdy u OSVČ neleznete zde.

Další kalkulačky najdete zde >>>

Daně jsou nastaveny stejně jako u běžného pracovního poměru. Zaměstnanec je povinen zaplatit patnáctiprocentní daň z příjmu, přičemž má nárok na snížení daňového základu o daňové slevy a zvýhodnění.

Rakousko i Německo mají třikrát vyšší čistou mzdu

Nejvyšší čistá mzda ze zemí OECD je ve Švýcarsku, v přepočtu 132 tisíc korun. Dobře si v porovnání s ostatními zeměmi vede i Rakousko (67 tisíc) a Německo (64 tisíc). Průměrná čistá mzda Čechů je 22 tisíc, Slováci pobírají 19 a Poláci 18 tisíc korun.