Zkontrolujte si údaje pro budoucí důchod. ČSSZ na požádání pošle přehled

Němečtí senioři.

Němečtí senioři. Zdroj: profimedia.cz

Senioři na dovolené
2
Fotogalerie

Do konce května posílali zaměstnavatelé České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Jak si ověřit, že zaměstnavatel této povinnosti dostál? Požádejte ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).

Prostřednictvím IOLDP tak zjistíte, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované. Jen za loňský rok ho na základě žádosti obdrželo celkem 105 060 lidí.

Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění můžete požádat jednou za kalendářní rok. Obdržíte jej zdarma.

„Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (například dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (například doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit,“ uvádí zpráva ČSSZ.

Jak požádat?

Žádost můžete podat písemně i elektronicky. Písemnou žádost (formou dopisu či s použitím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“ poté pošlete na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být přehled zaslán. Žádost lze zaslat také e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3; dále využitím online služby ePortálu ČSSZ.

Máte to „za pár“? IOLDP obdržíte automaticky

Lidem předdůchodového věku ČSSZ přehledy „důchodového konta“ letos na podzim opět zašle automaticky, aniž by museli žádat. V letošním roce je do dopisních či datových schránek dostanou muži narození v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960.