Srovnání: Zkrácené úvazky v Česku a v Německu | E15.cz

Srovnání: Zkrácené úvazky v Česku a v Německu

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci z roku 2016 rozdíl mezi průměrnou odpracovanou dobou v Německu a Česku způsobuje různá struktura pracovních úvazků.

Němci na tom jsou lépe, protože ročně odpracují o 407 hodin méně než Češi. Pokud se ale srovná skutečně odpracovaná doba na plný úvazek, je obrázek opačný. V loňském roce Němec v průměru odpracoval 40,9 hodin týdně, zatímco u Čecha to bylo 40,3 hodiny. Německo se totiž co do odpracované doby pohybuje nad průměrem Evropské unie. Ten je 40,3 hodiny. Tento poznatek vyplynul ze statistik evropského statistického úřadu Eurostat.

Zkrácení pracovní doby

A teď k tolik diskutovanému zkrácení pracovní doby. ČMKOS navrhla, aby se pracovní doba zkrátila na 37,5 hodin týdně. Nyní je to 40 hodin. „Představa ČMKOS o krácení pracovní doby je nezodpovědná. Na trhu práce chybí 310 tisíc lidí. Zkracovat pracovní dobu, aniž by se to projevilo na mzdách, na to produktivita firem nestačí," říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Pracovní doba se zkracuje

Pokud porovnáme současný stav s rokem 2008, zkrátila se u nás průměrná pracovní doba o dvě hodiny týdně. Průměrný Němec stráví v práci o 1,2 hodiny méně. Zkracování doby v práci se děje navzdory tomu, že zákonná pracovní doba v Česku zůstává stále stejná. Z toho vyplývá, že firmy samy o sobě se snaží nabízet zaměstnancům flexibilnější úvazky.

Zkrácené úvazky

Se zkrácenými úvazky je to u nás špatné. Je jich jen 7,3 procenta. Zatímco v Německu 28,2 procenta. Od roku 2000 tento počet u našich sousedů vzrostl o 9 procentních bodů. Podle dat Eurostatu na zkrácený úvazek Němec pracoval 17 hodin týdně. U nás byla průměrná délka zkráceného úvazku okolo 20 hodin týdně.

„Česká ekonomika je postavená na průmyslu, dopravě a stavebnictví, které tvoří asi 42 až 44 procent HDP. V těchto odvětvích se pracuje na směny. Těžko si lze představit, že ve skupině čtyř pracovníků montujících určitý výrobek bude pracovat jeden z nich na šest hodin, aby za něj zbytek převzali kolegové, případně nový pracovník,“ dodává Hanák.

Kratší pracovní doba ruku v ruce s vyšší produktivitou?

Podle odborů v zemích, kde využívají kratší pracovní dobu, mají i vyšší produktivitu práce. My jsme ale opět paradoxem. Navzdory delší průměrné roční pracovní době v Česku ovšem roste produktivita práce rychleji než v Německu. Data Eurostatu uvádějí, že od roku 2000 se hrubý domácí produkt přepočtený na jednu odpracovanou hodinu v Česku zvýšil o 30 procent, zatímco v Německu vzrostl o 14 procent. Za tuto dobu se průměrná doba odpracovaných dnů snížila o 15. V Německu to bylo o 11 dnů.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka