Stali jste se obětí šikany na pracovišti? Jak se bránit? | E15.cz

Stali jste se obětí šikany na pracovišti? Jak se bránit?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V práci se necítíte dobře, protože vás někdo šikanuje? Je z této situace nějaké východisko? V případě, že vám život znepříjemňuje kolega, můžete jít za šéfem. Co když je ale v roli „agresora“ nadřízený? Máte nějakou možnost jak se bránit nebo v případě vzdoru můžete počítat s vyhazovem?

Co je šikana a co „jen“ obtěžování? Jako obtěžování můžeme označit i jen jediný útok, který naruší vaši důstojnost. V případě šikany na vás někdo útočí pravidelně alespoň půl roku. V případě, že šikanuje nadřízený a využívá své moci, jde o tzv. bossing. Pokud je původcem šikany spolupracovník, jedná se o tzv. mobbing.

Bossing

Pokud s vámi šéf jedná jinak než s vašimi kolegy, myslíme nepřiměřeně, zadává vám pracovní úkoly, které jsou nereálné či ponižující, sociálně vás izoluje atd., jde o bossing. Může jít i o sexuální obtěžování. Pozor ale, standardní užití pravomocí či oprávnění nadřízeného nemůžeme s bossingem zaměňovat.

Mobbing

U mobbingu je to podobné. Rozdíl je jen v tom, že šikanující je na stejné pracovní pozici jako vy. Půjde tedy o věci jako vytváření sociální izolace, verbální napadání, zastrašování, zesměšňování soukromého života oběti, sexuální obtěžování, pomlouvání, znepříjemňování plnění pracovních úkolů.

Kdy je šikana i diskriminací?

„Aby mohl být mobbing nebo bossing zároveň diskriminací, musí být šikana motivována některými z tzv. diskriminačních kritérií, kterými jsou: rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor. Příkladem diskriminačního bossingu může být, pokud zaměstnavatel zve zaměstnankyni na soukromou schůzku, a když je odmítnut, nepřizná zaměstnankyni prémie, případně ji „potrestá“ jiným způsobem,“ uvádí veřejný ochránce práv.

Jak se bránit

Hlavní je sesbírat všechny možné důkazy, zajistit si svědecké výpovědi vašich spolupracovníků. Můžete si také psát deník, ve kterém popisujete jednotlivé útoky. Poté se obraťte na zaměstnavatele.

Mějte na paměti, že zaměstnavatel vás nesmí žádným způsobem trestat za to, že jste se bránili. V případě, že řešení se zaměstnavatel nepomůže, kontaktujte příslušný oblastní inspektorát práce (http://www.suip.cz/). Ten musí dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů. Inspektorát má také povinnost udržet anonymitu toho, kdo stížnost podal a požádal o kontrolu.

Pokud ale sami chcete, lze inspektorát této povinnost zprostit a řešení případu tak usnadnit. Inspektorát tak bude mít více prostředků a možností, jak situaci řešit. Pokud budete žádat finanční odškodnění, budete se muset obrátit na soud.

Obrátit se můžete dokonce i na veřejného ochránce práv

V případě, že je šikana zároveň i diskriminací (viz výše), můžete využít možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv přímo. A ten vám poskytne metodickou pomoc jak podat návrh na zahájení řízení.

„Pokud se jedná o ostatní případy, je ochránce oprávněn prošetřit výhradně postup orgánu inspekce práce. Proto je nutný postup, kdy se nejdříve obrátíte na inspektorát práce. V podnětu ochránci je třeba výslovně uvést, v čem spatřujete pochybení v kontrole ze strany inspekce práce,“ radí veřejný ochránce práv.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka