Stát přispěje na vytváření sdílených pracovních míst | e15.cz

Stát přispěje na vytváření sdílených pracovních míst

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Od počátku letošního ledna je možné, aby se na sdíleném pracovním místě střídalo více zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, ale s kratším úvazkem. Nyní je možné na vytváření sdílených pracovních míst čerpat státní příspěvek. Úřad práce nedávno vyhlásil výzvu v rámci programu Flexi.

Princip sdíleného pracovního místa

Na sdíleném pracovním místě se střídají dva či více zaměstnanců v pracovním poměru se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou, kteří si mezi sebou sami rozvrhují pracovní dobu. S nimi musí mít zaměstnavatel uzavřenu ještě speciální písemnou dohodu, která podrobněji upraví podmínky pro rozvrhování pracovní doby.

Společný písemný rozvrh pracovní doby musí zaměstnanci předkládat týden předem. Kdyby dohody nedosáhli, pracovní dobu jim rozvrhne zaměstnavatel.

„Na institutu sdíleného pracovního místa je zajímavá možnost zaměstnavatele, aby v případě nepřítomnosti jednoho ze zaměstnanců povolal jiného, který s ním pracovní místo sdílí. Na druhou stranu je ale k tomu třeba souhlas daného zaměstnance, což výhodu zastupitelnosti snižuje,“ říká advokát David Borovec z advokátní kanceláře Borovec Legal.

Administrativní náročnost budou kompenzovat státní příspěvky

Pro zaměstnavatele je administrativně jednodušší zaměstnávat pracovníky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr než využívat zkrácených úvazků na základě pracovních smluv. Sdílená pracovní místa zavedená novelou zákoníku práce lze ale zřizovat pouze pro zaměstnance v pracovním poměru.

Zavedení job sharingu má podpořit především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a pracující studenty nebo důchodce. Ačkoliv si zaměstnanci na sdílených místech rozvrhují pracovní dobu sami, zaměstnavateli přibude další agenda.

„Vznikne nová administrativa spojená s nutností hlídat, zda zaměstnanci včas odevzdali rozvržení pracovní doby pro jejich sdílené místo (nejméně jeden týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena) a zda zaměstnanci ve vyrovnávacím období 4 týdnů naplňují průměrnou týdenní pracovní dobu,“ upozorňuje David Borovec. S tím pak mohou souviset i další náklady, například na aktualizaci mzdového softwaru. „Navíc se vytvořením sdíleného pracovního místa zaměstnavatel zbavuje možnosti volně a dle svého uvážení a potřeb rozvrhnout pracovní dobu svých zaměstnanců,“ dodává Borovec.  

Dotace v rámci programu Flexi

Úřad práce ČR nyní uveřejnil výzvu, podle které je možné požadovat příspěvek na tvorbu sdíleného pracovního místa. Je o něj možno žádat v rámci programu Flexi, a o v rámci podpory zaměstnanců se zdravotním postižením, starších šedesáti let, do třiceti let věku, pečujících o dítě do deseti let věku a pečujících o osobu v některém ze stupňů závislosti stanovené zvláštním právním přepisem.

Úřad práce bude zaměstnavateli refundovat mzdové náklady, a to maximálně po dobu šesti měsíců.

„Maximální výše příspěvku na jedno sdílené pracovní místo bude vždy stanovena ve výši minimální mzdy, platné ke dni podání žádosti zaměstnavatele o příspěvek na sdílené pracovní místo,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Maximální podpora bude stanovena poměrem, který odpovídá poměru sjednané délky týdenní pracovní doby k týdenní pracovní době.

„Minimální úvazek je 25 procent a maximální 75 procent. Příspěvek náleží pouze cílové skupině. Souběh poskytování příspěvku na vymezené sdílené pracovní místo s ostatními nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, bude vyloučen,“ upřesňuje podmínky příspěvku Beránková.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka