Státní podpora OSVČ během koronaviru a daně

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání OSVČ
2
Fotogalerie

Do daňového přiznání za rok 2020 se uvádí všechny zdanitelné příjmy, většina OSVČ během roku 2020 měla příjmy ze své samostatné výdělečné činnosti omezené, na druhou stranu čerpaly OSVČ státní pomoc například formou kompenzačního bonusu, ošetřovného nebo provozních dotací. Jak je to s daňovými povinnostmi v takových případech?

„Kompenzační bonus a ošetřovné jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a do daňového přiznání za rok 2020 se neuvádí, naproti tomu provozní dotace související s koronavirem osvobozeny od daně nejsou,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Výdajový paušál a dotace

V daňovém přiznání za rok 2020 uplatní všechny OSVČ daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, bez ohledu na strukturu jejich příjmů nebo počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Řada drobných OSVČ uplatňuje při stanovení základu daně ze samostatné výdělečné činnosti výdajový paušál, jehož sazba se liší v závislosti na vykonávané činnosti a činí 40 procent, 60 procent nebo 80 procent.

„OSVČ stanovující výdaje paušálem uplatní příslušný paušál i pro zdanitelné provozní dotace související s koronavirem,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pozor na uplatnění slevy na manželku nebo manžela

V daňovém přiznání za rok 2020 je možné uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P dokonce ve výši 49 680 korun. Slevu je však možné uplatnit za podmínky, že vlastní příjmy druhého z manželů nepřekročily za uplynulý rok 68 tisíc korun. Do rozhodného příjmu posuzovaného pro účely uplatnění daňové slevy se nezapočítávají pouze příjmy taxativně vyjmenované v zákoně o dani z příjmu, v praxi to znamená, že do rozhodných příjmů se započítává i kompenzační bonus, ošetřovné nebo provozní dotace.

„Například některé kadeřnice nebo třeba cvičitelky jógy mají v praxi vlastní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 těšně nižší než 68 tisíc korun, ale jejich manžel slevu uplatnit nemůže, neboť limit překročí díky kompenzačnímu bonusu nebo ošetřovnému,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Prominuté pojistné pro všechny OSVČ

Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020 uplatní všechny OSVČ prominuté sociální a zdravotní pojištění, přičemž není podstatné, jak moc byla jejich činnost koronavirem omezena. OSVČ vykonávající hlavní činnost po celý loňský rok mají nárok na prominutí sociálního pojištění ve výši 15 264 korun a prominutí zdravotního pojištění ve výši 14 112 korun. Nárok na prominutí části sociálního a zdravotního pojištění mají i OSVČ, které vykonávaly po celý loňský rok vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, u sociálního pojištění ve výši 6 108 korun při výkonu vedlejší činnosti po celý loňský rok.

„I OSVČ s velmi nízkým ziskem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 z důvodu epidemie koronaviru budou muset při výkonu hlavní činnosti platit v letošním roce alespoň minimální měsíční zálohy, tj. 2 588 korun na sociální zabezpečení a 2 393 korun na zdravotní pojištění,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.