Stejný příjem, ale nižší daň | e15.cz

Stejný příjem, ale nižší daň aneb Kdo si meziročně nejvíce polepšil?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při stejném příjmu bylo možné za rok 2016 zaplatit na dani z příjmu fyzických osob o tisícikoruny méně než za rok 2015. Kdo na tom vydělal?

V daňovém přiznání za rok 2016 bylo možné uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě než v daňovém přiznání za rok 2015, zvýšil se limit pro uplatnění školkovného, i pro placení solidární daně, výdělečně činní penzisté nemuseli kvůli svým vysokým příjmům danit celý důchod.

To jsou nejčastější důvody, proč někteří zaplatili za rok 2016 méně na dani z příjmu fyzických osob při stejných příjmech. Méně zaplatili při stejném příjmu i ti, kteří v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnili nové daňové odpočty nebo daňové slevy oproti roku 2015.

Koho se změny dotkly? Podívejme se na konkrétní příklady:

Příklad 1: Zvýhodnění na děti

Podnikatelka Vlčková měla za rok 2016 hrubý zisk ve výši 531 600 Kč. Protože si vedla daňovou evidenci, mohla v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na své tři děti. Za rok 2016 zaplatila na dani z příjmu fyzických osob 3 888 Kč, protože uplatnila daňové zvýhodnění v souhrnné výši 51 012 Kč. Za rok 2015 zaplatila při stejném hrubém zisku na dani i z příjmu fyzických osob 8 688 Kč, protože uplatnila daňové zvýhodnění v souhrnné výši 46 212 Kč.

Příklad 2: Školkovné

Živnostník Urban měl za rok 2016 daňový základ ve výši 411 900 Kč. Výdaje si počítal 60% výdajovým paušálem. V daňovém přiznání uplatnil mimo základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč rovněž školkovné ve výši 9 900 Kč. Náklady na školku byly 12 000 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě však uplatnila manželka pana Urbana měsíčně při výpočtu své čisté mzdy u svého zaměstnavatele. Za rok 2016 zaplatil pan Urban na dani z příjmu fyzických osob 27 045 Kč. Za rok 2015 zaplatil při stejném daňovém základu 27 745 Kč, neboť mohl uplatnit školkovné v maximální výši jen 9200 Kč.

Příklad 3: Solidární daň

Podnikatelka Šimková měla za rok 2016 daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1 523 600 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatila při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka částku 219 612 Kč. Z částky nad 1 296 288 Kč musela paní Šimková zaplatit ještě 7% solidární daň. Za rok 2015 zaplatila při stejném daňovém základu na dani z příjmu fyzických osob 220 940 Kč. Důvodem snížení daňové povinnost byla skutečnost, že solidární daň za rok 2015 se platila z příjmů nad 1 277 328 Kč.

Příklad 4: Sleva na manželku

Živnostník Kopecký vedoucí daňovou evidenci dosáhl za rok 2016 hrubého zisku 805 400 Kč. V daňovém přiznání za rok 2016 uplatnil mimo základní daňové slevy i slevu na manželku ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na syna ve výši 13 404 Kč. Za rok 2015 uplatnil pouze daňové zvýhodnění na syna, neboť rozhodné příjmy manželky přesáhly 68 tisíc Kč. V roce 2016 pobírala manželka již jen rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítal. Za rok 2016 zaplatil pan Kopecký na dani z příjmu 57 726 Kč, za rok 2015 při stejném hrubém zisku 82 566 Kč. Důvodem bylo to, že nemohl využít výše uvedenou daňovou slevu na manželku.

Příklad 5: Doplňkové penzijní spoření

Podnikatelka Dostálová si vkládala na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v roce 2015 částku 1 000 Kč měsíčně, v roce 2016 zvýšila měsíční úložku na 2 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2015 neuplatnila daňový odpočet o zaplacené příspěvky, neboť příspěvky do 12 000 Kč za rok nesnižovaly daňový základ. Za rok 2016 si snížila daňový základ o 12 000 Kč. Při hrubém zisku 302 700 Kč zaplatila za rok 2016 na dani z příjmu 18 765 Kč. V roce 2015 to bylo při stejném hrubém zisku 20 565 Kč.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka