Účtování v cizí měně: Výhody a nevýhody připravovaného zákona

Účetnictví v cizí měně s sebou nese pozitiva i negativa. Jaké to jsou? (Ilustrační snímek)

Účetnictví v cizí měně s sebou nese pozitiva i negativa. Jaké to jsou? (Ilustrační snímek) Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
.
3
Fotogalerie

V návrhu nového zákona o účetnictví je zmíněná možnost vést účetnictví v jiné měně než CZK. Jaké jsou pozitivní i negativní aspekty spojené s přechodem na účetnictví v cizí měně, tak jak je tento mechanismus nyní prezentovaný v návrhu nového zákona o účetnictví? Měli byste tuto možnost využít? 

Podmínkou pro přechod na vedení účetnictví v cizí měně je splnění podmínek funkční měny, které jsou částečně převzaté z Mezinárodních účetních standardů IFRS. Zjednodušeně řečeno, funkční měna je taková měna, ve které účetní jednotka realizuje většinu své činnosti. Navrhovaný zákon nestanovuje, jaká cizí měna je přípustná, i když se dá očekávat, že nejčastěji se bude uvažovat o přechodu na EUR.

„Pokud se účetní jednotka rozhodne měnu v účetnictví změnit, nesmí se znovu vrátit na CZK, pokud bude stále splňovat podmínky cizí funkční měny. Odchod od CZK bude tedy dobrovolný, návrat na CZK bude možný pouze po splnění podmínek," upozorňuje Richard Jahoda, daňový poradce skupiny Grinex.

Výhody spojené s přechodem na cizí měnu v účetnictví

  • Omezí se nebo úplně odpadnou kurzové rozdíly, což by mělo vést k jednoduššímu účetnictví a k přesnějšímu zachycení hospodaření společnosti.
  • Zjednodušení přípravy konsolidovaných účetních závěrek a zjednodušení interního reportingu, pokud česká účetní jednotka může přejít na stejnou měnu, jakou používá skupina.
  • Zvýšení srovnatelnosti účetnictví se zahraničím.

„Pokud se tedy bavíme čistě o kvalitě účetnictví a o kvalitě informací které účetnictví produkuje, přechod na cizí funkční měnu by byl jasná volba, protože zde pozitiva jednoznačně převažují nad negativy. Ovšem účetnictví také musí fungovat a kooperovat spolu s dalšími systémy a zde se nám začínají kupit významné problémy," doplňuje Richard Jahoda.

Největší problém českého účetnictví – propojení s daňovým systémem

Základ daně z příjmů právnických osob nyní vychází z účetního výsledku hospodaření podle českých účetních pravidel a z účetnictví v českých korunách. Tedy funkční měna v něm dnes nemá místo a nelze ji použít. Umožnění použití funkční měny pro výpočet a platbu daně z příjmů právnických osob by tedy bylo revoluční změnou, kterou však současné vládní strany slibovaly. Spolu s novým zákonem o účetnictví se pracuje na změnách daňových zákonů, takže nyní nezbývá než čekat na jejich zveřejnění.

Možnost počítat a platit daně ve funkční měně je tak zásadní změna, že sama o sobě může rozhodnout o tom, jestli o přechod na funkční měnu bude mezi firmami zájem.

„Klíčová bude v této věci novela zákona o daních z příjmů, která stanoví postup při výpočtu korporátní daně při použití funkční měny jiné než české koruny. Na základě dostupných informací je zvažována varianta úpravy daňové povinnosti až na úrovni daňového přiznání; daňové přiznání by se vyplňovalo v cizí funkční měně a výsledná daňová povinnost by se pak přepočetla stanoveným kurzem do českých korun," uvádí Pavla Vítková manažerka daňového oddělení společnosti Mazars. Přestože podle ní tato varianta zní relativně jednoduše, není jediná možná, a je tedy nutné vyčkat na konečnou podobu novely.

„Můžeme jednom doufat, že nebude znamenat výrazné navýšení administrativní zátěže daňových subjektů. Obdobně důležitá bude i novela dalších daňových zákonů, zejména zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu," dodává Pavla Vítková.

Další nevýhody spojené s přechodem na účetnictví v jiné měně než CZK

  • Mzdový systém neumožňuje počítat mzdy v cizí měně – vždy budete muset vše konvertovat do CZK a z CZK.
  • Účetní softwary nemusí být schopné s funkční měnou správně pracovat.
  • Stát obecně vychází z předpokladu, že účetní jednotky účtují v CZK. Například limity pro audit a konsolidaci jsou stanovené pouze v CZK, i když návrh zákona popisuje mechanismus jejich přepočtu do funkční měny. Dotační tituly mohou vyžadovat některé účetní hodnoty a je otázka, jestli budou připravené pracovat s jinými měnami než s CZK.

V této fázi schvalování nového zákona o účetnictví se zdá, že s přechodem na účetnictví vedené v jiné měně než CZK bude spojená řada komplikací a benefity se nezdají být příliš významné.

„Pro některé účetní jednotky, typicky ty, co jsou součástí zahraniční konsolidované závěrky, může mít přechod na jinou funkční měnu přesto význam. U ostatních účetních jednotek z mého pohledu převažují nevýhody a rizika nad benefity, takže minimálně několik let od vstupu nového zákona o účetnictví v platnost bych přechod na účetnictví v jiné měně nedoporučoval," uvádí Richard Jahoda s tím, že nyní není ani v silách zákonodárců všechny možné problémy objevit, popsat a promítnout do finální podoby nového zákona o účetnictví tak, aby nedocházelo k neočekávaným problémům.