Zdravotní pojištění za září budou OSVČ již opět platit

Čas na změnu zdravotní pojišťovny

Čas na změnu zdravotní pojišťovny Zdroj: Profimedia

Konec studentských radovánek, čas platit sociální a zdravotní pojištění
2
Fotogalerie

Z důvodu epidemie koronaviru byly prominuty zálohy v minimální výši za období březen až srpen. Jak to bude dále s platbami měsíčních záloh?

OSVČ na hlavní činnost platí v roce 2020 měsíční zálohu odpovídající dosaženému zisku v roce 2019, vždy však musí být placeno alespoň minimální měsíční záloha ve výši 2 352 korun. Záloha za daný měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Výše měsíční zálohy tedy odpovídá vypočtené záloze v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Prominutí záloh

Za měsíce březen až srpen byly OSVČ z důvodu epidemie koronaviru prominuty měsíční zálohy v minimální výši. Za září již však OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost zálohu zaplatit musí, tedy do 8. října. Neplacení záloh na zdravotním pojištění je sankciováno, proto je nutné platbě povinného pojistného věnovat dostatečnou pozornost. Sazba penále činí 0,05 procenta denně z dlužného pojistného.

Příklad: Minimální zálohy

Živnostník Tobiáš měl v roce 2020 povinnost platit minimální měsíční zálohy ve výši 2 352 korun. Za měsíce březen až srpen neplatil žádné zálohy a za září již zaplatí minimální měsíční zálohu v částce 2 352 korun. Za rok 2020 bude mít živnostník Tobiáš povinnost platit zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a roční částka bude odpovídat zaplaceným zálohám.

Příklad: Vyšší zálohy

Paní Helena dosáhla za rok 2019 hrubého zisku (příjmu poníženého o související výdaje) 945 500 korun. Roční zdravotní pojištění bylo vypočteno ze skutečného vyměřovacího základu 472 750 korun (945 500 korun x 50 procent) a nová měsíční záloha činí 5 319 korun (472 750 korun x 13,5 procenta : 12 měsíců). Paní Helena zaplatí zálohu za září ve výši 5 319 korun.

Paní Helena nemusela za měsíce březen až srpen platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Prominuty však za dané období byly zálohy ve výši 2 352 korun za měsíce březen až srpen. Rozdíl doplatí paní Helena po podaném přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 dle skutečně dosaženého zisku za rok 2020. Pokud dosáhne za rok 2020 stejně vysokého hrubého zisku jako v předchozích letech, potom vznikne paní Heleně nedoplatek na zdravotním pojištění v částce 17 802 korun (5 319 korun - 2 352 korun) x 6 měsíců).

Příklad: Žádná úspora

Živnostník Luděk zahájí samostatnou výdělečnou činnost 1. září 2020. Na pana Luďka se žádné úlevy nevztahují. Do 8. října zaplatí minimální měsíční zálohu, která se platí v prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti, ve výši 2 352 korun. Za září až prosinec 2020 dosáhne pan Luděk hrubého zisku 340 400 korun. Roční zdravotní pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu ve výši 170 200 korun (340 400 korun x 50 procent). Zdravotní pojištění za rok 2020 je tedy 22 977 korun. Zaplacené zálohy za rok 2020 budou 9 408 korun (2 352 korun x 4 měsíce). Nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2020 bude činit 13 569 korun (22 977 korun - 9 408 korun) a pan Luděk ho zaplatí při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Zdravotní pojištění

U OSVČ na hlavní činnost se zdravotní pojištění vypočítá za celý kalendářní rok z vyměřovacího základu (vždy musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ), přičemž od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ, jako je tomu u sociálního pojištění. Roční zdravotní pojištění a tedy následně i měsíční zálohy nejsou nijak „zastropovány“.