Životní pojištění a daně: Co když jste pojistku loni zrušili? Čtěte

xx

xx Zdroj: Profimedia

xx
Daňové přiznání
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
12
Fotogalerie

Při splnění zákonných podmínek mohou vklady na smlouvu o životním pojištění snížit daňovou povinnost za rok 2017. Předčasné zrušení smlouvy však vede ke zvýšení daňové povinnosti. Co je dobré vědět o životním pojištění?

Životní pojištění patří mezi státem podporované finanční produkty. Pro rok 2017 se přitom legislativní výhody u životního pojištění zvýšily, neboť je možné dosáhnout na vyšší daňovou úsporu než v předchozích letech. Podívejme se na smlouvu o životním pojištění daňovým pohledem.

1) 24 000 korun

Vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění snižují daňový základ. Případné vklady zaměstnavatele nemají na daňový odpočet vliv. Za rok 2017 je přitom možné snížit daňový základ až o 24 000 korun. Meziročně došlo tedy ke zvýšení maximálního daňového odpočtu, neboť za rok 2016 bylo možné si snížit daňový základ maximálně o 12 000 korun. Při čerpání maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 korun dochází k daňové úspoře 3 600 Kč (15 % z 24 000 Kč).

2) Daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele

Do roční částky 50 000 korun za rok 2017 jsou příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na podporované finanční produkty, mezi které patří i životní pojištění, osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné do limitu neplatí z příspěvku zaměstnavatele zaměstnanec ani zaměstnavatel.

3) Uplatnění daňového odpočtu

Daňový základ lze snížit o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění pouze jednou za rok. Buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání. Daňový základ o vklady na smlouvu o životním pojištění si mohou do limitu bez omezení snížit i OSVČ uplatňující výdaje paušálem, neplatí zde podmínky jako pro uplatnění daňové slevy na manželku nebo daňového zvýhodnění na děti.

4) Tři podmínky

Aby bylo možné uplatnit daňový odpočet, tak musí být ve smlouvě výplata pojistného plnění sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

5) Daňový odpočet je nutné doložit

Pro uplatnění daňového odpočtu je nutné doložit potvrzení od pojišťovny. Zaměstnanci, za které zpracovává zaměstnavatel roční zúčtování daně, doručí toto potvrzení do 15. února mzdové účetní. Daňoví poplatníci podávající daňové přiznání přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání jako přílohu.

6) Dodanění daňových odpočtů

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění je potřeba zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty v uplynulých 10 letech. Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění v roce 2017 potom za roky 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007. O částky uplatněných daňových odpočtů v posledních deseti letech se zvýší základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu. U daňového přiznání je potřeba vyplnit přílohu číslo dvě.

7) Dodanění příspěvků zaměstnavatele

Jestliže na smlouvu o životním pojištění přispíval zaměstnavatel a došlo v roce 2017 k předčasnému zrušení této smlouvy, potom je potřeba zpětně dodanit dle § 6 zákona o dani z příjmu příspěvky zaměstnavatele na smlouvu od ledna 2015, které byly daňově osvobozené. Tedy i příspěvky v průběhu roku 2017 před předčasným zrušením smlouvy. Přestože se dodaní příjem ze závislé činnosti, tak musí zaměstnanci v takovém případě vždy podat daňové přiznání a daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.