Daňové přiznání za rok 2017: Podívejte se na praktické příklady, kdo všechno jej musí podávat

Daňové přiznání, ilustrační foto

Daňové přiznání, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!
2
Fotogalerie

Daňové přiznání za rok 2017 je povinen podat každý, kdo má roční příjmy vyšší než 15 000 korun. Současně jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmu fyzických osob a nejsou od daně z příjmu fyzických osvobozené.

Vyplněný formulář daňového přiznání za rok 2017 tedy nebudou podávat pouze živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci, penzisté nebo studenti. Máme pro vás užitečné tipy, jak po roce vše v pohodě zvládnout, a navíc užitečné příklady.

Daňové přiznání však nemusí podávat zaměstnanci, kteří pracovali během roku pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů, přičemž u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani a neměli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo ostatních příjmů za rok 2017 vyšší než 6 000 korun.

K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017 od všech svých zaměstnavatelů. Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy za rok 2017, tedy i příjmy ze závislé činnosti, ze kterých byla během roku 2017 odvedena zálohová daň z příjmu.


 

Kalkulačka: Spočítejte si svůj čistý zisk OSVČ za rok 2017 >>>


Do kdy podat daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání za rok 2017, do kdy musí být na finančnímu úřadu doručeno, je 3. dubna 2018 (2. dubna 2018 je Velikonoční pondělí). Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak se základní termín prodlužuje o tři měsíce, přičemž je však nutné finanční úřad o této skutečnosti včas informovat.

Nejjednodušší cesta k vyplnění daňového přiznání online je přes interaktivní formulář daňového přiznání, ten najdete na stránkách Finanční správy.

Poslední den lhůty pro podání přiznání je současně i poslední den pro úhradu daně. Daň je možné zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z účtu poplatníka nebo na poště daňovou „bezplatnou“ složenkou (jen daň z příjmů fyzických osob) nebo klasickou složenkou typu A anebo v hotovosti na pokladně úřadu. Čísla bankovních účtů najdete na webu Finanční správy. Platit kartou nelze.

Kdo podává daňové přiznání?

Příklad 1)

Zaměstnanec Brázda pracoval v měsících lednu až srpnu 2017 u zaměstnavatele A a od září do prosince 2017 u zaměstnavatele B. U obou zaměstnavatelů podepsal prohlášení k dani. Za rok 2017 žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Pan Brázda může požádat zaměstnavatele B o provedení ročního zúčtování daně za rok 2017. Mzdové účetní doloží potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017 od zaměstnavatele A.

Podání daňového přiznání tedy rozhodně není povinností pouze OSVČ. Zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, nemohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a k vyplnění daňového přiznání si vyžádají od všech zaměstnavatelů, u kterých pracovali během roku 2017, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017.

Příklad 2)

Penzistka Králová má za rok 2017 roční příjmy z pronájmu ve výši 100 000 korun. Po celý rok pobírala pouze státní měsíční důchod ve výši 12 450 korun. Její roční důchod je do zákonného limitu, který pro rok 2017 činí 396 000 korun a státní důchod je od daně osvobozen. Paní Králová však musí z důvodu příjmu z pronájmu podat daňové přiznání, kde uvede příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu a příslušné výdaje (lze uplatnit 30% výdajový paušál). V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a na dani z příjmu nebude platit nic. Přesto musí penzistka Králové daňové přiznání podat. 

Příklad 3)

Paní Bláhová podnikala v měsících lednu až dubnu 2017, přičemž příjem ze závislé činnosti za dané čtyři měsíce činil pouze 32 000 korun. Z důvodu nízkých příjmů paní Bláhová činnost ukončila, a od května 2017 nastoupila do zaměstnání. Za rok 2017 si musí paní Bláhová podat daňové přiznání a nemůže zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, i když činnost před několika měsíci ukončila. 

Solidární daň a daňové přiznání 

Dle zákona o dani z příjmu fyzických osob má povinnost podat daňové přiznání například i ten, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, nebo pokud u vás došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění. V těchto případech musí podat daňové přiznání i zaměstnanec, který pracoval po celý rok pouze pro jednoho zaměstnavatele, a kromě příjmu ze zaměstnání neměl vůbec žádné jiné zdanitelné příjmy. 

Praktický příklad 4)

Zaměstnanec pan Novák měl za rok 2018 hrubou roční mzdu 1 600 000 Kč. Zaměstnanci Novákovi vzniká povinnost platit roční solidární daň. Za rok 2017 se platí 7% solidární daň z dílčího základu daně dle § 6 (ze závislé činnosti) a dílčího základu daně dle § 7 (ze samostatné výdělečné činnosti) nad limit ve výši 1 355 136 Kč. Zaměstnanec Novák si tedy musí sám podat daňové přiznání za rok 2017, přestože kromě mzdy ze zaměstnání žádné jiné zdanitelné příjmy neměl.

||