Životní pojištění a daně za rok 2020 v příkladech | E15.cz

Životní pojištění a daně za rok 2020 v příkladech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Vklady na smlouvu o životním pojištění vám mohou snížit daňovou povinnost za rok 2020, při předčasném zrušení smlouvy je však potřeba počítat se zpětným dodaněním. Podívejme se na praktické příklady.

Za rok 2020 je možné si snížit daňový základ o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění až o 24 000 korun. Pro splnění podmínek na uplatnění daňového odpočtu není rozhodující, zdali je daňový poplatník zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.

Potřebné parametry smlouvy pro odpočet

Nárok na daňový odpočet však vzniká pouze ze smlouvy o životním pojištění, ve které je sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, ve kterém daňový poplatník dosáhne 60 let, ze smlouvy přitom ještě nesmí být umožněn předčasný výběr peněžních prostředků. Takových smluv přitom můžete mít více. Pro účely daňového odpočtu se vklady na smlouvy sčítají.

Povinnost podání daňového přiznání

Při předčasném zrušení smlouvy je potřeba uplatněné daňové odpočty v uplynulých 10 letech zpětně dodanit, za zaměstnance v takových případech nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a zaměstnanec má sám povinnost vyplnit a podat daňové přiznání.

Příklad: OSVČ s příspěvky zaměstnavatele

Paní Romana současně podniká a pracuje pro zaměstnavatele AB. Paní Romaně přispívá zaměstnavatel na smlouvu o životním pojištění 1 000 korun měsíčně a paní Romana si sama platí na smlouvu o životním pojištění 1 000 korun měsíčně. V daňovém přiznání za rok 2020 uplatní paní Romana daňový odpočet ve výši 12 000 korun. Pro účely daňového odpočtu se totiž započítají pouze vlastní vklady, příspěvky zaměstnavatele nikoliv.

Příklad: Zaměstnanec a předčasné zrušení smlouvy

Zaměstnankyně Monika v roce 2020 předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění, u které uplatňovala v posledních 7 letech daňový odpočet vždy ve výši 12 000 korun. Paní Monika nemohla za rok 2020 požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a sama si musí podat daňové přiznání.

V daňovém přiznání uvede mimo příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu (přepíše tedy údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele) i příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu částku ve výši 84 000 korun. Paní Monika navíc bude muset vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Z důvodu zvýšení daňového základu o 84 000 korun zaplatí paní Monika za rok 2020 více o 12 600 korun (84 000 korun x 15 procent).

Příklad: Dodanění příspěvků zaměstnavatele

Paní Romaně přispívá na smlouvu o životním pojištění od roku 2016 i zaměstnavatel částkou 1 500 korun měsíčně. Při splnění zákonných podmínek jsou příspěvky zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty, mezi které patří i životní pojištění, do souhrnné částky 50 000 korun za rok osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění.

Příspěvky zaměstnavatele na podporované finanční produkty jsou v praxi oblíbeným firemním benefitem. Z důvodu předčasného zrušení smlouvy však bude muset paní Romana v daňovém přiznání dodanit i příspěvky zaměstnavatele. Jedná se o příjem dle § 6 zákona o dani z příjmu a daňovou povinnost nemohl za paní Romanu vyřídit její zaměstnavatel.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka