Životní pojištění: Daňové výhody, odpočet, minimální částka | e15.cz

Životní pojištění: Daňové výhody a jak na odpočet

Daňové přiznání (ilustrační foto)
Daňové přiznání (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: E15 Michaela Szkanderová

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Dobře nastavená smlouva o životním pojištění přináší především pojistnou ochranu, benefitem navíc je nižší platba daně z příjmu. Za jakých podmínek snižuje „životko“ daňovou povinnost?

Všechny zákonné daňové odpočty snižují roční daňovou povinnost, nelze je uplatňovat v průběhu roku při výpočtu měsíční čisté mzdy. Za rok 2023 bude možné si snížit daňový základ o vklady na smlouvu o životním pojištění až o 24 tisíc korun, smlouva však musí splňovat zákonné podmínky. Při jejich splnění je roční zdanění nižší.

Které smlouvy umožňují odpočet?

Nárok na snížení ročního daňového základu vzniká dle § 15 zákona o dani z příjmu pouze ze smlouvy o životním pojištění, ve které je výplata pojistného sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce dosažení 60 let, přičemž není ze smlouvy umožněn průběžný výběr finančních prostředků. V praxi se tedy jedná o kapitálové nebo investiční životní pojištění, která kombinují rizikovou a investiční složku.

Minimální pojistná částka

U smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částku pro případ dožití musí navíc platit, že pojistná doba od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 tisíc korun a s pojistnou dobou nad 15 let alespoň s pojistnou částkou na 70 tisíc korun.

Kdy se čerpají daňové výhody?

Všechny daňové odpočty se uplatňují až za celý kalendářní rok. Zaměstnanci uplatňují daňové výhody v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel, a osoby samostatně výdělečně činné v daňovém přiznání. Ve všech případech je nutno doložit příslušné potvrzení od pojišťovny.

Zaměstnanci obdrží daňovou vratku

Zaměstnanci uplatňující daňový odpočet u životního pojištění obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku, neboť vypočtená roční daň z příjmu je nižší než zaplacené daňové zálohy během roku. O daňovou vratku mají zaměstnanci vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně. 

O kolik se sníží daň z příjmu?

Pro daňové poplatníky s ročním daňovým základem do 1 935 552 korun přináší každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu 150 korun, což při ročním vkladu na smlouvu 24 tisíc korun znamená daňovou úsporu 3 600 korun (24 tisíc korun x 15 procent). Daňoví poplatníci s ročním daňovým základem nad 1 935 552 korun ušetří na dani z příjmu díky každé tisícikoruně daňového odpočtu již 230 korun, což při ročním vkladu na smlouvu 24 tisíc korun a více činí 5 520 korun (24 tisíc korun x 23 procent).

Hodnotí se pouze vlastní vklady

Oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o životním pojištění. Pro účely daňového odpočtu se však započítávají pouze vlastní vklady, příspěvek zaměstnavatele nikoliv.

Více smluv limit nezvyšuje

Někteří daňoví poplatníci mají uzavřeno více smluv o životním pojištění, které splňují zákonné podmínky pro čerpání daňového odpočtu. Maximální částka daňového odpočtu ve výši 24 tisíc korun za rok 2023 však platí pro všechny smlouvy dohromady. To zjednodušeně řečeno znamená, že daňovou výhodu maximalizuje daňový poplatník s jednou smlouvou, na kterou posílá 2 000 korun měsíčně i daňový poplatník se dvěma smlouvami, na které posílá po 1 000 korun měsíčně.

Kalkulačka: Životní pojištění a daně >>>

Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka