Jak volit v senátních volbách 2024: Kompletní návod

Volební urny ve volební místnosti (ilustrační foto)

Volební urny ve volební místnosti (ilustrační foto) Zdroj: E15 Michael Tomeš

Senátní volby se konají každé dva roky, ale jen v jedné třetině volebních obvodů. To znamená, že každý volič hlasuje v senátních volbách pouze jednou za šest let. Volby do Senátu proběhnou na podzim 2024 společně s krajskými volbami. Druhé kolo proběhne o týden později.

V Senátu zasedá celkem 81 senátorů. Jejich volební období trvá šest let. Každé dva roky se jedna třetina senátorů obmění a přesně v tomto intervalu se konají také senátní volby.

Senátor je zvolen, jestliže obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská více než 50 procent hlasů, koná se o týden později druhé kolo senátních voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Termín voleb do Senátu v roce 2024

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich konáním. Letos proběhne první kolo společně s krajskými volbamina podzim 2024 nejspíše v září nebo v říjnu. Ve volebních obvodech, kde nebude v prvním kole zvolen kandidát nadpoloviční většinou hlasů, se uskuteční o týden později druhé kolo voleb. Výsledky 2. kola by měly být známy ještě o víkendu.

Otevírací doba volebních místností v roce 2022
1. kolopátek23. září 2022od 14.00 do 22.00
sobota24. září 2022od 8.00 do 14.00
2. kolopátek30. září 2022od 14.00 do 22.00
sobota1. říjen 2022od 8.00 do 14.00

Kdo může volit

V senátních volbách mohou volit občané České republiky starší 18 let. Rozhodující je, zda druhý den voleb dovrší požadovanou věkovou hranici. Ve druhém kole má pak právo volit i občan, který oslaví 18. narozeniny druhý den druhého kola voleb.

U voliče zároveň nesmí nastat žádná z uvedených překážek:

 • omezení svéprávnosti
 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

Kde volit: Volební místnosti a obvody

Hlasování do Senátu probíhá ve 27 volebních obvodech – za každý obvod se volí jeden senátor. Letos se senátoři vystřídají v těchto volebních obvodech.

Volební obvody pro volby do Senátu 2024
2 Sokolov29 Litoměřice56 Břeclav
5 Chomutov32 Teplice59 Brno-město
8 Rokycany35 Jablonec nad Nisou62 Prostějov
11 Domažlice38 Mladá Boleslav65 Šumperk
14 České Budějovice41 Benešov68 Opava
17 Praha 1244 Chrudim71 Ostrava-město
20 Praha 447 Náchod74 Karviná
23 Praha 850 Svitavy77 Vsetín
26 Praha 253 Třebíč80 Zlín

Do Senátu smíte hlasovat pouze ve volebním okrsku, kde máte trvalý pobyt, případně si musíte obstarat voličský průkaz, s nímž však přesto musíte hlasovat v rámci obvodu, kde máte trvalé bydliště. 

Kde přesně se nachází volební místnost ve vašem volebním okrsku, sdělí starosta obce nejpozději 15 dní před volbami způsobem v místě obvyklým. Většinou najdete tuto informaci spolu s kompletními pokyny k volbám na obecním úřadu či na webových stránkách obce.

Pokud v obci existuje více volebních okrsků, vyhlašuje starosta rovněž informaci o tom, která část obce a volební místnost patří k daným okrskům. Adresu volební místnosti si můžete vyhledat také v online mapě volebních okrsků, do níž zanáší údaje většina českých měst.

Co když nemáte volební lístky?

Volební lístky vám přijdou do poštovní schránky nejpozději tři dny před konáním voleb. Každý hlasovací lístek slouží pro jednoho kandidáta a je vytištěn samostatně. Nedostali jste hlasovací lístky poštou? Pak si o novou sadu můžete požádat přímo ve volební místnosti.

Jelikož se první kolo volbeb do Senátu koná společně s volbami do zastupitelstev krajů, dejte si pozor na barevné odlišení hlasovacích lístků. Ty pro senátní volby mají žlutou barvu a při volbě je vkládáte do žluté úřední obálky. Hlasovací lístky a úřední obálka pro krajské volby mají šedou barvu.

Pro druhé kolo senátních voleb již neobdržíte hlasovací lístky na svoji adresu. Dostanete je přímo ve volební místnosti během konání voleb. Trochu matoucí může být, že ve druhém kole voleb do Senátu mají hlasovací lístky šedou barvu, stejně tak úřední obálka.

Hlasování ve volební místnosti

K volbám do Senátu se musíte dostavit osobně, zastoupení není možné. Jakmile přijdete do volební místnosti, prokážete svoji totožnost a státní občanství ČR. K tomu budete potřebovat:

 • platný občanský průkaz,
 • nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR

Po kontrole osobních údajů vám volební komise předá obálku s úředním razítkem. Jestliže jste si s sebou nepřinesli hlasovací lístky, obdržíte na požádání novou sadu. S obálkou a hlasovacími lístky se přesunete do prostoru, který je určený pro tajné hlasování.

Hlasování provedete tím, že vložíte jeden hlasovací lístek do úřední obálky. Tu poté pod dohledem komise vhodíte do volební schránky.

Volební lístky: Jak probíhá úprava

Hlasování v senátních volbách je velmi jednoduché. Volební lístky se nijak neupravují. Nekroužkujete ani jiným způsobem neudělujete preferenční hlasy.

Svůj hlas dáte vybranému kandidátovi tak, že hlasovací lístek s jeho jménem vložíte do úřední obálky. Dejte si pozor na to, abyste do obálky vložili jen jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek není platný, pokud:

 • do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek
 • je volební lístek v nesprávné obálce
 • ho nevložíte do obálky s úředním razítkem
 • není vytištěný na předepsaném tiskopise
 • je přetržený

Volební komise

Na řádný průběh senátních voleb dohlíží volební komise. Skládá se z členů, které navrhují politické strany, zbytek se doplní z dobrovolných kandidátů. Všichni členové volební komise musejí být plnoletí a svéprávní. Zároveň se nesmí jednat o kandidáty ve volbách v daném volebním okrsku.

Mezi povinnosti volební komise patří ověření totožnosti voličů, dohled nad tajným hlasováním a sčítání odevzdaných hlasů. Členové volební komise obdrží za svoji činnost peněžní odměnu.

Jak volit mimo trvalé bydliště

V senátních volbách můžete volit mimo trvalé bydliště s voličským průkazem. Nicméně ani tak nemáte příliš možností – s voličským průkazem smíte hlasovat jen ve volebním okrsku, který se nachází v obvodu, kde máte trvalý pobyt. V praxi se tak s voličským průkazem můžete vydat do jiné volební místnosti, ale stále budete poblíž adresy svého trvalého bydliště.

Pouze v případě, že nemáte trvalý pobyt v ČR, jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu v zahraničí a voličský průkaz vám vydal tento úřad, můžete si pro volby do Senátu vybrat jakoukoliv volební místnost v ČR, kde senátní volby probíhají.

Volby ze zahraničí

Stejně jako v krajských volbách ani v těch senátních nemůžete volit ze zahraničí. Jediná možnost pro občany trvale pobývající mimo ČR je, že si zažádají o voličský průkaz na zastupitelském úřadu. S průkazem se poté dostaví do jedné z volebních místností v ČR. Podmínkou je, že jsou zapsáni na zastupitelském úřadu ve zvláštním seznamu voličů. Získají hned dva voličské průkazy – pro první a druhé kolo voleb.

Tato možnost se však vztahuje výhradně na občany trvale žijící v zahraničí. Občané s trvalým bydlištěm v ČR si o voličský průkaz na zastupitelském úřadu zažádat nemohou.

Není-li volič zapsán na zastupitelském úřadu ve zvláštním seznamu voličů ani nemá trvalý pobyt v ČR, nemůže v senátních volbách hlasovat. V takovém případě lze v zahraničí zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, a to nejpozději 40 dnů před konáním voleb. Poté si již volič může požádat o voličský průkaz na zastupitelském úřadu.

Voličský průkaz

Nemůžete nebo nechcete volit do Senátu ve svém volebním okrsku? Pak máte právo zažádat si o voličský průkaz. Nicméně mějte na paměti, že v senátních volbách s ním můžete hlasovat stále jen v rámci stejného volebního obvodu. To znamená, že získáte možnost volit v jiné volební místnosti, okrsku či dokonce obci, ale stále jen ve volebním obvodu, kde máte trvalý pobyt.

O voličský průkaz si zažádáte písemně, osobně či pomocí datové schránky na obecním úřadu v místě trvalého bydliště. Voličský průkaz vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou. Následně si ho vezmete s sebou do volební místnosti, kde ho také odevzdáte.

Občané ČR trvale žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu, mohou o voličský průkaz žádat na tomto zastupitelském úřadu.

Osobní žádost je nutné doručit na úřad nejpozději dva dny před konáním voleb, písemnou sedm dní předem. Volič obdrží dva voličské průkazy, pro první a druhé kolo voleb. S nimi se musí dostavit na území ČR, kde může hlasovat v libovolné volební místnosti, kde se senátní volby konají.

Hlasování zdravotně postižených

Ze závažných důvodů, a to především těch zdravotních, si volič může požádat o hlasování do přenosné schránky. Okrsková volební komise vysílá své členy pouze v rámci daného volebního okrsku. Platí následující opatření:

 • Pomoc při hlasování: Pokud volič z důvodu svého zdravotního stavu není schopen samostatně vybrat hlasovací lístek nebo číst a psát, může vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde mu jiný volič pomůže s volebním procesem. Tento pomocník však nesmí být členem volební komise.
 • Hlasování prostřednictvím přenosné volební schránky: Pokud má volič vážné důvody, zejména zdravotní, proč není schopen volit ve volební místnosti, může požádat obecní úřad a volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě volební komise pošle své zástupce k voliči s oficiální obálkou, hlasovacími lístky a přenosnou volební schránkou, ale pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla komise ustavena.
 • Hlasování mimo volební místnost: Volič, který z důvodu zdravotních omezení není schopen dostat se do volební místnosti, například kvůli nedostupnosti bezbariérového přístupu, může využít možnosti hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky, často v přízemí budovy.
 • Hlasování v pobytových zařízeních: Osoby, které se v den voleb nachází v nemocnicích, porodnicích, sanatoriích, zařízeních sociálních služeb nebo jiných podobných institucích, mohou volit pomocí přenosné volební schránky na základě voličského průkazu nebo zápisu do speciálního seznamu voličů. Pokud se tato zařízení nacházejí ve stejném volebním okrsku jako místo trvalého bydliště voliče, nemusí se vyžadovat žádné dodatečné dokumenty.