Jak volit v krajských volbách 2024? Kompletní návod

Jak volit? Návod pro krajské volby 2024

Jak volit? Návod pro krajské volby 2024 Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Své zastupitele si na podzim zvolí občané ve 13 krajích. Favoritem krajských voleb 2024 je hnutí ANO, které ovládlo i poslední volby před čtyřmi lety. Jak vypadají hlasovací lístky do krajských voleb, v jakých volebních okrscích můžete hlasovat a kdy se dozvíme volební výsledky?

Termín voleb

Přesný termín krajských voleb 2024 zatím nebyl vyhlášen. Volby do krajských zastupitelstev se ale musí konat ve lhůtě 30 dnů před skončením funkčního období současných zastupitelů. Poslední krajské volby se konaly 2. a 3. října 2020. Letos tedy občané budou odevzdávat volební lístky během září.

Konkrétní datum stanoví prezident republiky Petr Pavel nejpozději 90 dnů před konáním voleb. Vzhledem k volebním zvyklostem a tradičnímu režimu pátek–sobota můžeme krajské volby s největší pravděpodobností očekávat během posledního či předposledního zářijového víkendu. Spolu s krajskými volbami se v jedné třetině volebních okrsků uskuteční také první kolo senátních voleb.

Kdo může volit

V krajských volbách může volit každý občan ČR, který:

 • má trvalé bydliště v obci na území daného kraje
 • a nejpozději druhý den voleb dosáhne plnoletosti.

Zároveň u voliče nesmí nastat překážky ve výkonu volebního práva. V případě krajských voleb zákon definuje čtyři možné překážky:

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (překážka, která často nastávala během pandemie covid-19),
 • výkon trestu odnětí svobody,
 • zahraniční výkon služby vojáka z povolání či vojáka v záloze.

Hlasovací lístky nebudou odevzdávat ani obyvatelé Prahy. V české metropoli se krajští zastupitelé nevolí – funkce krajského zastupitelstva zde vykonává Zastupitelstvo hlavního města Prahy volené v komunálních volbách. Krajské volby se tak konají jen ve 13 ze 14 krajů ČR.

Kde volit: Volební místnosti a okrsky

Hlasování v krajských volbách probíhá výhradně v ČR. Voliči hlasují ve volebním okrsku na území obce, v níž mají trvalý pobyt a kde jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. Volební okrsky jsou vytvořené za účelem praktické realizace všech voleb a zahrnují zhruba 1 000 voličů.

Pro každý volební okrsek je vyhrazena jedna volební místnost. Přesnou adresu volební místnosti oznamuje spolu s dalšími potřebnými informacemi starosta obce nejpozději 15 dnů před volbami. Činí tak způsobem v místě obvyklým, například na obecní vývěsce nebo webových stránkách obce.

Volební lístky: Úprava, ztráta a platnost

Volební lístky obdrží každý volič na adresu svého trvalého bydliště nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane nebo hlasovací lístky ztratíte, můžete si přímo ve volební místnosti zažádat o náhradní sadu.

Na hlasovacím lístku je vždy samostatně vytištěna kandidátka dané politické strany, hnutí či koalice. Hlasovat můžete buď pro celou kandidátku v navrhované podobě nebo v rámci kandidátky udělit až 4 přednostní hlasy vybraným kandidátům. Preferenční hlas udělíte zakroužkováním pořadového čísla u jména kandidáta. Pokud zakroužkujete více než čtyři čísla, nebude k preferenčním hlasům přihlíženo a hlasovací lístek se přičte kompletní kandidátce.

Kdy je hlas neplatný?

Zatímco udělení více preferenčních hlasů k neplatnosti celého volebního lístku nevede, v jiných situacích již hlasovací lístek započítán nebude. Za neplatné jsou označené:

 • volební lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
 • přetržené hlasovací lístky,
 • volební lístky, které nejsou vložené do úřední obálky vydané volební komisí,
 • úřední obálky s více volebními lístky.

Při souběhu krajských voleb s volbami do Senátu si musíte dát pozor také na barvu hlasovacích lístků a úřední obálky. U voleb do krajských zastupitelstev jsou volební lístky a obálka v šedé barvě, v případě senátních voleb se využívá žlutá barva. Vložení hlasovacího lístku do obálky jiné barvy by rovněž vedlo k neplatnému hlasu.

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Ke krajským volbám se musíte dostavit osobně, zastoupení není přípustné. Jak celý volební proces vypadá?

 1. V den krajských voleb se dostavíte do příslušné volební místnosti v místě svého trvalého bydliště. U okrskové volební komise se prokážete platným průkazem totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas).
 2. Volební komise vám vydá úřední obálku a na požádání také náhradní sadu volebních lístků.
 3. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se vydáte za plentu. Zde vybraný volební lístek upravíte udělením preferenčních hlasů (nepovinné) a vložíte ho do úřední obálky.
 4. Úřední obálku před komisí vložíte do volební schránky.

Jak volit mimo trvalé bydliště a ze zahraničí

Kde volit, pokud se nacházíte v zahraničí nebo mimo trvalé bydliště? Krajské volby vám příliš možností nedávají. Tradičně totiž probíhají pouze na území ČR – na zastupitelských úřadech v zahraničí volit nelze. Jestli tedy ve volbách chcete hlasovat, musíte se v době jejich konání dostavit do ČR. Pokud nemůžete volit ve svém volebním okrsku, můžete si zažádat o voličský průkaz. Ten vám ale ve volbách do krajských zastupitelstev umožní hlasovat jen v dalších volebních okrscích na území daného kraje.

Voličský průkaz

O voličský průkaz si zažádáte u obecního úřadu (případně u úřadu městské části či městského obvodu) v místě trvalého pobytu. Žádost můžete podat:

Elektronická a písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů před začátkem voleb. Portál veřejné správy ministerstva vnitra uvádí jako nejpozdější termín doručení pátek v týdnu před volbami do 16:00. U písemné žádosti navíc nesmí chybět úředně ověřený podpis. Osobně si o voličský průkaz zažádáte ještě 2 dny před volbami, tzn. ve středu do 16:00.

Voličský průkazmusíte při volbách odevzdat volební komisi, jinak vám hlasování nebude umožněno. Pokud se na poslední chvíli rozhodnete volit ve svém okrsku, průkaz si stejně vezměte s sebou – i v této situaci ho musíte odevzdat okrskové volební komisi. Každé osobě smí být ze zákona vydán jen jeden voličský průkaz k daným volbám, proto s ním zacházejte opatrně.

Hlasování zdravotně postižených

Občané se zdravotním postižením mohou podle zákona vykonat volební právo dle svých potřeb. Konkrétně jsou pro krajské volby stanovena čtyři podpůrná opatření.

 • Asistence při hlasování ve volební místnosti: S osobami, které nemohou samostatně upravit volební lístek nebo ho vložit do obálky, může za plentu vstoupit jiný volič. Nesmí však jít o člena volební komise.
 • Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. Volební komise k němu poté vyšle své dva členy vybavené úřední obálkou, hlasovacími lístky a přenosnou volební schránkou. Členové volební komise ale za voličem vyrazí jen v územním obvodu příslušného volebního okrsku.
 • Hlasování mimo volební místnost: Opatření zavedené především kvůli absenci bezbariérového přístupu v některých volebních místnostech. Volič v těchto situacích smí hlasovat do přenosné volební schránky například v přízemí budovy.
 • Hlasování v pobytových zařízeních: Hlasování do přenosné volební schránky je umožněno také osobám, které se během voleb nachází v nemocnicích, porodnicích, sanatoriích, pobytových zařízeních sociálních služeb a jiných obdobných zařízeních.

Výsledky voleb a volební mapa

Volební místnosti se v jednotlivých krajích tradičně uzavírají v sobotu ve 14:00. Poté volební komise začínají se sčítáním hlasů. Průběžné výsledky voleb jsou zveřejňované již během sobotního odpoledne. Na konečné volební výsledky si obvykle musíme počkat do večerních hodin.

Zatím poslední krajské volby v roce 2020 ovládlo hnutí ANO, které zvítězilo v 10 ze 13 krajů. Na celorepublikové úrovni získalo 21,83 % hlasů, což znamenalo 178 mandátů. Navzdory příznivým volebním výsledkům pro hnutí Andreje Babiše bylo ale mnoho krajských koalic nakonec sestaveno bez vítězné strany.

Jak vypadaly výsledky voleb ve vašem kraji? Podívejte se na infografiku.