Změna trvalého bydliště: čtěte, co vše je potřeba k jejímu hladkému průběhu

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Michael Tomeš_E15

Změna trvalého bydliště může znamenat spoustu nepříjemně strávených chvil na úřadech. Je proto důležité mít vše připravené tak, aby vás u přepážek nic nepřekvapilo a vše klaplo hned na první pokus. Co je třeba udělat pro změnu trvalého bydliště? Kam je potřeba se vydat a co mít s sebou? Jak dlouho trvá zařízení potřebných dokladů a jak to probíhá u dětí, důchodců či při stěhování do zahraničí? To vše se dozvíte v článku. 

Aktuální vezi článku najdete na adrese: Změna trvalého bydliště >>>
 

Každý občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to adresa, která je pro úřady směrodatná. Místo trvalého pobytu musí být v objektu, který je pro bydlení určen a který je označen popisným nebo evidenčním číslem popřípadě orientačním.

Pokud se rozhodnete pro změnu trvalého bydliště, připravte se na to, že budete muset oběhat několik úřadů. Samotná změna trvalého pobytu ale není náročný proces. Zajdete na příslušný úřad a trvalou adresu si změníte jedním formulářem, během chvilky. Je ale třeba vyměnit spoustu dokladů, a to už je na delší lokte. 

Nutností je přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Vaše první kroky povedou na ohlašovnu obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu případně na úřadech městských částí nebo městských obvodů. Nejdříve vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte 50 korun, ten se nevztahuje na osoby mladší 15 let. Bude vám ustřižen rožek občanky a vydán prozatímní doklad, kde už budete mít uvedenou novou i starou adresu.

Novou adresu musíte něčím doložit. Při koupi nemovitosti výpisem z katastru nebo kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí a při nájmu zase nájemní smlouvou. Pokud nájemní smlouvu ještě nemáte, musíte doložit aspoň písemný a úředně ověřený souhlas vlastníka. Vlastník případně může na úřad zajít i s vámi a svým podpisem souhlas potvrdit osobně. Ohlašovna pak provede zápis o změně adresy do tzv. agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů.

Změna trvalého bydliště dítěte

Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, můžete na její adresu přihlásit i další osoby. Například manžela, manželku nebo děti. Pak si i oni musí změnit osobní doklady. Při přihlašování musíte navíc vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti budou bydlet i další osoby. Pokud máte vyřízenou dětskou občanku, tak ji musíte také doložit a zařídit novou. 

Za občana mladšího 15 let musí ohlásit změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Zákonný zástupce ohlašuje změnu trvalého pobytu i za nezpůsobilého občana.

Co všechno je potřeba změnit

Změnu trvalého pobytu musíte nahlásit také u vaší zdravotní pojišťovny, na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení, na živnostenském úřadě, popřípadě i na úřadě práce. O změně adresy trvalého pobytu nezapomeňte dát vědět také svému zaměstnavateli, pojišťovně, bance, lékařům, telefonnímu operátorovi, a jiným institucím. Pokud využíváte SIPO, musíte informovat také poštu.

Žádost o nový občanský průkaz

První kroky po ohlášení změny místa trvalého pobytu vedou k vyřízení nové občanky. Ze zákona totiž máte po změně trvalého bydliště povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Poplatek se nehradí.

Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů, ale můžete si požádat i o zrychlené vydání za poplatek: do 24 hodin za tisíc korun nebo do pěti pracovních dnů za 500 korun. 

Řidičský průkaz si kvůli změně trvalého bydliště měnit nemusíte v případě, že se stěhujete v rámci jednoho města či obce ani v ostatních případech. O nový řidičský průkaz tak žádat nemusíte. 

Změna trvalého bydliště v případě pobírání důchodu

Pokud pobíráte důchod prostřednictvím složenky na poště, je třeba změnu na poště nahlásit. Ta převede vaší výplatu  důchodu na příslušnou poštu a následně změnu ohlásí i samotné české správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jestliže důchod dostáváte na účet, můžete změnu nahlásit dopisem ČSSZ, nesmí však chybět vlastnoruční podpis. Nové místo pobytu lze nahlásit i přes formulář, dostupný na stránkách ČSSZ, Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet.

Změna trvalého pobytu do zahraničí

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, má několik možností. Svůj záměr může sdělit ohlašovně podle místa trvalého bydliště, nebo prostřednictvím velvyslanectví České republiky v zahraničí. K žádosti je ovšem nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Další možností je ohlásit změny prostřednictvím datové schránky nebo v dopise s úředně ověřeným podpisem.