Krajské volby 2024: Termín, kandidáti, systém, politická mapa | e15.cz
M A

Krajské volby

Krajské volby 2024: Termín, systém, kandidátky a aktuální politická mapa

Krajské volby se budou v Česku konat v roce 2024. (ilustrační foto)
Krajské volby se budou v Česku konat v roce 2024. (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: E15 Michaela Szkanderová

Klára Sudová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Třináct krajů si v příštím roce zvolí své zastupitele, ty pak čeká čtyřletý mandát. Vítězství bude obhajovat hnutí ANO, které v posledních volbách získalo nejvíc hlasů hned v deseti krajích. Výsledné koalice se bez něj ovšem ve většině případů obešly. Kdy budeme znát přesný termín dalších voleb, jak si zažádat o voličský průkaz a proč se krajší zastupitelé nevolí v Praze? 

Termín: Kdy budou krajské volby? 

Volby do zastupitelstev se vždy konají během posledních 30 dnů před uplynutím mandátu předchozích zastupitelů. Zatím poslední krajské volby byly ve dnech 2. a 3. října 2020, očekává se tedy, že následující volby proběhnou na podzim v roce 2024. Termín voleb vyhlašuje prezident republiky, a to alespoň 90 dnů před jejich konáním. 

Kdo může volit v krajských volbách?

Krajské zastupitele může volit každý, kdo splní následující podmínky

Obecnými překážkami volebního práva jsou: 

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (s touto překážkou jsme se opakovaně setkávali během pandemie). 

V případě voleb do zastupitelstev krajů a obcí potom existují ještě dvě překážky, a to:

 • výkon trestu odnětí svobody,
 • zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze.

Strany a kandidáti na krajské zastupitele

Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a z nich vytvořené koalice. V krajských zastupitelstvech mají aktuálně největší zastoupení následující subjekty

 • ANO 2011
 • Občanská demokratická strana
 • Česká pirátská strana,
 • Starostové a nezávislí
 • Starostové pro Liberecký kraj
 • KDU-ČSL
 • Česká strana sociálně demokratická,
 • TOP 09
 • Komunistická strana Čech a Moravy

Kromě celorepublikových stran a hnutí se potom objevují také lokální uskupení působící jen na úrovni některých měst a krajů, například Hradecký demokratický klub nebo ProMOST. 

Kandidátky: Kdo smí a nesmí na kandidátní listiny?

Konkrétní kandidáty a volební programy pro krajské volby budou jednotlivé strany teprve zveřejňovat. Kandidátní listiny je třeba předat krajskému úřadu nejpozději 66 dnů před termínem voleb

Platí, že kandidovat může každý, kdo může i volit. Jedná se tedy o plnoletého občana České republiky, který má trvalý pobyt v některé z obcí náležících do územního obvodu kraje a současně u něj neexistuje překážka ve výkonu volebního práva (výkon trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti). 

Funkce člena krajského zastupitelstva je neslučitelná s funkcí na ministerstvu (například s funkcí náměstka ministra nebo ředitele odboru ministerstva), ústředním orgánu státní správy nebo jiném orgánu státní správy s celostátní působností. Platí to za předpokladu, že tato funkce byla obsazena volbou, jmenováním nebo ustanovením.

Slučitelné funkce Neslučitelné funkce
Člen zastupitelstva obce Funkce na ministerstvu
Člen vlády Orgány státní správy s celostátní působností
Poslanec  
Senátor  

Na druhou stranu zákon stanovuje, že výkon funkce krajského zastupitele je slučitelný s funkcí člena vlády, člena zastupitelstva obce, poslance nebo senátora. Přesněji tyto vztahy popisuje Ministerstvo vnitra ČR.

Volební systém: Jak často se konají krajské volby?

Krajské volby se konají každé čtyři roky ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Poslední volby proběhly v roce 2020. Do zastupitelstva se v závislosti na počtu obyvatel daného kraje volí 45 až 65 členů.

Počet obyvatel kraje Počet členů krajského zastupitelstva
Do 600 tisíc 45
600 tisíc až 900 tisíc 55
Nad 900 tisíc 65

 

Když během volebního období zanikne mandát některého ze zastupitelů, vybírá se ze stejné politické strany, hnutí nebo koalice náhradník, který nastoupí jeho místo. Je přitom zapotřebí dodržet pořadí na hlasovacím lístku nebo pořadí určené preferenčními hlasy voličů.

Pokud není možné vybrat náhradníka, zůstává mandát neobsazený. Ve chvíli, kdy by takto počet zastupitelů klesl na méně než polovinu, bude třeba vyhlásit nové volby. Předčasné volby se nevyhlašují jen v případě, že do řádných voleb zbývá méně než půl roku. 

Praha: Proč se nevolí v hlavním městě?

V Praze se krajští zastupitelé nevolí, protože obdobnou funkci v tomto případě zastává Zastupitelstvo hlavního města Prahy. To rozhoduje o záležitostech týkajících se Prahy, tedy například předkládá návrhy zákonů, vydává územně plánovací dokumentaci, schvaluje rozpočet města nebo vydává obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo je tvořeno 65 členy. Občané hlavního města je volí každé čtyři roky v komunálních volbách

Voličský průkaz: Kdy a jak o něj žádat

Voliči, kteří se v termínu voleb nacházejí mimo své trvalé bydliště, si mohou zažádat o voličský průkaz. V případě voleb do zastupitelstev krajů potom na jeho základě mohou odevzdat svůj hlas i v jiné volební místnosti. Je to možné ovšem pouze v místnostech spadajících do územního obvodu kraje, ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu. Na základě voličského průkazu tedy v krajských volbách není možné volit v jiných krajích na území České republiky ani v zahraničí. 

Žádost o voličský průkaz můžete vyřídit:

 • osobně
 • poštou
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Písemnou žádost doručovanou poštou je nutné opatřit ověřeným podpisem. Všechny typy žádostí se podávají k obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu v místě trvalého bydliště. Písemná nebo elektronická žádost musí na úřad dorazit alespoň týden před prvním dnem voleb, osobně lze žádat nejpozději dva dny před volbami.

Žádost musí obsahovat informaci, pro jaký typ voleb má být průkaz vystaven, dále jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a pokud se liší, tak i adresu pro doručení průkazu. Žádný předepsaný formulář neexistuje, oficiální vzor ale najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.  

Volební místnosti: Kde volit?

Přesné umístění volebních místností a rozdělení okrsků zveřejňuje spolu s dalšími informacemi starosta obce, a to nejpozději 15 dnů před volbami. Volební místnosti se otevírají vždy na dva dny, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Ministerstvo vnitra už přišlo s návrhem jednodenní volby. Od roku 2026 by se tak mohlo volit pouze v pátek od 7 do 22 hodin. 

Volební lístky: Jak volit?

Nejpozději tři dny před volbami obdrží každý volič na adresu svého trvalého bydliště sadu hlasovacích lístků. Novou sadu potom na vyžádání poskytne i hlasovací komise přímo ve volební místnosti. 

Při hlasování prokáže volič svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, případně předá členovi volební komise svůj voličský průkaz. Následně obdrží prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Do obálky může vložit vždy jen jeden hlasovací lístek, u kterého lze využít preferenční hlasy. Zakroužkovat můžete maximálně čtyři kandidáty

Aby se politické strany, hnutí nebo koalice dostaly k přerozdělování mandátů, musí získat minimálně 5 procent ze všech platných hlasů. Mandáty se následně rozdělují za pomocí upravené d'Hondtovy metody (používá se řada dělitelů začínající číslem 1,42).  

Volební komise

Každá volební komise se skládá z komisařů navržených jednotlivými politickými stranami, hnutími a koalicemi. Ty dále doplňují starostou jmenovaní zaměstnanci úřadu a dobrovolníci, kteří se jako zájemci přihlásili na obecním úřadě a splňují zákonem stanovené podmínky.

Členem komise se může stát každý občan, který dosáhl plnoletosti a neexistují u něj žádné překážky pro výkon volebního práva v Česku. Nesmí se přitom jednat o člověka, který ve volbách současně kandiduje. Komise má vždy alespoň pět členů, v případě nejmenších volebních okrsků stačí čtyři členové. 

Volební účast

Volby do zastupitelstev krajů se obecně vyznačují spíše nižší volební účastí. V posledních volbách v roce 2020 se průměrná účast vyšplhala na 37,95 procent. Nejméně lidí dorazilo k urnám v Ústeckém kraji. Hlasovalo tady jen jen 31,3 procent oprávněných voličů. Naopak nejvyšší byla účast ve Zlínském kraji, kde svůj hlas odevzdalo 41,19 procent voličů. 

Výsledky voleb 2020

Poslední krajské volby vyhrálo hnutí ANO ve všech krajích s výjimkou Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého. Po celé republice získalo celkem 21,83 procent odevzdaných hlasů a 178 mandátů.

Čísla tak v tomto případě poměrně přesně kopírovala výsledky předchozích krajských voleb v roce 2016. Řada koalic se v jednotlivých krajích nakonec obešla bez účasti vítěze voleb. Zajímá vás, jak se hlasovalo ve vaší obci nebo kraji? Prohlédněte si podrobné výsledky krajských voleb 2020.

Kraje podle aktuální politické mapy

Autor: Klára Sudová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery