Rodičovský příspěvek 2018: Vypočtěte si příspěvek pomocí kalkulačky. Polepšili si rodiče vícerčat

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů v prvních čtyřech letech dítěte. Celkově může vyčerpat 220 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat pak o 110 tisíc více.

Od prvního ledna 2018 se parametry rodičovského příspěvku změnily. Novinky se týkají hlavně rodičů dvojčat, dále pak těch, kteří více vydělávají a rodičů, kteří příspěvek chtějí vybrat rychleji. Nově si mohou regulovat rodičovský příspěvek i ti, kteří nemají nárok na mateřskou.

Zvýšení rodičovské

Do konce loňského roku to bylo tak, že výše rodičovského příspěvku byla maximálně 11 500 korun měsíčně. Tato hranice je od ledna zrušena. Neznamená to ale, že by si kdokoliv mohl nastavit rodičovský příspěvek například na 30 tisíc měsíčně.

Rodičovský příspěvek: kalkulačka

Čerpání je možné nastavit až do výše předchozí peněžité pomoci v mateřství (letos je maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 34 470 korun). Změna se tedy týká spíše rodičů s vyššími příjmy. Ti mohou nově příspěvek vyčerpat mnohem rychleji. I během půl roku.

Rodiny s vícerčaty

Nově jsou na tom lépe rodiče dvojčat a vícerčat. Celková část rodičovského příspěvku se u nich zvýšila z 220 tisíc na 330 tisíc korun. A změna se netýká jen rodičů, kterým se vícerčata narodí od ledna 2018. Částku 330 tisíc totiž můžete dočerpat. „Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě čtyři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do čtyř let věku dětí),“ říká Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV.

OSVČ mohou čerpat také rychleji

Změny se týkají i rodičů, kterým není možné stanovit denní vyměřovací základ, nemají tedy nárok na mateřskou. Většinou jde o studenty, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a nezaměstnané. I ti si nově mohou nastavit výši čerpání této dávky až do výše 7 600 korun a rodičovský příspěvek tak vyčerpat za 29 měsíců.

O změnu výše čerpání je třeba požádat

Pro všechny rodiny platí, že pokud chtějí změny ve výši čerpání, musí o to požádat. Je přitom jedno, kdy ke změně došlo naposledy. Pokud nebude žádost podána, poběží vše jako doposud. Výše příspěvku bude tedy jako na konci roku 2017. V případě změny už v letošním roce, je možné udělat další až za tři měsíce. Tak jak tomu bylo předtím.

Pěstouni na přechodnou dobu dávku neodstanou

Od prvního ledna tohoto roku už nemají možnost čerpat rodičovský příspěvek pěstouni na přechodnou dobu. Dávka jim bude odejmuta. Zároveň dochází k tomu, že k částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny před 1. lednem 2018 se nepřihlíží.

To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do čtyř let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na ÚP ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek a školka 

I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě, kterému ještě nebyly dva roky, do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně. V opačném případě o dávku přijdou.

Poslední změna se dotkne rodičů, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek v České republice i v zahraničí. Nově se jim od 220 tisíc korun (popřípadě 330 tisíc) bude odečítat částka, která byla vyplacena v zahraničí na totéž dítě.