Partners Banka nabízí klientům společný účet s rovnými právy

Partners Banka nabízí klientům společný účet s rovnými právy (ilustr.)

Partners Banka nabízí klientům společný účet s rovnými právy (ilustr.) Zdroj: Profimedia

Mladší lidé se v partnerských vztazích při rozdělování nákladů na provoz domácnosti nechovají oproti starším generacím rovnostářsky. Více zohledňují výši příjmu a nerozdělují vždy náklady na domácnost takzvaně 50 na 50.

S větší ohleduplností k příjmům druhého z partnerů u mladší generace souvisí zřejmě i další významné zjištění. A sice, že mladí lidé se nebrání o svých příjmech a výdajích hovořit se svými partnery přirozeně a otevřeně. Ukázaly to výsledky průzkumu společnosti Instant Research agentury Ipsos pro Partners Banku.

„Jak vyplývá z průzkumu, rovné přerozdělení nákladů volí především starší generace. Partneři v mladší generaci jsou méně rovnostářští. Náklady si dělí podle rozdílu v příjmech,“ potvrzuje výsledky ředitel Partners Banky Marek Ditz.

Rovným dílem si veškeré náklady na provoz domácnosti rozděluje téměř čtvrtina českých párů. A většina z nich spadá do věkové skupiny 36 až 65 let. Oproti tomu výši příjmu při úhradách nákladů na domácnosti zohledňuje přibližně pětina partnerů. A z více než poloviny jde o partnery mladší pětatřiceti let, ukázal zmiňovaný průzkum.

„Nejčastěji probírá finanční záležitosti nejen s partnerem a rodinou, ale i s přáteli Generace Z. Mladší mileniálové do 35 let, kteří už řeší vlastní bydlení a širší finanční záležitostí, se častěji než na přátele obracejí na finanční poradce,“ říká Marek Ditz.

Orientovat se financích se vyplatí

Takový trend se považuje za správný. Mladí a často teprve začínající partneři mohou totiž z takového přístupu k osobním financím získat nejednu výhodu.

„Právě v tomto věku totiž probíhají zásadní finanční rozhodnutí ohledně pořízení vlastního bydlení nebo tvorby dlouhodobých investic, které mladým lidem, mnohdy navíc zakládajícím rodiny, ovlivní jejich životy na dlouhé roky,“ vysvětluje výhody otevřeného přístupu k tomu, jak nakládat s vlastními penězi, ředitel Partners Banky.

Nezávislí odborníci jim umí porovnat nabídky jednotlivých finančních institucí na trhu. Často jim poradí například i v oblasti podpor ze strany státu. Anebo je upozorní na možnosti daňových a jiných úlev u zvažovaných finančních produktů či na zvýhodněné produkty.

Společné správě financí se české páry obecně nevyhýbají. Průzkum ukázal, že více než polovina (51 %) jich s financemi hospodaří společně. Zhruba 35 procent českých párů, ať už partnerů, či manželů, pak společné účty nemá, a ani je neplánují zakládat. Naopak jeden běžný společný účet, na který si ukládají veškeré finance, udržuje 15 procent českých manželských párů.

Úskalí využívání jednoho účtu

U společného běžného účtu, který je častější u manželských párů, odborníci na finance ale upozorňují, že přístup k němu nemusí být mezi páry rovnocenný. Jinak řečeno, skutečným plnohodnotným majitelem je pouze jedna osoba. Jde o takové účty, kdy jen jeden z páru je jeho majitelem a druhý pouze disponentem. To znamená, že v nakládání s ním má omezená práva. Takové typy účtů u nás podle Michala Skalického, ředitele denního bankovnictví Partners Banky, nabízí většina bank.

„Pokud se dvojice, kde je jeden vlastník a druhý disponent, rozhádá, nemá disponent k účtu prakticky žádná práva. Majitel může disponenta okamžitě a kdykoliv odebrat,“ vysvětluje Skalický.

V praxi se tak může stát, že disponentovi chodí na účet výplata, nebo na něm má uložené své peníze, ale v případě ukončení disponenství se k prostředkům nedostane. Teoreticky se podle Skalického může disponent svých peněz domáhat soudně.

„Zde ovšem půjde o dlouhý a bolestivý proces, v jehož rámci bude nutné dokázat vlastnictví každé koruny, kterou bude jako disponent chtít zpět,“ říká s tím, že pozice disponenta je extrémně nevyvážená ve prospěch majitele účtu.

Společný účet dává stejná práva nejen manželům

I na to by podle něj měli lidé sdílející své finance při jejich správě určitě myslet. Založení skutečného společného účtu s rovným přístupem obou osob, který v Česku nabízí právě Partners Banka, iniciuje jedna osoba. A ta nabízí spoluzaložení osobě druhé. Jakmile druhá osoba založení účtu potvrdí, banka jim obratem vytvoří společný účet.

„Přístup k účtu přitom mají oba z dvojice rovnocenný. To znamená, že vidí a mohou spravovat všechny platby, karetní transakce, trvalé příkazy a podobně,“ vysvětluje Skalický.

Zrušit společný účet pak může kdokoliv z páru. Pokud protistrana se zrušením souhlasí, banka účet obvykle uzavře během jednoho dne. V opačném případě počíná běžet lhůta, po jejímž skončení se účet i tak zruší. Pokud na účtu ve chvíli rušení zbývá jakýkoliv zůstatek, rozděluje se rovným dílem mezi oba majitele, dodává ke společnému účtu s rovnými právy k němu Michal Skalický.

Text byl připraven ve spolupráci s poradenskou společností Partners.