Korporátní nebo státní dluhopisy? Investice pro začátečníky | e15.cz

Státní a korporátní dluhopisy jako výnosná investice: Rady a informace pro začátečníky

Jak investovat do dluhopisů?
Jak investovat do dluhopisů?
• 
ZDROJ: E15 (Midjourney)

Pavlína Zítková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Peníze nemusejí jen tak ležet na spořicím účtu, kde úrok nepokryje ani inflaci. Jsou i další možnosti – akcie, drahé kovy, kryptoměny nebo dluhopisy. Právě na ně se v tomto článku zaměříme. Co jsou to dluhopisy a jak funguje investování do nich? Kde do dluhopisů můžete investovat a jaké jsou plusy a minusy?

Co to je dluhopis?

Dluhopisy představují cenné papíry, díky nimž se jako investor stáváte věřitelem firmy nebo státu. Vydavatel dluhopisů se zavazuje věřiteli vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok s tím, že jakmile vyprší splatnost, jsou investorovi všechny peníze vráceny.

Tento investiční instrument se považuje za celkem konzervativní. Pokud například podnik zbankrotuje, při likvidaci jsou odškodněni nejdříve věřitelé a následně akcionáři.

Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikovou investici, s čímž často souvisí nižší výnos. Nenechte se ale mýlit. I u dluhopisů můžete přijít zkrátka.

„Veliký rozdíl je mezi státním dluhopisem a dluhopisem korporátním. V jednom případě si kupuji dluh státu a ve druhém dluh nějaké společnosti, tedy dluhopis korporátní. Státní dluhopisy, tedy pokud si právě nekupuji dluhopis Venezuely nebo dalších pochybných států, mohu považovat za poměrně bezpečné,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového managementu společnosti Swiss Life Select. U těch korporátních je to ovšem jiné. Zde je potřeba dobře vážit a analyzovat, co si vlastně kupuji, navíc v případě, že kupuji právě jenom jeden dluhopis a nediverzifikuji. Korporátní dluhopisy jsou totiž přesně ty, které mohou přinášet větší riziko,“ dodává.

Jak fungují investice do dluhopisů?

Dluhopisy umožňují půjčit peníze podnikům, vládám nebo krajům. Na rozdíl od klasického úvěru ale mají podobu cenného papíru. Dluhopis je časově omezený a jejich emitent se zavazuje ve stanoveném termínu zaplatit danou peněžitou částku zpět investorovi. Zároveň musí platit pravidelný úrok, kterému se říká kupon.

Samotnou kapitolou jsou pak diskontní dluhopisy, které jsou krátkodobé a jejich emitent se zavazuje splatit v termínu splatnosti stanovenou nominální částku. Na rozdíl od klasického dluhopisu je ale vydáván za nižší cenu. V den splatnosti pak investor obdrží rozdíl mezi kupní cenou a konečnou cenou, tedy výnos.

Dluhopisy zůstávají velmi oblíbeným investičním instrumentem a podle analytiků současná doba dluhopisům přeje. Podle investičního stratéga Partners Martina Mašáta například české státní dluhopisy na jaře nesly téměř pět procent, čímž se po dlouhých letech nízkých úrokových sazeb opět stávají zajímavým doplňkem vyvážených portfolií. „To značí, že poprvé za posledních deset let více konkurují akciím,“ uvádí.

Druhy dluhopisů

Dluhopisy se dělí podle mnoha vlastností. V prvním případě je lze dělit podle emitenta, jelikož dluhopisy vydávají:

 • vláda či veřejné instituce – dále se dělí na reinvestiční nebo protiinflační dluhopisy,
 • města a obce,
 • banky,
 • soukromé firmy.

Další možností rozdělení je podle úročení. Existují dluhopisy:

 • s pevným kuponem (fixní),
 • s pohyblivým kuponem (flexibilní),
 • s nulovým kuponem – již zmíněné diskontované dluhopisy.

Podle podoby se dluhopisy dělí na listinné s fyzickou podobou a na zaknihované s podobou záznamu. Z hlediska formy se dělí na jméno a na doručitele. 

U jednotlivých dluhopisů se také liší doba splatnosti, a to na:

 • krátkodobé – do 9 měsíců,
 • střednědobé – do 10 let,
 • dlouhodobé – nad 10 let.

Na co si dávat pozor při investování do korporátních dluhopisů?

Přestože jsme si řekli, že dluhopisy jsou méně rizikové, můžete se především při nákupu korporátních dluhopisů pěkně spálit. Mezi nejrizikovější spadají diverzifikované high-yield dluhopisové fondy států a firem, které jsou zranitelné či v nepříznivých podmínkách. Zde je vysoká pravděpodobnost nesplacení, kterou ale na druhé straně vyvažuje možný vysoký výnos. I při běžných korporátních dluhopisech si ale hlídejte šest následujících bodů:

Historii, známost a velikost emitenta

Pokud má firma delší historii a je již osvědčenou značkou, nemůže si dovolit jakékoli nesplacení dluhu. Tím by se reputačně zdiskreditovala natolik, že by se ztrátou důvěry mohla bez problému přijít i o veškerý obchod.

„Pokud byste chtěli prostřednictvím dluhopisu půjčit peníze nové a neověřené firmě, pak by vám to měla alespoň vykompenzovat lepším výnosem za podstupované riziko. I úplně nová firma ale může být kapitálově stabilnější než firma s dlouhou historií,“ uvádí Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select.

Finanční zdraví společnosti

Dále byste měli znát ekonomickou situaci společnosti. To může být pro průměrného investora složitější na posouzení, nicméně nejdůležitějším parametrem při výběru dluhopisu je hlavně to, jak je společnost zadlužená. Čím více je zadlužená oproti svému vlastnímu kapitálu, tím logicky roste šance nesplacení. Půjčili byste úspory kamarádovi, který má jen dluhy a proti tomu žádný majetek, ze kterého bude půjčku splácet? Určitě ne.

Nepodřízenost a zajištění

Pokud bude dluhopis, který kupujete, takzvaně nepodřízený, dává to určitě větší šance, že své peníze dostanete zpět. Znamená to, že dluhopis nebude podřízen dalším dluhům, tedy že emitent jako první vyplatí závazek vůči vám nebo jste minimálně na stejné úrovní jako ostatní věřitelé. Tím také klesá riziko, že by se emitent ještě dále financoval například u banky, která většinou pozici podřízené půjčky neakceptuje.

Další výhodou je zajištění dluhopisu. Zde je ovšem důležité, čím emitent ručí a jak moc je pojistka kvalitní. Pokud totiž za dluhopis ručí něčím, co nemá hodnotu, je to ručení jen na oko. 

Objem vydávaných dluhopisů a jejich účel

Vždy je potřeba, aby objem odpovídal účelu, a hlavně – účel musí dávat smysl. Půjčili byste kamarádovi velké množství peněz raději na dovolenou, anebo na otevření malého obchůdku, kde je potenciál, že něco prodá? Zároveň dokážete odhadnout, kolik na takový obchůdek asi potřebuje a zda nechce příliš? Je vůbec reálné, aby mu obchůdek vydělával? To vše je třeba posuzovat, než někomu peníze půjčíte.

Splatnost a výnos

Splatnost říká, za jak dlouho budou prostředky vráceny, a výnos říká, kolik na tom vydělám. Čím delší splatnost, tím víc se může v průběhu stát – pokud třeba v mezičase porostou úrokové sazby –, že cena dluhopisu bude klesat. Inverzní vztah u dluhopisů totiž říká, že čím vyšší výnos, tím nižší cena a naopak.

„Kdo by si při růstu sazeb koupil váš dluhopis, když si může koupit jiný s vyšším výnosem za stejné riziko? Proto cena vašeho dluhopisů po přecenění klesá. Jinak byste ho neprodali. Pokud ovšem dluhopis držíte do splatnosti, na konci dostanete výnos, který jste si sjednali na počátku,“ doplňuje Kadeřábek.

Kovenanty

Myslí se tím závazky emitenta, hranice, v nichž se emitent musí po dobu splatnosti dluhopisu pohybovat. Například že se nezadluží nad určitou úroveň, a pokud se tak stane, má investor právo reagovat třeba i požadavkem na předčasné splacení. Je to další parametr, který zajišťuje vyšší bezpečí investice.

„Jsou samozřejmě i další parametry, které předurčují rizikovost dluhopisu, jako je měna, obchodovatelnost a tak dále. Koupí dluhopisu v cizí měně investor podstupuje riziko pohybu měnového kurzu. Pokud tedy uvažujete o koupi korporátního dluhopisu, nezapomeňte si dobře analyzovat zmíněné parametry. Protože jen tak budete schopni posoudit, zda daný dluhopis patří k bezpečným, nebo naopak spíše k rizikovým investicím. Obecně ale platí zlaté pravidlo diverzifikace, tedy nesázet vše na jednu kartu. Za vhodné také považujeme využít fondových portfolií, kde za vás parametry dluhopisů hlídá zkušený tým portfolio manažerů. V každém případě i s dluhopisy, a hlavně s těmi korporátními, opatrně,“ dodává Tom Kadeřábek.

K investování do dluhopisů vydala i Česká národní banka své Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, protože případů rizikovějších dluhopisů přibývá.

Kde a jak investovat do dluhopisů

Rozdělme si dluhopisy na dva základní druhy:

 • státní,
 • korporátní.

Státní dluhopisy

Konzervativní a velmi oblíbenou formou jsou státní dluhopisy. České státní dluhopisy jsou vhodnou investicí zejména pro investory, kteří se nechtějí vystavovat riziku kolísání cen aktiv. Tento přístup z dlouhodobého hlediska snižuje potenciální výnos portfolia. Současně je ale pojistkou, když ostatní aktiva klesají.

Aktuálně vydávané a obchodované české státní dluhopisy jsou buď s klasickým fixním kuponem, nebo v omezené míře s variabilním kuponem. A ten se váže na vývoj krátkodobé mezibankovní sazby PRIBOR.

„Poslední úpis českých státních dluhopisů čistě pro drobné investory, takzvané Dluhopisy Republiky, proběhl na začátku roku 2022 a nové úpisy jsou nyní pozastaveny,“ popisuje analytik skupiny Partners Ondřej Slezáček.

Ministerstvo financí 8. června podle plánu také prodalo ve dvou aukcích státní dluhopisy za 8,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukce zajišťovala. Větší zájem byl o dluhopisy se splatností v roce 2030. Ministerstvo financí plánuje v červnu ještě další dvě aukce státních dluhopisů. Celkem za druhé čtvrtletí hodlá na trh umístit dluhopisy v nominální hodnotě zhruba 125 miliard korun.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů (banky ČSOB a Česká spořitelna) nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Korporátní dluhopisy

Další možností jsou korporátní dluhopisy. Ty nakoupíte hned na několika místech:

 • bankovní domy – spousta bank nabízí v rámci investičního portfolia investice do dluhopisů. 
 • inzertní weby a dluhopisová tržiště – u této možnosti ale pozor, protože weby a tržiště často nejsou regulovány a můžete narazit na velmi rizikové dluhopisy. Doporučujeme si tržiště prověřit na základě referencí.
 • obchodníci s cennými papíry – podléhají dohledu České národní banky. Lze zakoupit jak státní, tak korporátní dluhopisy.

Ke srovnání více než tisíce firemních a státních dluhopisů podle údajů Ministerstva financí ČR slouží třeba webový portál Dluhopisomat.cz. Zaměřuje se na firemní dluhopisy stabilních společností, u kterých cílí na maximální kvalitu. Při jakékoli investici se vyplatí ověřit, do čeho přesně své peníze investujete.

Autor: Pavlína Zítková

Mzdová kalkulačka