Chcete snížit výdaje za elektřinu? Neopomeňte distribuční sazbu a správný jistič | e15.cz

Chcete snížit výdaje za elektřinu? Neopomeňte distribuční sazbu a správný jistič

ZDROJ: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ceny energií v Česku jsou na svých historických maximech a čím dál více tuzemských domácností proto začíná řešit otázku, jak si poradí s vysokými účty za energie. Jedna z věcí, nad nimiž se vyplatí zamyslet, je takzvaná distribuční sazba a volba jističe. Jejich optimální nastavení dokáže ušetřit několik tisíc na elektřině za rok.

Distribuční sazbu přiděluje každému odběrnému místu distributor, ne poskytovatel elektřiny či plynu. Podle toho, jakou distribuční sazbu používá, se rozhoduje, zda a kolik hodin denně lze odebírat elektřinu v takzvaném nízkém tarifu. Dříve se mu říkalo noční proud a jeho prokládání s vysokým tarifem umožňuje, aby spotřeba energie v síti zůstávala v průběhu dne plus minus vyrovnaná. Zatímco jednotarifová distribuční sazba obsahuje pouze vysoký tarif, domácnosti s dvoutarifovou sazbu odebírají energii ve vysokém i nízkém tarifu, přičemž ve druhém jmenovaném je to za sníženou cenu.

Nízký versus vysoký tarif

To, jakou distribuční sazbu domácnosti distributor přidělí, záleží na spotřebičích a jejich celkovém příkonu a také na technologii, která umožní přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Pro představu, domácnost, která elektřinou vaří, svítí a napájí běžné spotřebiče, dostane jednotarifovou sazbu pod označením D02d. To znamená, že celý den odebírá elektřinu za standardní cenu. Jestliže elektřinou vytápí, ohřívá vodu nebo například dobíjí elektromobil, přidělí distributor některou ze dvoutarifových sazeb s označením například D25d, D26d, D27d či D57d. V době, kdy pracuje energeticky náročný spotřebič, typicky třeba přímotop, ohřívač vody či tepelné čerpadlo, účtuje dodavatel v nízkém tarifu sníženou cenu a po zbytek dne ve vysokém tarifu standardní cenu.

Chataři, zpozorněte!

Nastavení správné distribuční sazby se podepíše na tom, kolik na faktuře za elektřinu domácnost zaplatí. Vezměme si za příklad nemovitost, jíž vlastník tolik nevyužívá, takže spotřebuje i malé množství elektřiny, zhruba do 1 MWh ročně. Tehdy se mu nevyplatí mít sazbu D02d a měl by zvážit změnu na sazbu D01d, která má sice dražší cenu na silovou elektřinu, zato levnější poplatky za distribuci. To může majiteli za rok přinést do kapsy přes 900 Kč.

Ještě větší úsporu může správná distribuční sazba zajistit víkendovým chatařům a chalupářům, kteří ve svém rekreačním objektu ohřívají vodu bojlerem. Ačkoliv se sazba D25d hodí pro domácnosti s bojlerem, přesto na ni rekreanti s touto sazbou tratí. Daleko výhodnější pro ně je sazba D61d s nízkým tarifem od pátečního poledne do nedělních 22 hodin. Při roční spotřebě 2 MWh ročně uspoří přes 2 500 Kč.

Experti na energetiku proto doporučují spotřebitelům, aby se poradili se svým dodavatelem a ověřili si, že jejich distribuční sazba je pro ně nejvhodnější. A jestliže je přidělená sazba v pořádku, doporučují maximum spotřeby směřovat do doby, kdy běží nízký tarif a účtovaná cena je tak nižší.

Úspora až několik tisíc za rok

Ruku v ruce s distribuční sazbou jde i výběr hlavního jističe. Také ten totiž ovlivňuje výši poplatků za elektřinu. Mnoho lidí se o jistič zajímá jen, když jim pravidelně vypadává. Přitom ani netuší, že mají jističe zbytečně předimenzované a platí za to navíc. Kapacitu sníží distributor bezplatně a každý měsíc by to znamenalo pár stokorun do rodinného rozpočtu.

Domácnost, která elektřinou netopí ani neohřívá vodu, si vystačí s třífázovým jističem 3x25 A. Existuje mnoho dalších typů a kombinací, podle využívaných spotřebičů a jejich celkového příkonu. Tento však bývá nejužívanější. Pokud je domácnost připojena přes jistič s vyšší kapacitou, měla by jeho správnost zkonzultovat s dodavatelem. Děje se tak často proto, že dříve se v domácnosti používaly energeticky náročnější spotřebiče, nebo je jedna z fází přetížená, a vyplatilo by se proto fáze překonfigurovat. S tím dokáže poradit elektroinstalační technik.

Jaký hlavní jistič je v daném odběrném místě nainstalován, najde spotřebitel na vyúčtování. Obvykle se jističe označují například 3x16 A nebo 3x20 A a podobně. Podle kapacity se počítá platba za rezervovaný příkon, přičemž čím je jistič silnější, tím platí odběratel víc. S kontrolou optimální kombinace distribuční sazby a jističe není proč váhat. Dokážou přinést úspory od několika stovek po tisíce korun ročně.

Mzdová kalkulačka