Energetičtí šmejdi inovovali triky. Co slibují a jak si vymýšlí?

Dodavatelé energií (ilustrační foto)

Dodavatelé energií (ilustrační foto) Zdroj: BOHEMIA ENERGY entity

.
.
3
Fotogalerie

Ani současná situace nezastavila vykutálené obchodníky s energiemi. Sice je pro ně komplikovanější obcházet domácnosti, ale našli si jiné prostředky, jak z lidí vylákat podpis. Na co si dát pozor?

Na nekalé praktiky obchodníků s elektřinou a zemním plynem dlouhodobě upozorňuje Energetický regulační úřad i některé spotřebitelské organizace, jako je například dTest. V posledních měsících činnost takzvaných energošmejdů neustala. Domácnosti oslovují i navzdory koronavirové krizi. Používají při tom ale jiné prostředky, například místo osobní návštěvy telefonují.

O něco méně stížností na šmejdy

Lidé, kteří se dostali s obchodníky do křížku, často kontaktují Energetický regulační úřad s prosbou o pomoc. Regulátor loni přijal 13 192 spotřebitelských podání. Nejčastěji šlo o problémy s aukcemi a energetickými zprostředkovateli. Coby nový trend se ukázalo také navyšování pokut od dodavatelů nebo rostoucí počet lidí, kteří se do potíží dostali kvůli takzvaným udržovacím nabídkám.

V meziročním porovnání se celkový počet podání od spotřebitelů snížil o 7,5 procent. Podle úřadu to ale nesouvisí s kultivací trhu, spíše s mimořádnými událostmi roku 2020. „Za poklesem hledejme i to, že v době nouzového stavu podléhali omezením podomní prodejci, a také spotřebitelé byli při osobním kontaktu obezřetnější. Celkově se mírně snížil i počet změn dodavatele, přičemž právě změna dodavatele na sebe váže nejčastější problémy s ukončováním smluv a pokutami,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Rouška, pokuta a skvělá nabídka

Během nouzového stavu využili někteří nepoctiví obchodníci situaci a zvonili na lidi, kterým oproti podpisu vnucovali roušky. „Mělo jít o předávací formulář. Ve skutečnosti se jednalo o souhlas s převodem k novému dodavateli, jenž si podomní prodejci nechali za pomoci lživého tvrzení podepsat,“ přibližuje situaci tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Nebezpečným trendem ve vztahu ke spotřebitelům je podle regulátora také postupné navyšování smluvních sankcí od dodavatelů. Za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou byly dříve účtovány sankce okolo 3 tisíc korun. Dnes už pokuty dosahují běžně dvojnásobku a výjimečné nejsou ani sankce v desítkách tisíc korun.

Další novinkou, která se objevila hlavně v závěru loňského roku, byly retenční neboli udržovací nabídky. S těmi se lidé mohou setkat, pokud svému dodavateli dají výpověď. Retenční nabídka pak slibuje levnější ceny nebo jiné bonusy a má spotřebitele nalákat, aby si výpověď rozmyslel.

Riziko lepší ceny elektřiny

Takové nabídky ale nejsou bez rizika. „To se týká zejména těch lidí, kteří už uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem. Když se jim pak ozve stávající dodavatel a oni se rozhodnout zůstat u něj, mohou tím porušit právě smlouvu s novým dodavatelem a čelit mnohatisícovým pokutám. Pokud jim navíc novou smlouvu vyřizoval zprostředkovatel, sankce se velmi pravděpodobně dočkají ještě od něj,“ vysvětluje Stanislav Trávníček.

Když spotřebitele retenční nabídka zaujme, v první řadě by si měl ověřit, jak se může vyvázat ze smlouvy s druhým dodavatelem. Využít může například svého práva na odstoupení od smlouvy, pokud ji podepsal například doma nebo ji uzavřel po telefonu nebo jiným distančním způsobem.  

Smlouvu jde ve lhůtě vypovědět

Právě právo na výpověď smlouvy je jednou z možností, jak se ze spárů nepoctivého obchodníka vyvázat. Využít lze jak ustanovení v občanském zákoníku, tak i v energetickém zákoně.

Podrobnosti přibližuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová: „Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji tak můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok.“ Stejné právo mají spotřebitelé i v případě, že smlouvu o dodávkách energií uzavřeli prostřednictvím telefonu či internetu.

Podomní obchodníci, ať už jde o dodavatele nebo zprostředkovatele či zástupce aukčních společností, se ale někdy snaží právo na odstoupení či výpověď smlouvy obejít tím, že nesjednají přímo smlouvu o dodávkách energií, ale k podpisu předloží přihlášku do energetické aukce. Na jejím základě pak za spotřebitele s dodavatelem uzavřou smlouvu o dodávkách energií. A pro tu již neplatí, že byla dojednána při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu či internetu.

„Ve lhůtě 14 dní však může zákazník odstoupit od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem doma nebo sjednané telefonicky. Pokud to nestihne, je možné ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Současně může zákazník zpochybnit celý aukční model, zpravidla se totiž žádná aukce nekoná. Měl by namítnout, že nebyl řádně seznámen se všemi podmínkami, že smluvní pokuta byla napsána velmi malým a nečitelným písmem či nesrozumitelným způsobem a že účast v aukci měla být nezávazná a bezplatná. Zmínit lze i zakázané agresivní obchodní praktiky, pokud podomní obchodník vyvíjel nátlak,“ uzavírá Eduarda Hekšová.