Co dělat, když dodavatel chce tisícovou pokutu?

energie

energie Zdroj: BOHEMIA ENERGY entity

.
.
..
4
Fotogalerie

Dodavatelé se neostýchají chtít tisícové sankce, pokud se zákazník rozhodne odejít dřív, než mu končí smlouva. Ne vždy jsou v právu. Jak se bránit.

Energetický regulační úřad i spotřebitelské poradny dlouhodobě upozorňují na nejčastější potíže s dodavateli, mezi něž patří i vysoké sankce. Obchodníci je po lidech chtějí zpravidla ve chvíli, kdy se rozhodnout přejít k jiné společnosti. Týká se to zejména smluv na dobu určitou, které bývají sjednané na dobu jednoho, dvou či tří let.

„Nejrůznější poplatky či smluvní pokuty dodavatelé energií účtují v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy sjednané na dobu určitou. Problémem je, že zákazník mnohdy ani neví, že takovou smlouvu uzavřel, nebo přehlédl povinnost úhrady smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy,“ vysvětluje problematiku Eduarda Hekšová z organizace dTest.

Chyba za tisíce korun

Nejde přitom o malé částky. „Sankce za předčasné ukončení smlouvy je vysoká a většinou se pohybuje kolem 4 až 5 tisíc korun nebo je odstupňovaná podle počtu zbývajících měsíců,“ uvádí Arsen Lazarevič z portálu Elektřina.cz.

Pokud dodavatel složenku s pokutou zašle, neznamená to, že ji musí zákazník platit. Smluvní pokutě se může bránit několika způsoby, vždy ale záleží na konkrétní situaci. Naději navíc přináší nová evropská směrnice, která by už brzy měla být včleněna do českého právního řádu a která výši pokut značně limituje.

Nedostat se do potíží

Vůbec nejjednodušší je nedostat se do potíží s dodavatelem, tedy znát svá práva i povinnosti, vědět, co je ve smlouvě a jak ji správně vypovědět. Pokud je zákazník vázán smlouvou na dobu určitou a nechce čekat, než uplyne zákonná lhůta pro výpověď, může využít například nárůst cen energií nebo změnu obchodních podmínek ze strany dodavatele. V této situaci totiž může smlouvu jednostranně vypovědět ve zkrácené lhůtě.

Další možností je přepis odběrného místa a s ním spojená změna dodavatele. V takovém případě musí ale osoba, na kterou odběr přepisujete, doložit nájemní smlouvu či vlastnictví k dané nemovitosti. Dodavatelé se mohou bránit fiktivním přepisům a odmítnout smluvní vztah ukončit. Je třeba ale být neústupný.

O pokutě musíte vědět dopředu

Pokud se odběratel domnívá, že je v právu, může kontaktovat Energetický regulační úřad a poukázat na agresivní praktiky. Týká se to především situací, kdy byl k podpisu smlouvy dotlačen nebo jej k němu obchodník přiměl lstí – například se zákazník domníval, že podepisuje docela jiný dokument.

Podobné praktiky používají především podomní prodejci. „Pokud nebyl klient prokazatelně seznámen s povinností hradit smluvní pokutu, není podle soudní judikatury jeho povinností takovou smluvní pokutu zaplatit,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová.

Obdobně je možné zpochybnit smluvní pokutu, kterou požaduje zprostředkovatel energetické aukce. Odvolání je možné na obvyklé tvrzení zprostředkovatele, že aukce je nezávazná a bezplatná. Navíc se dá zpochybnit celý aukční model, protože aukce se kolikrát ani nekoná. „Dozorovým orgánem dohlížejícím na zprostředkovatele pořádající aukce, kteří nemají licenci jako dodavatelé energií, je Česká obchodní inspekce,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Nová směrnice limituje dodavatele

Novou naději pro spotřebitele pak přináší evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která by měla být promítnuta do českého právního řádu do konce letošního roku. Podle nové legislativy může dodavatel požadovat smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy jen v případě, že zákazník byl o sankci jasně informován.

Směrnice také limituje výši smluvních pokut, a to na částku odpovídající maximálně hospodářské ztrátě dodavatele. Ztrátu navíc musí dodavatel prokázat. „Směrnice zatím nebyla do českého právního řádu promítnuta, ale je možné se pokusit argumentovat jejím zněním a odmítnout smluvní pokutu zaplatit. Pokud by s tím dodavatel nesouhlasil a vznikl by spor, dozorové orgány i soudy by měly nejpozději od ledna příštího roku problematiku posoudit s přihlédnutím ke znění směrnice,“ uzavírá Eduarda Hekšová.