Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí elektronicky

Vklad do katastru nemovitostí (ilustrační foto)

Vklad do katastru nemovitostí (ilustrační foto) Zdroj: midjourney

Mapa na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Mapa na ikatastr.cz
3
Fotogalerie

Návrh na vklad do katastru nemovitostí lze podat nejen osobně nebo poštou, ale i elektronicky. Jaká jsou specifika?

Originál nebo autorizovaná konverze vkladové listiny

I vkladové listiny – typicky například kupní smlouvu na koupi nemovitosti – je dnes možné uzavřít v elektronické podobě. To znamená, že dokument bude smluvními stranami podepsán elektronicky, a to zaručeným či kvalifikovaným elektronickým podpisem, který smluvní strany umístí přímo do dokumentu. Připojit je třeba i podpisové certifikáty a elektronické časové razítko.

„Online aplikace katastru nemovitostí vám usnadní práci tím, že sama dokáže načíst všechny potřebné údaje z katastru. Online podání lze však dokončit jen s konvertovaným přílohami,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát. Bez autorizované konverze se neobejdete tehdy, pokud je vkladová listina uzavřena v listinné podobě.

Bez provedené autorizované konverze by totiž nebyla zachována důkazní hodnota vkladové listiny. „Pokud má být autorizovaně zkonvertována do elektronické podoby soukromá listina, typicky smlouva, je nezbytné před provedením autorizované konverze nechat podpisy na této listině úředně ověřit,“ připomíná Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Autorizovanou konverzi si můžete nechat provést na kontaktním místu veřejné správy. Těmi jsou například obecní a krajské úřady nebo úřady městských částí, notáři, pošty a další subjekty. Při splnění zákonem stanovených podmínek mohou autorizovanou konverzi provést i advokáti.

Zaslání elektronického podání

Elektronický návrh na vklad do katastru nemovitostí přijímají katastrální úřady buď elektronickou poštou na adresu příslušné podatelny, anebo prostřednictvím datové schránky. Osoby samostatně výdělečně činné, jimž stát letos zřídil datovou schránku automaticky, tak mohou schránku využít i při komunikaci s katastrálním úřadem.

Český úřad zeměměřičský a katastrální uveřejnil na svých webových stránkách obecné požadavky pro elektronická podání. Dokumenty nesmí překročit limity velikosti. Pokud by velikost dokumentu překročila 20 MB, bylo by třeba jej zaslat na nosiči elektronických dat (CD-ROM, DVD-ROM anebo USB flash disku). Dokumenty nelze zasílat prostřednictvím odkazu na úložiště. Každý z dokumentů je třeba předat jako samostatný soubor (vyloučeno je tak slučování dokumentů do jednoho souboru anebo rozdělení velkých dokumentů do několika souborů).

„Datová zpráva zaslaná elektronickou poštou na elektronickou adresu podatelny musí mít vždy alespoň dvě přílohy – návrh na vklad jako samostatnou elektronicky podepsanou přílohu (nebo autorizovaně konvertovanou elektronickou podobu listinného originálu) a vkladovou listinu jako samostatnou přílohu,“ uvádí Český úřad zeměměřičský a katastrální. Pro eliminaci problémů doporučuje nevyužívat v názvech souborů diakritická znaménka.

Pozor na chyby v návrhu

Ačkoliv interaktivní formulář sám doplní řadu informací z katastru po vyplnění příslušného listu vlastnictví, musí si navrhovatel dávat pozor na další věci. „Je nutné pohlídat si, že je v návrhu vyplněno vše potřebné a tak, jak má být.

Například při převodu bytové či nebytové jednotky vymezené dle starého bytového zákona je nutné současně s jednotkou převést i související spoluvlastnické podíly na dalších nemovitostech (pozemek, na němž se budova nachází nebo jiný přilehlý pozemek),“ upozorňuje Ondřej Preuss. „Tyto spoluvlastnické podíly je třeba uvést jak v samostatné smlouvě, kterou se vlastnické právo k jednotce převádí, tak i v návrhu na vklad,“ dodává advokát.

Pokud návrh obsahuje chyby, katastr požadované změny nezapíše. Navrhovatel tak bude muset podat návrh znovu. A ještě jednou zaplatit dvoutisícový správní poplatek. Po zaevidování elektronického podání návrhu na vklad zašle katastrální úřad navrhovateli platební údaje. Platbu správního poplatku můžete provést platební kartou, anebo převodem na speciální účet příslušného katastrálního úřadu.