Jak se bránit výpovědi nájmu | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Jak se bránit výpovědi nájmu

Romana Rybová

Jestliže dostanete výpověď z nájmu, máte právo proti ní podat námitky. A pronajímatel má podle občanského zákoníku povinnost vás ve výpovědi o této skutečnosti informovat. Jinak je podle dTestu výpověď neplatná.

Nejvyšší soud však nedávno rozhodl, že výpověď ze strany pronajímatele je platná, i když v ní poučení o námitkách chybí. Pronajímateli tak odpadla jedna z povinností. Které ale i nadále platí? A jak se může nájemce proti výpovědi bránit?

Výpověď z nájmu. Jak se bránit a nepřijít o bydlení?

Občanský zákoník není přesný

V občanském zákoníku je sice uvedeno, jaké povinnosti pronajímatel při výpovědi z nájmu má, zákoník ale neuvádí nic bližšího. „Není v něm upraveno, jakou podobu mají mít námitky či v jaké lhůtě mají být pronajímateli doručeny. Nebo co se stane, když nájemce námitky podá či naopak nepodá. V naší právní poradně jsme proto vždy povinnost pronajímatele poučit nájemce o námitkách vnímali spíše jako formalitu, ovšem s ohledem na znění zákona jsme doporučovali, aby poučení o námitkách bylo součástí výpovědi,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

O čem ještě musí pronajímatel informovat

Nájemce by měl být chráněn tím, že ho pronajímatel musí informovat o tom, že má právo podat k soudu návrh na přezkum oprávněnosti výpovědi. Pronajímatel o tom musí ve výpovědi poučit. Musí nájemníka informovat o lhůtě, ve které je nutné návrh, respektive žalobu, podat. Žaloba musí být soudu doručena během dvou měsíců ode dne doručení výpovědi nájemci.

Zvažujete družstevní bydlení? Tohle jsou jeho výhody a nevýhody

Výpověď musí mít zákonný důvod

Pronajímatel musí ve výpovědi popsat zákonný důvod, kvůli kterému chce, aby se nájemník vystěhoval. „Důvod je potřeba přesně popsat, případně i doložit důkazy. Naopak odkaz na konkrétní ustanovení občanského zákoníku, kde je uveden důvod výpovědi, není třeba. Výpověď musí také obsahovat identifikaci pronajímatele, nájemce a bytu. Vždy doporučujeme podat výpověď poštou, nejlépe s dodejkou, aby existoval důkaz o doručení,“ uvádí Hekšová.

Kam podat žalobu

Žalobu budete podávat u okresního soudu v místě, kde se nachází byt. Musí v ní být označen pronajímatel a nájemce. Dále vysvětleno, z jakého důvodu byla dána výpověď a proč je podle vás neoprávněná.

Je dobré, když je doložena alespoň kopie nájemní smlouvy, výpověď z nájmu a výpis z katastru nemovitostí, kde bude prokázáno vlastnické právo pronajímatele.

Průměrný nájem v Praze loni klesl. Na kolik?

Rozhodnutí už je na soudu

Poté bude soud rozhodovat, zda byla výpověď oprávněná, či nikoliv. Soud musí posoudit, jestli jsou skutečnosti uváděné pronajímatelem pravdivé a jestli představují zákonný důvod k výpovědi z nájmu.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka