Jaké poplatky musí platit nájemce bytu

Nová Harfa

Nová Harfa Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Za služby, které nájemce bytu bezprostředně spotřebuje, a má z nich okamžitý prospěch, samozřejmě musí zaplatit. Někdy ale pronajímatelé chtějí po pronájemci zaplatit za služby, které by měl zaplatit sám.

Kdo má například platit příspěvek do fondu oprav? Jak je to s poplatkem za správu domu? A co třeba osvětlení v domě či údržbou společné zahrady? A může chtít pronajímatel po nájemci zaplatit pojištění nemovitosti či domácnosti?

Pokud chybí ujednání ve smlouvě

Pokud pronajímatel nezahrne do nájemní smlouvy ujednání o službách, hradí nájemce takzvané nezbytné služby stanovené občanským zákoníkem. Zahrnujeme mezi ně dodávku vody, svoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu. Dále poplatky za čištění komínu, provoz výtahu.

„Někdy však může být rozsah služeb jiný, záleží na konkrétní nemovitosti, navíc ne každá dohoda o službách nájemce zavazuje. Nejznámější spornou položkou je příspěvek do fondu oprav, který pronajímatel nemůže po nájemci požadovat, protože se nejedná o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

U luxusních nemovitostí může pronajímatel po nájemci požadovat i poplatek za služby zahradníka. Ale jenom v tom případě, že má nájemce přístup do zahrady a může ji využívat. Dalším „luxusním“ poplatkem je například poplatek za provoz recepce v domě, pokud je nájemci k dispozici.

Které platby po nájemci požadovat nelze

Jako první je výše zmíněný poplatek do fondu oprav. Dále můžeme uvést placení poplatků za správu nebo pojištění celého domu. Tyto služby totiž nájemníkovi neposkytují okamžitý prospěch. Ani je nijak nespotřebovává.

Někdy je ale těžké rozhodnout, které poplatky jsou spojené s užíváním bytu a co už ne. Po nájemci je například možné požadovat placení pojištění domácnosti. A to z toho důvodu, že toto pojištění v podstatě chrání i majetek nájemce. Pokud platíte pojištění domácnosti, máte proti škodě chráněno vybavení bytu jako je například nábytek, koberec, elektronika, svítidla nebo osobní věci.

Poplatky zahrnuté do nájmu

Problémem je i to, že položky ve vyúčtování od společenství vlastníků jednotek nebo družstva jsou občas nepřesně nazvané. „Může pak docházet ke zbytečným sporům. Řešením pro pronajímatele proto může být, když náklady na platby požadované v předpisu plateb či v jejich vyúčtování od společenství vlastníků jednotek nebo družstva vezme v úvahu při stanovení výše nájemného, tedy v podstatě o ně nájemné navýší,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Nájemní smlouva

Při sestavování nájemní smlouvy je třeba myslet na to, že nájemce není povinen platit všechny poplatky, které by si pronajímatel do smlouvy zahrnul. U nájmu bytu platí ochrana nájemce, a tak jsou neplatná ta ustanovení, která by ho nepřiměřeně zkracovala na jeho právech.