Příspěvek na bydlení: Vláda schválila jednodušší administrativu a elektronické žádosti

.

. Zdroj: pixabay.com

Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na to, aby pokryly stávající náklady, pomáhá příspěvek na bydlení.

„V době růstu cen energií roste jeho význam, zjednodušení této dávky je proto klíčové. Zbytečná administrativa by neměla lidi odrazovat. Pokud pomoc prokazatelně potřebují, tak by ji měli snadno získat. Slíbil jsem důkladnou revizi systému a nyní přicházíme s konkrétním řešením. Jeho součástí je vytvoření prostoru pro další zjednodušení digitálního procesu, tedy podávání žádostí bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce,“ uvedl ministr Jurečka.

Žádost o příspěvek se zjednoduší hned v několika ohledech. Předně nebude nutné žádat každoročně, nyní bude příspěvek poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky a nebude ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, např. vyfocené na mobilní telefon. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat.

Změny se týkají i mimořádné okamžité pomoci

Rozšíří se výčet možných situací, kdy lze o dávku žádat. Úřady práce budou moci více přihlížet k náhlým individuálním potřebám žadatele. Mění se i pravidla pro posuzování příjmu tak, aby pomoc zohledňovala v co největší míře skutečnou situaci žadatele a jeho majetkové poměry. Zjednoduší se i správní řízení, aby pomoc byla co nejrychlejší.

„V současné době, kdy jsme v rychlém sledu čelili pandemii, energetické krizi, vysoké inflaci a uprchlické krizi, je nutné tuto formu pomoci revidovat. Narůstá okruh lidí a domácností, které jsou přímo ohroženy například ztrátou bydlení nebo sociálním vyloučením, a přitom na ně nynější zákon nemyslí,“ vysvětluje Jurečka. Je nutné pomoci ohroženým skupinám osob, aby se vymanily třeba z nevhodných forem bydlení, jako jsou ubytovny. „Lidé mají dostat šanci pro vyřešení své složité životní situace,“ dodal.