Zelené elektrárny dostávají od ledna méně peněz. Domácnosti přispívají stále stejně

..

.. Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Cena elektřiny_za co platíme
..
Elektřina
Elektřina
5
Fotogalerie

S úderem nového roku se snížil příspěvek na elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích. Už několik let na zelené elektrárny přispívají v platbách za elektřinu i české domácnosti. Kolik je bude čistá energie stát letos?

Přelom roku je vždy ve znamení nových ceníků. Změny v platbách nevyhlašují jen dodavatelé, ale také Energetický regulační úřad, který má pod patronátem regulovanou část ceny elektřiny. Do ní kromě distribuce spadají i další poplatky spojené s odběrem elektřiny, mimo jiné také příspěvek na obnovitelné zdroje (neboli podporované zdroje energie – POZE).

Tento příspěvek tvoří něco přes 13 procent z celkové platby za elektřinu. Jen pro srovnání, silová elektřina (obchodní složka) se na celkové ceně elektřiny podílí z necelých 46 procent.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny_za co platímeCena elektřiny_za co platíme|Jana Poncarová 

Zdroj: Energetický regulační úřad (ERÚ)

Obnovitelné zdroje dostanou méně

Zhruba od poloviny loňského roku se živě diskutovalo snížení podpory pro obnovitelné zdroje v roce 2019. Na sklonku září Energetický regulační úřad oznámil, že podporu pro čisté zdroje, například solární nebo větrné elektrárny, sníží. Konkrétně od nového roku klesly zelené bonusy.

Regulátor své rozhodnutí odůvodnil meziročním nárůstem ceny silové elektřiny. „Jednoduše lze snížení zelených bonusů interpretovat tak, že při rostoucích cenách silové elektřiny je i výrobce elektřiny schopen prodat svou vyrobenou elektřinu za vyšší cenu. Díky tomu je možné přenést náklady spojené s podporou POZE do tržních podmínek a nezatěžovat natolik spotřebitele a státní rozpočet. Výsledkem jsou tak vyšší tržní výnosy, a tím pádem nižší zelené bonusy,“ vysvětluje Kristián Titka, ředitel Odboru POZE Energetického regulačního úřadu.

Do zelených bonusů se ceny silové elektřiny v následujícím roce promítnou snížením o necelých 400 korun za megawatthodinu, a to v závislosti na druhu zdroje. U výroben, které takzvaně spoluspalují, vedl ke snížení zelených bonusů růst ceny emisní povolenky v prvním pololetí letošního roku, díky němuž se snížil rozdíl v nákladech mezi obnovitelným a fosilním palivem.

Úspory pro spotřebitele i státní rozpočet mohly být ještě výraznější. Brání tomu ale zákonná 2procentní indexace výkupní ceny, která je základem pro stanovení zelených bonusů pro podporované zdroje energie.

Oproti roku 2018 poklesnou zelené bonusy pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu od roku 2013 o 8 až 15 procent. Pro solární elektrárny uvedené do provozu do roku 2012 se podpora formou zelených bonusů sníží o 2 až 3 procenta.

Část plateb uhradí spotřebitelé

Na podporu elektřiny a tepla půjde v roce 2019 z veřejných peněz 26,2 miliardy korun, stejně jako loni. Většina prostředků, 25 miliard korun, půjde ze státního rozpočtu, zbytek z nespotřebovaných výdajů minulých let ministerstva průmyslu a obchodu. Část podpory, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé.

Příspěvky na obnovitelné zdroje jsou odváděny dvěma způsoby – buď jako platba za megawatthodinu nebo se odvíjí od výše jističe. „Záleží na tom, co je pro odběratele výhodnější. Dodavatelé, většinou už při sjednání smlouvy, odběrateli navrhnou, jakým způsobem příspěvek platit. V případě domácností to ve většině případů bývá platba podle spotřeby,“ říká Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Kolik odběratelé na zelenou elektřinu přispívají, záleží na objemu spotřeby. „Příspěvek na obnovitelné zdroje se oproti loňskou nezměnil, činí 495 korun bez DPH za každou odebranou megawatthodinu,“ vysvětluje Jan Schindler, analytiky kalkulátoru TZB-info.cz. Například domácnost žijící v bytě, která spotřebuje 1 800 megawatthodin tak ročně na obnovitelné zdroje přispěje 891 korun.