Mýty o investování: Už jste slyšeli tyto? | E15.cz

Mýty o investování: Už jste slyšeli tyto?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

„Důvodů“ či spíše mýtů, proč by člověk neměl své nadbytečné prostředky investovat, koluje mnoho. Přicházejí s nimi často ti, kteří to nikdy nezkusili.

„Investování je jen pro bohaté, je příliš riskantní, než abyste do něj vkládali své peníze,“ to jsou některé z obecných „pravd“. Je tomu skutečně tak? Zeptali jsme se na názor několika odborníků.

„Investují pouze boháči“

Před několika desetiletími bylo investování spíše pro ty bohatší z nás. To už ale dávno neplatí. Investovat můžete pravidelně a v malých částkách – už od několika stokorun.

„Je to příliš rizikové, peníze dám raději do banky a budu mít jistotu“

Pokud chcete jistotu, tak do banky jděte. Pokud chcete výnosy, investujte. Například do podílových fondů. „Jako investor se ovšem musíte smířit s tím, že váš výnos je vždy tržním oceněním za podstoupená rizika. Čím vyšší riziko, tím vyšší může být výnosový potenciál – i když to neplatí zákonitě a bez výjimky. Možností, jak zmírnit volatilitu akciové investice, však existuje hned několik – například rozložením portfolia do různých regionů a typů aktiv, nebo pravidelným investováním do podílových fondů. Právě kolektivní investování může být vhodnou alternativou zhodnocování peněz i pro ty, kdo nechtějí sami rozhodovat o tom, jaké cenné papíry nakoupit,“ vysvětluje Milan Šauer, ředitel distribuce Pioneer Asset Management.

S tím více méně souhlasí i finanční poradce Partners Jiří Kubík. „Přijít o část peněz můžete z důvodů výkyvů trhů. Ty jsou právě dobré pro pravidelné investice, protože v těchto poklesech nakupuji podílové listy levněji. S dobře nastaveným portfoliem, pravidelnou měsíční úložkou a s delším časovým horizontem máte velkou pravděpodobnost, že vaše peníze budou vydělávat,“ říká.

Výhodou tohoto investování je fakt, že své peníze máte v případě potřeby rychle po ruce, protože o zpětný odkup můžete zpravidla požádat kdykoli, mnohdy bez jakéhokoliv výstupního poplatku.

„Do svého portfolia si zanesu spoustu fondů, tím snížím riziko“

To, kolik bude vaše portfolio obsahovat fondů, závisí na mnoha aspektech. „Například na velikosti majetku klienta, jeho věku, životní fázi, postavení vůči riziku, jeho cílům atd. Přílišná členitost také není správná, může vést ke ztrátě přehledu o umístění investic a k případné duplicitě. Důležitá je také korelace, tedy vzájemné působení,“ uvádí Alena Tkáčová, ředitelka Privátního bankovnictví J&T BANKY.

Podle Šauera je rozkládání rizika dobré, ale je potřeba popřemýšlet i nad tím, jak moc jsou na sebe fondy závislé. Dobré je skládat investiční portfolio z různých regionů a z různých typů cenných papírů (státní dluhopisy, firemní dluhopisy, akcie, komodity…). V případě, že zkombinujete takové investice, které jsou na sobě co nejméně závislé, neovlivní tolik pokles ceny jedné investice tu druhou. Vcelku logicky to vidí Partners.

„Pro menší měsíční úložky jsou vhodné tzv. fondy fondů. Tak dobře docílíme kvalitního rozložení peněz. Toho samého bych mohl docílit, pokud bych měl portfolio například o 10 - 15 fondech. Nicméně pokud minimální částka pro jeden fond je 500 korun, musel bych dávat například 5 000 korun měsíčně. Pro větší úložky a podle typu klienta se mohou peníze rozložit, tak jak chceme právě v tomto individuálním portfoliu,“ upřesňuje Jiří Kubík.

„Investování je pouze pro zkušené“

Začít investovat mohou i naprosto neznalí této věci. Musíte ale mít zkušeného poradce. „Když si najdete dobrého poradce, kterému budete důvěřovat, potom se díky vašim prvním investicím začnete přirozeně a pomalu učit o čem svět investování je. Když si vezmete úvěr, moc se toho o investování nedozvíte. Naproti tomu, když začnete investovat, mnohem lépe pochopíte, jak tento svět funguje,“ potvrzuje generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský.

„Investování může být i pro amatéry. Například zmiňované fondy fondů. Ze začátku bych začínal s menšími částkami, abych si vše osahal. Určitě je dobré se spolehnout na odborníka, který má informace. Ten také doporučí, kolik byste si měl odkládat, kdy přidat, kdy přestat,“ řekl nám Jiří Kubík.

„Na investování se můžete stát závislými“

Tento mýtus bychom mohli nazvat spíš závislostí. Samozřejmě jsou tací z nás, kteří opravdu budou denně sedět u počítače a sledovat, jak na tom jeho investice aktuálně jsou. Není to však potřeba. U investování do podílových fondů jde o dlouhodobý horizont, proto je dobré nechat vše běžet a kontrolovat třeba jednou do měsíce. A zbytečně se nestresovat.

Počátky investování v České republice

V naší zemi nenajdeme tak dlouhou tradici investování jako v některých jiných státech. „V České republice se kolektivní investování začalo rozvíjet až v 90. letech minulého století a pro řadu lidí mělo dlouho punc něčeho exkluzivního, co si mohou dovolit jen bohatí nebo „kovaní“ finanční experti. Jde však o zbytečné předsudky, které dnes už rozhodně neplatí. Na trhu je k dispozici rozsáhlá škála transparentních investičních řešení dostupných široké veřejnosti,“ uzavírá Milan Šauer.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka