Co čeká spotřebitele v roce 2021

nakupování, e-shopy, internet

nakupování, e-shopy, internet Zdroj: freedigitalphotos.net

internetové obchody, nakupování, e-shopy, platební karta
2
Fotogalerie

Přestože se v minulém roce počítalo s řadou změn v oblasti spotřebitelského práva, díky současné situaci k tomu nedošlo. Spotřebitelská organizace dTest však očekává, že k řadě změn a především posílení postavení českých spotřebitelů dojde v roce 2021.

Novela energetického zákona

Již mnoho měsíců čeká na projednání novela energetického zákona, která by měla ochránit spotřebitele před takzvanými energošmejdy. „Ti jako zprostředkovatelé přesvědčují zejména seniory k podpisu plných mocí k provedení výběru dodavatele elektřiny nebo plynu formou aukce a k uzavření nevýhodných smluv o dodávkách energií,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

S těmito aukcemi, které se v závěru nekonaly, má špatnou zkušenost spousta spotřebitelů, kteří se na poradnu dTestu obrací. Pokud by byla schválena novela energetického zákona, musely by mít společnosti povinné licence od Energetického regulačního úřadu pro energetické zprostředkovatele nebo snazší ukončování smluv o dodávkách energií.

Elektronická komunikace

V dubnu 2020 začala platit nová pravidla, která podstatně zrychlila proces změny operátora a téměř zrušila smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Letos by měly být zavedeny šablony shrnutí smlouvy, které zjednoduší čtení složitých smluv, které uzavíráme s operátory.

Český telekomunikační úřad spotřebitelům od 1. 1. letošního roku zajistil jasnější podmínky pro stanovení rychlosti internetového připojení. Stanovil totiž, co uživatel služby internetového připojení může oprávněně očekávat a co je porušením smlouvy ze strany operátorů. Úřad by měl dále na začátku roku 2021 spustit bezplatný nezávislý srovnávací nástroj. Ten by umožnil porovnání a posouzení různě veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska jejich cen a kvality.

„Řadu dílčích pozitivních změn pro spotřebitele by měla přinést i opožděná transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace. Související novela zákona o elektronických komunikacích by měla umožnit například změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, mělo by se jednat o obdobný postup jako u změny mobilního operátora,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Zákon o hromadném řízení

Už několik měsíců je v Parlamentu návrh zákona o hromadném řízení. Existuje mnoho dobrých důvodů pro existenci tohoto zákona, ať už na straně spotřebitelů, kterým by doplnil prostředky obrany proti nepoctivým podnikatelům, nebo na straně podnikatelů, kteří by zjistili, že nepoctivost nepřináší vždy zisk.

Další změny

Pro důchodce je pozitivní, že průměrný měsíční důchod poprvé přesáhne 15 tisíc korun. „Spotřebitelé mohou profitovat i z daňových opatření (zejména ze zrušení superhrubé mzdy, zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, snížení spotřební daně u motorové nafty), zároveň však na ně některá daňová opatření dopadnou (třeba zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků). A plně se projeví dopad snížení ekonomické aktivity řady podniků během stále trvající koronavirové krize, což přinese další insolvence a likvidace podniků a s nimi spojené výpovědi z pracovního poměru. Spotřebitel s nejistým pracovním poměrem nebo zcela bez práce bude jistě utrácet méně, což je pro něj i pro celou ekonomiku negativní zpráva,“ uzavírá Eduarda Hekšová.