Rodičovský příspěvek: Výše, změny a podmínky v roce 2024

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek Zdroj: profimedia.cz

Od roku 2024 je rodičovský příspěvek navýšen o 50 tisíc korun na dítě, celková částka pro děti letos narozené tak stoupla na 350 tisíc korun na jedno dítě. Maximální doba čerpání se naopak zkrátila na tři roky. Rodičů, kteří rodičovský příspěvek již čerpají, se změny nedotknou. 

Oproti peněžité pomoci v mateřství (známé tako jako mateřská) má na rodičovský příspěvek nárok každá matka nebo otec, kterým se narodí dítě. Rodičovský příspěvek se týká i adoptivních rodičů. Od roku 2024 doznal několika změn. 

Výše rodičovského příspěvku a doba čerpání od roku 2024

Rodiče dětí narozených od roku 2024 mohou mít důvod k radosti. Rodičovský příspěvek se jim navýšil o 50 tisíc korun, celková částka tak dosahuje na 350 tisíc korun (u vícerčat zvýšení o 75 tisíc korun, celková částka bude 525 tisíc korun)​.

Další změnou je, že doposud bylo možné čerpat rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte, nově se maximální doba zkracuje na tři roky. Změna výše rodičovského příspěvku i maximální doba čerpání se netýká rodičů dětí narozených do roku 2023.

„Kromě navýšení rodičovského příspěvku o částku, která opravdu není nízká, se snažíme rodičům umožnit i co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky. S tím samozřejmě souvisí postupné navyšování kapacit dětských skupin, které financujeme zejména z Národního plánu obnovy, a také podpora zkrácených úvazků. Stát má rodičům dávat možnosti volby a co nejméně překážet,“ uvedl k navýšení rodičovského příspěvku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kalkulačka: Rodičovský příspěvek 2024 >>>

Maximální výše rodičovského příspěvku 2024

Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Jak uvádí stránky Úřadu práce ČR, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 13 tisíc korun, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku maximálně až do této výše, maximálně platí pro rok 2024 částka 53 910 korun měsíčně.

Je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 tisíc korun, rodič volí výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 13 tisíc korun měsíčně. Pokud ani jednomu rodiči nelze stanovit denní vyměřovací základ může rodič volit měsíční výši rodičovského příspěvku maximálně do výše 13 tisíc korun. (výpočet 0,7 x 30 x DVZ).

Kdy začnete čerpat rodičovský příspěvek? 

Rodičovský příspěvek se zpravidla začíná čerpat po dočerpání mateřské. Většinou to vychází od šestého měsíce věku dítěte. Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřskou většinou nemají nárok podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek budete žádat na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí zpravidla přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičovský příspěvek si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské. Požádat lze i zpětně. Žádat můžete osobně či online. 

Rodičovský příspěvek versus mateřská: Podmínky a nárok

  • Na rodičovský příspěvek má nárok každý. I OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná (300 tisíc pro děti narozené do roku 2023, 350 tisíc pro děti narozené od roku 2024).
  • Penežitá pomoc v mateřství (mateřská) se odvíjí od vašich předchozích příjmů. Zaměstnankyni vzniká nárok na mateřskou, jestliže je v den nástupu účastna na nemocenském pojištění a současně získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.
  • Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro výplatu mateřské, tak se pobírá ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek.
  • Rodičovský příspěvek se pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte, nově pro děti narozené od roku 2024 maximálně do tří let věku dítětě. Mateřská trvá 28 týdnů.
  • Mateřskou i rodičovský příspěvek mohou pobírat i otcové. Na mateřskou může otec nastoupit až po uplynutí šestinedělí.
  • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u předchozího zaměstnavatele. Při mateřské nikoliv.