KALKULAČKY 2024: Důchody, čistá mzda, příspěvek na bydlení a další výpočty přehledně

KALKULAČKY 2024: Důchod, čistá mzda, příspěvek na bydlení a další

KALKULAČKY 2024: Důchod, čistá mzda, příspěvek na bydlení a další Zdroj: Profimedia

Rok 2024 přináší mnoho nového. Mění se nejen výpočet čisté mzdy, ale i mnohé sociální dávky. Jak se zvýší rodičovský příspěvek nebo mateřská? Kolik bude činit nemocenská a jak se počítá náhrada mzdy? Na výpočet penze a důchodového věku poslouží naše důchodové kalkulačky. Pokud plánujete nákup nemovitosti nebo vám končí fixace hypotéky, hodit se vám může hypoteční kalkulačka.

Výpočet čisté mzdy 2024

Od roku 2024 je zavedeno nemocenské pojištění pro zaměstnance.Ti jej musí z hrubé mzdy odvádět vedle sociálního a zdravotního pojištění. Sazby daně z příjmu zůstávají na úrovni 15 a 23 procent, ale mění se podmínky pro vyšší sazbu.

Daňové slevy zahrnují slevu na poplatníka (2570 korun), slevy na invalidituprůkaz ZTP/P. Sleva na studenta je zrušena. Sleva na manželku/manžela může být uplatněna, pouze pokud manželé pečují o dítě do tří let ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě zůstává zachováno s různými částkami podle počtu dětí. Více se dočtete v článku o změnách výpočtu čisté mzdy v roce 2024. Pro výpočet čisté mzdy použijte kalkulačku:

Mzdová kalkulačka 2024 >>>

Ve třetím čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda na 42 658 korun, což představuje nárůst o 7,1 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Reálně však mzda klesla o 0,8 procenta, když se zohlednil nárůst spotřebitelských cen o osm procent.

Medián mezd dosáhl 37 492 korun, což je nárůst o 7,1 procenta proti předchozímu roku. U mužů byla průměrná mzda 40 153 korun a u žen 34 705 korun. Osmdesát procent zaměstnanců mělo mzdu v rozmezí od 19 835 korun do 66 998 korun. Jak si stojíte v porovnání s mzdovou situací v rámci populace v Česku? Zkuste si naši kalkulačku:

Kalkulačka: Srovnání mzdy v rámci ČR >>>

Důchodové kalkulačky

Nárok na plný starobní důchod vzniká, když dosáhnete určeného věku pro důchod (viz tabulka) a splníte minimální požadavky na dobu pojištění. K získání plného starobního důchodu je nyní vyžadováno minimálně 35 let pojištění.
Oba zákonné požadavky byly v průběhu let zpřísňovány. Historicky byl důchodový věk nižší a minimální doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod byla kratší. Je důležité si uvědomit, že pokud žádáte o předčasný důchod, požadavky na minimální dobu pojištění se nezmírňují.

Kalkulačka: Kdy půjdete do důchodu? >>>

Výpočet důchodu je tedy závislý na dvou hlavních faktorech: průměrné měsíční mzdě za odpracovaná léta a délce vaší doby pojištění. Průměrná měsíční mzda, která se někdy nazývá osobní vyměřovací základ, je stanovena na základě vašich příjmů, z nichž bylo odváděno důchodové pojištění.

Kalkulačka: Osobní vyměřovací základ >>>

Doba pojištění se stanovuje na základě odpracovaných let a náhradní doby pojištění. Náhradní doba pojištění zahrnuje situace, mezi které patří studium, péče o děti do čtyř let věku, evidování na úřadu práce nebo péče o závislou osobu podle zákonných kritérií. Doba pojištění se započítává pouze v celých ukončených letech. Při předčasném odchodu do důchodu je třeba počítat s krácením za předčasnost, kde se provádí krácení za každých 90 kalendářních dní.

Novinkou je výše krácení. V roce 2023 byla procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu trvale krácena při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,2 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. V roce 2024 se krátí o 1,5 procenta všem lidem pobírajícím předčasný důchod.

Kalkulačka: Výpočet starobního důchodu >>>

Náhrada mzdy a nemocenská 2024

Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele náhradu mzdy. Ta se počítá již od prvního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se vypočítává z průměrného hodinového výdělku za uplynulé kalendářní čtvrtletí, přičemž samotný hodinový výdělek spočítáte pomocí údajů z výplatní pásky za čtvrtletí. Rozhodujícím údajem je počet odpracovaných hodin a mzda zúčtovaná k výplatě.

Kalkulačka: Náhrada mzdy >>>

Od 15. dne pracovní neschopnosti se vyplácí nemocenská příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ) a její výše se vypočítává na základě sníženého denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice vyměřovacího základu se každoročně mění. V roce 2024 se do částky 1466 korun započítává z 90 procent, nad částku 1466 korun do částky 2199 korun se započítává ze 60 procent a nad částku 2199 korun do částky 4397 korun se započítává ze 30 procent. Nad částku 4397 korun se denní redukovaný vyměřovací základ nezapočítává.

Denní nemocenská následně činí 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu v prvních 16 dnech, v následujících 30 dnech potom 66 procent a v dalších dnech 72 procent.

Kalkulačka: Nemocenská >>>

Rodičovský příspěvek a mateřská 2024

Mateřská (PPM – peněžitá pomoc v mateřství) se obyčejně pobírá 28 týdnů. Pokud maminka porodila dvě a více dětí, prodlužuje se její trvání na 37 týdnů. Mateřská se začíná pobírat od osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

Zatímco u rodičovského příspěvku je stanovena jednotná souhrnná částka, přičemž se liší měsíční výše v závislosti na zvolené délce pobírání rodičovského příspěvku, u mateřské je tomu jinak. Měsíční částka mateřské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. Čím vyšší příjem před čerpáním mateřské, tím vyšší měsíční mateřská.

Kalkulačka: Mateřská >>>

Po skončení tohoto období máte možnost požádat o rodičovský příspěvek. Ideálně byste měli svou žádost o rodičovský příspěvek podat nejpozději dva měsíce před skončením mateřské doby, aby byla vaše žádost schválena včas a vyplácení příspěvků mohlo bez přerušení pokračovat.

Celková částka, kterou mohou rodiče čerpající rodičovský příspěvek získat, se od začátku roku 2024 zvýšila na 350 000 korun v případě jednoho dítěte. V případě vícerčat se příspěvek dokonce zvyšuje o 75 000 korun, což znamená celkovou podporu ve výši 525 000 korun. Nově se také snížil časový rámec čerpání ze čtyř let na tři roky.

Toto navýšení se týká pouze dětí, které se narodily od prvního ledna 2024. Rodičů, kteří již pobírají rodičovský příspěvek, se tato změna nedotkla.

Kalkulačka: Rodičovský příspěvek >>>

Příspěvek na bydlení 2024

O podporu na bydlení mohou zažádat jednotlivci, kteří nemají dostatečné příjmy na pokrytí svých nákladů na bydlení a s nimi souvisejících výdajů. Žadatel musí mít trvalý pobyt na adrese bytu nebo domu, na který si žádá o příspěvek, a bez ohledu na to, zda je vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu nebo domu. Příspěvek na bydlení lze žádat s tříměsíčním zpožděním, pokud jsou splněny příslušné podmínky.

Kalkulačka: Příspěvek na bydlení >>>

Výpočet daně z příjmu pro OSVČ

Všichni podnikatelé s hlavní podnikatelskou činností mají povinnost platit daň z příjmu fyzických osob i sociální a zdravotní pojištění z hrubého zisku, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Naše kalkulačka vám umožní snadno vypočítat čistý disponibilní zisk po zaplacení všech přímých daní. Kromě toho může sloužit jako kontrola pro vaše daňové přiznání.

Sleva na dani ze školkovného odpovídá výši minimální mzdy. Pro rok 2023 to znamená možnost odečíst až 17 300 korun. Vzhledem k tomu, že školkovné bylo od roku 2024 zrušeno, je to letos naposledy, kdy tuto slevu můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Kalkulačka: Zisk a daně pro OSVČ >>>

Hypotéka a její refinancování

Hypoteční kalkulačka spočítá výši měsíční splátky na základě informací zadaných klientem. Prvním krokem je určení výše hypotéky, což se provádí na základě hodnoty nemovitosti. Klienti si nejčastěji půjčují částku kolem 70 procent ceny nemovitosti. 

Hypoteční kalkulačka >>>

Při sjednávání hypotéky volí klient délku fixace úrokové sazby. Tato volba je důležitá, protože hypoteční úvěr je dlouhodobý a rozdělený do několika období s různými úrokovými sazbami. Nízké sazby při uzavření hypotéky neznamenají automaticky výhodu, protože se po uplynutí fixační doby mohou výrazně změnit. To si uvědomují lidé, kteří refinancují nebo (u své původní banky) refixují hypotéky po skončení fixace.

Kalkulačka pro refinancování hypotéky >>>

Další kalkulačky na e15.cz

Mezi dalšími kalkulačkami na e15.cz najdete kalkulačku pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovnévýpočet daňového odpočtu při sjednaném životním pojištění. Spočítat si můžete i aktuální kurz měny.

Článek vyšel poprvé 21. prosince 2023.